Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

4. Порядок здійснення операцій вечірніми касами.

Вечірні каси приймають гроші від підприємств, установ, організацій і населення після закінчення операційного дня. Функції операційного працівника за прибутковими операціями вечірньої каси виконує бухгалтер-контролер.
Спочатку особа, що здає готівку, заповнює прибутковий документ на внесення готівки і передає його бухгалтеру-контролеру, який після відповідної перевірки, у свою чергу, передає документ касиру. Прийнявши готівку, касир підписує всі три частини об'яви про внесення готівки (власне об'яву, квитанцію, ордер) і проставляє на них штамп «Вечірня каса». Квитанція за двома підписами (бухгалтера-контролера і касира), засвідчена печаткою вечірньої каси, видається здавачу готівки.
Закінчивши приймання грошей, касир (разом із бухгалтером-контролером) звіряють суму готівки з даними касового журналу і прибуткових документів і підписують журнал.
Після закінчення оголошеного часу роботи вечірньої каси гроші, що надійшли, прибуткові касові документи, касовий журнал і печатку замикають на два ключі (касира і бухгалтера-контролера) у сейфі, який опечатують їхніми печатками і здають під охорону з розпискою в контрольному журналі осіб, що їх допущено до відмикання, замикання та опечатування грошових сховищ.
На початку наступного робочого дня працівники вечірньої каси продовжують виконувати свої функції. Вони приймають сейф від охорони, після чого здають гроші і прибуткові документи завідувачу каси під розписку в касовому журналі вечірньої каси. Після перевірки відповідності записів у журналі фактичній сумі готівки бухгалтер-контролер передає касовий журнал головному бухгалтеру.
Усі прибуткові документи головний бухгалтер повертає, після перевірки, завідувачу каси, а ордери передає операційним працівникам для запису на поточних рахунках контрагентів банку.
Можна провадити операції у вечірніх касах і без бухгалтера-контролера. У цьому разі касир приймає гроші з використанням касового апарата, а тому печатка в нього вилучається. Контрольний касовий апарат пломбує завідувач каси, який залишає собі один ключ керування лічильником-суматором, а другий ключ від лічильника видає касиру. Приймаючи гроші, касир видає квитанцію з відбитком штампа контрольного касового апарата із зазначенням суми внеску. По суті, процедура приймання грошей не змінюється.
Касир перевіряє заповнену клієнтом об'яву про внесення готівки. Прийнявши гроші, підписує всі три документи, і на зворотному боці квитанції та об'яви проставляє штамп контрольного касового апарата. Відбиток штампа контрольного касового апарата з неправильно набраною сумою на прибутковому документі касир закреслює і за своїм підписом на ньому робить надпис «Не враховувати». Усі прибуткові документи касир залишає в себе.
Уранці наступного дня касир звітує перед завідувачем каси, який, у свою чергу, виконує всі процедури контролю сум, що пройшли через касовий апарат, і передає контрольну стрічку та прибуткові документи головному бухгалтеру.
Схема руху готівкових коштів, що поступають від інкасаторських бригад, у вечірніх касах досить чітко визначена і відбувається за такими етапами.
Старший бригади інкасаторів здає касиру сумки (мішки) з готівкою в присутності всіх інкасаторів цієї бригади
Здаючи сумки (мішки) інкасатори пред'являють бухгалтеру-контролеру накладні до сумок з грошовою виручкою, а до сумок з валютними цінностями - супровідні відомості та явочні картки.
Бухгалтер-контролер вечірньої каси перевіряє відповідність записів у накладних і явочних картках та реєструє пред'явлені інкасаторами сумки в журналі обліку прийнятих сумок, мішків з готівкою і порожніх.
У міру реєстрації бухгалтер-контролер передає касиру накладні (супровідні відомості), а за даними записів у явочних картках установлює кількість і номери порожніх сумок (що не були використані в процесі інкасації), які підлягають поверненню до каси, і перевіряє відповідність кількості сумок, що їх здають інкасатори до каси, даним довідки про видачу інкасаторських сумок, мішків і явочних карток. Завершивши первинні процедури контролю, бухгалтер-контролер явочні картки повертає інкасаторам.
Касир, приймаючи сумки, проводить контроль їхніх зовнішніх параметрів.
Прийнявши за кожним заїздом (маршрутом) сумки і мішки, бухгалтер-контролер і всі інкасатори бригади підписують два примірники журналу прийнятих сумок і мішків і другий примірник, скріплений печаткою вечірньої каси, видають старшому бригади інкасаторів.
Касир під контролем бухгалтера-контролера підраховує кількість сумок, що їх здають у грошове сховище (сейф), і звіряє її відповідність кількості, зазначеній у журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх. Сейф замикають двома.
