Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

3. Визнання заборгованості за кредитами сумнівною.

Віднесення до сумнівної заборгованості кредиту, наданого суб'єктам господарської діяльності, можливе за умови, що фінансовий стан клієнта погіршився настільки, що керівництво банку може прийняти рішення про визнання його сумнівним дебітором. Таке рішення має бути оформлене протоколом кредитного комітету банку та документами, що підтверджують такий стан. У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські записи:
а) за внутрішніми торговельними операціями:
Д-т 2094 «Сумнівна заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
К-т 2047 «Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;
б) за експортно-імпортними операціями:
Д-т 2095 «Сумнівна заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
К-т 2057 «Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
в) у поточну діяльність:
Д-т 2096 «Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності»;
К-т 2067 «Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності»;
г) в інвестиційну діяльність:
Д-т 2097 «Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності»;
К-т 2077 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Визнання заборгованості за кредитами сумнівною."
 1. 3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредиту
  визнання заборгованості за кредитами сумнівною; 4) погашення кредиту; 5) нарахування доходів та формування прострочених нарахованих доходів за кредитами. Розглянемо відображення перелічених кредитних операцій детальніше. 1. Видача кредиту. а) видача кредиту юридичним особам перерахуванням коштів на поточний рахунок суб'єкта господарської діяльності (балансовий рахунок 2600) чи в інший банк
 2. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  визнання дебіторської заборгованості за нарахованими доходами сумнівною банк здійснює облік таких доходів за відповідними рахунками сумнівних нарахованих доходів. Під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами банки здійснюють формування резервів за рахунок витрат. Якщо є імовірність неотримання економічних вигід від операції та приймається відповідне рішення щодо визнання сумнівної
 3. 2. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій
  визнані сумнівними. Факт визнання кредитної заборгованості сумнівною фіксується за умови, коли банк не має певності щодо її погашення позичальником. До уваги передусім беруть результати аналізу фінансового стану позичальника та перспектив його подальшої діяльності. Окрім кредитів, що надані суб'єктам господарської діяльності, виділяють: Кредити, які надані органам загального державного
 4. 3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом
  визнання заборгованості за кредитом овердрафт сумнівною дебетовий залишок за рахунком клієнта відображається за відповідними рахунками з обліку сумнівної заборгованості за кредитами і здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за наданими кредитами; Кредит Рахунки клієнтів. Відображення в бухгалтерському обліку кредитів овердрафт за
 5. 4. Погашення кредит}7.
  визнання заборгованості за нарахованими відсотками сумнівною (ЗО днів): Д-т 6024, 6025, 6027, 6030, 6031, 6042, 6043 (рахунки за процентними доходами за видами кредитів); К-т 2049, 2059, 2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219. Одночасно робиться бухгалтерське проведення: Д-т 9600 (списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами, за операціями з банками), 9601 (списана
 6. 7.Інвентаризація основних засобів.
  визнана сумнівною до отримання, то в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунку 3580; Кредит рахунку 3552. Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України на суму сумнівної дебіторської заборгованості формується резерв і відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет рахунку 7705; Кредит рахунку 3590. У разі визнання дебіторської
 7. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  визнання фінансового інструменту. Якщо доходи (витрати) отримані (сплачені) на дату балансу, то банк може не відображати їх за рахунками нарахованих доходів і витрат. За умови визнання доходів і витрат у межах звітного періоду без відображення їх за рахунками нарахованих доходів (витрат) банк повинен застосовувати відповідний внутрішній контроль за нарахованими та отриманими доходами. Статті
 8. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  визнання доходу відбувається одночасно з визнанням зростання активу або зменшення зобов'язання. Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілу власниками); Витрати визнаються в обліку, коли існує ймовірність зменшення майбутніх
 9. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
  заборгованості за кредитом та процентами. У разі перевищення надходжень над сумою заборгованості за кредитом та процентами фактор (банк) повертає різницю клієнту, якщо інше не встановлено договором факторингу. У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські проводки: Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів - на суму, що надійшла від боржника; Кредит Рахунок
 10. 5. Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами
  визнаними нарахованими доходами здійснюються такі бухгалтерські проведення: Д-т - рахунки для обліку грошових коштів; К-т - рахунки для обліку нарахованих доходів за першим, другим і третім класами. Наприклад, при сплаті клієнтом комісійної винагороди здійснюється таке проведення: Д-т 2600 (АП) "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання"; К-т 3578 (А) "Інші нараховані доходи". Якщо нараховані
© 2014-2022  ibib.ltd.ua