Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

4. Система рахунків для обліку капіталу

Капітал банку обліковується на рахунках класу 5 "Капітал банку" плану рахунків і є залишковим інтересом акціонерів банку в активах за відрахування зобов'язань. Клас 5 включає два розділи:
розділ 50 - "Статутний капітал та інші фонди банку";
розділ 51 - "Результати переоцінки".
Цілком очевидно, що формування капіталу розпочинається з формування статутного фонду банку.
Зареєстрований статутний капітал обліковується на балансових рахунках групи 500 "Статутний капітал банку":
5000 "Зареєстрований статутний капітал банку" (П);
5001 "Несплачений зареєстрований статутний капітал банку" (КП).
До рахунка 5000 відкриваються ще такі субрахунки:
5000/1 - для обліку вартості привілейованих акцій;
5000/2 - для обліку вартості простих акцій;
5000/3 - для обліку власних акцій, викуплених в акціонерів.
Розмежування в обліку необхідним , оскільки існують різні умови нарахування дивідендів власникам акцій. Так, виплата дивідендів на привілейовані акції проводиться в розмірі , зазначеному в акції. Прості акції не мають фіксованої дивідендної ставки. Їхня ринкова вартість може підвищуватись або знижуватись і прямо залежить від прибутку банку, що його мають розподіляти збори акціонерів.
Акції сплачуються у гривнях або в іноземні й валюті у випадках, передбачених статутом банку.
Аналітичний облік статутного капіталу ведеться в розрізі акціонерів банку в поіменному реєстрі.
Відображення операцій за рахунками групи 500 "Статутний капітал банку" здійснюється лише на балансі головного банку (юридичної особи).
Крім того, для обліку операцій, пов'язаних з рухом коштів із формування статутного капіталу - випуском (емісією) акцій, їх продажем, скуповуванням, нарахуванням емісійних різниць та дивідендів, - використовуються ще й такі рахунки:
3630 (П) "Внески за незареєстрованим статутним капіталом";
3631 (П) "Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами"
5001 (КП) "Несплачений зареєстрований статутний капітал банку";
5002 (КП) " Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів(учасників)";
5003 (П) " Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу;
5010 (П) "Емісійні різниці";
5020 (П) "Загальні резерви";
5021 (П) "Резервні фонди";
5022 (П) "Інші фонди банку";
5030 (П) "Нерозподілені прибутки минулих років";
5031 (А) "Непокриті збитки минулих років";
5040 (П) "Прибуток звітного року, що очікує затвердження";
5041 (А) "Збиток звітного року, що очікує затвердження";
510 (П) "Результати переоцінки";
6203 (АП) " Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку ".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Система рахунків для обліку капіталу"
 1. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Регістри синтетичного та аналітичного обліку операцій - це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, книг, журналів, машинограм тощо. Банки самостійно розробляють та затверджують форми
 2. 4. План рахунків і принципи його побудови
  систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та є обов'язковим для
 3. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  система, яка забезпечує проведення комплексних грошових операцій через системи платежів та розрахунків, поза якими не може функціонувати сучасна економіка. Нині банки набули ознак складної організації з багатоцільовим характером діяльності та високим ризиком її здійснення. Бухгалтерський облік банку можна визначити як систему реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському
 4. 1. Сутність валютних операцій
  системи платежів в іноземній валюті, відповідності технічного стану й організації охорони приміщення, в якому розміщується технічне обладнання цієї системи, вимогам нормативно-правових актів Національного банку; наявності обладнання спеціального операційного залу (дилерської кімнати, бек-офісу, приміщення міжнародних телекомунікаційних систем) з організацією охорони і системою допуску тощо.
 5. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  системах бухгалтерського обліку використовують різні методи відображення у фінансовій звітності операцій з іноземною валютою. Найпоширеніші з них такі: метод обліку за курсом на дату закриття, відповідно до якого всі операції з іноземною валютою відображаються в обліку за курсом на дату балансу; метод оборотно-необоротної оцінки, відповідно до якого поточні активи та пасиви переоцінюються за
 6. § 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
  системи держави. Під податком, збором, іншим обов'язковим платежем (далі - податком) слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, що здійснюється платниками у порядку і на умовах, визначених законодавчими актами. Згідно з чинним законодавством об'єктами оподаткування є доходи (прибутки), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість
 7. Словник-довідник
  система збирання, нагромадження, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Залежне господарське товариство - господарське товариство (товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство), в якому іншому (головному) господарському товариству належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою
 8. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  рахунків). 2. Комісійні доходи і витрати (відповідно 61 і 71 розділи Плану рахунків). 3. Прибутки (збитки) від торговельних операцій (розділ 62 "Результат від торговельних операцій" Плану рахунків). 4. Інші операційні доходи і витрати (відповідно 63 і 73 розділи Плану рахунків). 5. Дохід у вигляді дивідендів (630 "Дохід у вигляді дивідендів") 6. Загальні адміністративні витрати (74 розділ Плану
 9. 3. Облік операцій видаткових кас
  системою; за видатковим касовим ордером - працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями. Для проведення видаткових операцій на початку операційного дня завідуючий касою видає в підзвіт касирам необхідну суму грошей під розпис у книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей). Грошові чеки та видаткові касові ордери клієнти банку подають операційному працівникові, який перевіряє
 10. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  системою, яка є сукупністю принципів організації безготівкових розрахунків, вимог, що висуваються до їх організації, і визначених конкурентними умовами господарювання, форм і способів розрахунків (рис. 1). Безготівкові розрахунки - це розрахунки, які провадить банк перерахуванням грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача або заліком взаємних вимог підприємств. Рис. 1. Система
© 2014-2022  ibib.ltd.ua