Підсумковим документом проведеної роботи є складання довідки про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні.
Після завершення роботи складається акт у трьох примірниках за підписами всіх осіб, що були присутні під час підрахунку грошей із зазначенням дати та часу розкриття сумки і її номера, описом дефектів і зазначенням суми, що її виявлено підрахунком.
За підсумком роботи вечірньої каси вранці наступного дня касир і бухгалтер-контролер здають:
сумки з проінкасованою грошовою виручкою, накладні й супровідні відомості, а також порожні сумки - в касу перерахунку;
мішки (сумки) з готівкою кас банку при підприємствах і накладні до них під розписку в довідці про прийняті вечірньою касою сумки з готівкою і порожні сумки - завідувачу каси. Зіставивши фактичну наявність грошей з даними супровідної відомості, завідувач каси підписує цю відомість та накладну до неї і передає накладну в операційну касу для зарахування грошей на рахунок контрагента, а супровідну відомість - для включення до касових документів дня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Порядок здійснення операцій вечірніми касами."
 1. 2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами
  здійснення прибуткових касових операцій Приймання операційним працівником прибуткових документів від клієнта. Перевірка відповідності заповнення документів із наступним занесенням даних у касовий журнал приходу. Передача прибуткових документів внутрішнім порядком до каси банку. Касир перевіряє наявність і тотожність підписів операційних працівників, суму цифрами і прописом та викликає особу, яка
 2. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класів 6 і 7. Облік нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню, здійснюється на розсуд банку на окремих аналітичних рахунках. Облік нарахованих доходів і витрат здійснюється за відповідними рахунками класів 1, 2, 3 у
 3. 4. План рахунків і принципи його побудови
  порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями. За рахунками Плану рахунків відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті. Балансові рахунки в Плані рахунків
 4. 3.Види обліку в комерційних банках.
  порядок і термін подання якої визначаються Державною податковою адміністрацією. Зміни в податковому обліку не впливають на фінансовий облік. Об'єкти бухгалтерського (фінансового) обліку, що відображаються як на синтетичних, так і на аналітичних рахунках, такі: активи банку - готівкові кошти, кошти на кореспондентських рахунках, депозити в інших банках, портфель цінних паперів, нематеріальні і
 5. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  порядок та періодичність видачі виписок з рахунку та ін. За окремою угодою банк надає список тарифів комісійної винагороди за свої операції і послуги. Законодавством та інструкціями Національного банку України передбачено, що кожне підприємство має право відкрити по одному поточному рахунку в національній та іноземній валюті у двох установах банку. У разі відкриття двох поточних рахунків у
 6. 4. Порядок і методику обліку операцій при розрахунках платіжними дорученнями
  порядок здійснення операцій). Рис. 2. Документообіг при розрахунках платіжними дорученнями Кількість примірників розрахункових документів відповідає потребам сторін, що беруть участь у розрахунках. Доручення приймаються від платника до виконання банками протягом 10 календарних днів з дня виписки; день заповнення не враховується. До виконання банк приймає доручення тільки в межах наявних
 7. Облікові депозитні операції та методика їх здійснення.
  порядок повернення депозиту і відсотків після закінчення строку зберігання, відповідальність сторін, умови розірвання угоди. В угоді проставляється номер відкритого особового депозитного рахунку. Підписана депозитна угода передається у бухгалтерію. Всі особові рахунки підлягають реєстрації як у бухгалтерії, так і в депозитному відділі банку. Датою відкриття депозитного рахунку г дата надходження
 8. 1. Сутність валютних операцій
  порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій" від 17.07.2001 р. № 275. Рис. 1. Види валютних операцій комерційних банків Для правильного відображення у бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою слід усвідомити такі терміни та поняття: валютні цінності - валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в
 9. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  порядок ведення аналітичного обліку за технічними рахунками та технічні аспекти переоцінка рахунків в іноземній валюті. Переоцінка рахунків в іноземній валюті дев'ятого класу "Позабалансові рахунки" у зв'язку зі зміною курсів валют банк здійснює відповідно до вимог облікової політики. У фінансовій звітності немонетарні статті, зарахування яких до балансу пов'язане з операціями в іноземній валюті,
 10. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  порядок здійснення тих чи інших операцій торгівлі іноземної валюти. Операції купівлі безготівкової іноземної валюти розподіляються на ті, що виконуються за дорученням клієнтів, і операції, що здійснюються за рішенням банку та для задоволення його власних потреб. Ураховуючи особливості організаційної структури банку, розподілу обов'язків між працівниками, процедур внутрішнього контролю, напрямів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua