Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 19. Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових відносинДаний вид провадження передбачає вирішення непозовних спорів (відсутній спір про право), тому для нього не характерні такі категорії: сторони, позов, відмова від позову, мирова угода. Предметом судового розгляду є спір не про право, а про законність дій адміністративних органів та посадових осіб. Суду підвідомчі й розглядаються в порядку цього провадження чотири групи справ (ст. 236 ЦПК): 1) по скаргах на неправильності у списках виборців; 2) на постанови адміністративних органів і посадових осіб про адміністративне стягнення; 3) по скаргах на неправомірні дії органів державного управління і посадових осіб, які порушують права громадян; 4) про відшкодування недоїмок по податках і неподаткових платежах. Для даних справ встановлено два види судової підвідомчості:
альтернативна - скарга подається до суду або до вищестоящого адміністративного органу;
умовна - скаргу повинен розглянути вищестоящий адміністративний орган і тільки тоді можна звертатися до суду (ст. 240 ЦПК).
Скарги на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі; скарги на рішення і дії територіальної, окружної виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад і заяв про скасування рішень виборчої комісії розглядаються районним (міським) судом за місцем знаходження відповідної виборчої комісії. Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних і територіальних виборчих комісій по виборах Президента України та заяви про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України; скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій (крім ЦВК) по виборах народних депутатів України розглядаються Верховним судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими судами. Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії розглядаються Верховним судом України. Процесуальними засобами порушення справи в суді є письмова скарга або заява, яка має предмет, підставу, зміст. Умовою для прийняття заяви до провадження та її розгляду є наявність спору. В справі беруть участь заявник та заінтересовані особи. Рішення по справі є остаточним, набирає законної сили негайно і оскарженню не підлягає. Його можна опротестувати в порядку судового нагляду на загальних підставах. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення» від 24 червня 1988 р. № 6. 3. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 4. Кузьменко С. Г. Цивільний процес в вопросах и ответах. - Донецк, 1998. 5. Шевчук П. І. Реалізація виборчих прав громадян України і судова практика // Вісник Верховного суду України. - 1999. - № 1(11).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 19. Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових відносин"
 1. Тема 19. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин
  провадження у справах, що виникають з адміністративних правовідносин. 2. Категорії справ, що виникають з адміністративних правовідносин. 3. Особливості розгляду справ, що виникають з адміністра- тивних правовідносин. 4. Розгляд справ за заявою прокурора про визнання правових актів незаконними. 5. Порядок розгляду справ по скаргах на дії органів і посадових осіб у зв'язку з накладенням
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 4. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах, - тобто
 5. Тема 10. Підвідомчість цивільних справ
  провадження, перелічені у ст. 254 ЦПК. Ця стаття встановлює три загальних критерія підвідомчості справ суду: 1) наявність спору про право; 2) суб'єктний склад; 3) зміст спору. Розрізняють чотири види підвідомчості цивільних справ суду: імперативну, умовну, договірну, альтернативну. Імперативна (виключна) - коли закон визначає категорично, що дана справа може бути розглянута тільки в суді (про
 6. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
  провадження, окремого провадження та тих, що виникають з адміністративно-правових відносин, називаються судовим рішенням. Рішення суду повинне бути законним і обґрунтованим. Законним вважається таке рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини справи, вирішив її відповідно до норм матеріального права, які можуть бути застосовані
 7. Тема 10. Підвідомчість цивільних справ суду
  провадження. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Назвати всі відомі категорії справ, що підвідомчі загальним судам. Охарактеризувати (розкрити зміст) підвідомчість: - виключну; - альтернативну; - умовну; - підвідомчість пов'язаних між собою справ; Назвати всі відомі винятки із загальних правил підвідомчості суду позовних заяв. Визначити, чи підвідомчі зазначені справи суду: - спір з приводу межі земельної
 8. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  провадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій", "Про ліцензування окремих видів підприємницької діяльності", "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва"; постанови КМУ: "Про порядок дежавної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності", "Про деякі питання управління казенними підприємствами" та ін.
 9. Тема 12. Адміністративний процес
  тематизоване, хоча таке завдання ставиться в Концепції реформи адміністративного права, зокрема, прийняття Адміністративно-процесуального кодексу, Адміністративно-процедурного (процеду-рального) кодексу. Поки що адміністративно-процесуальні норми знаходяться у різноманітних джерелах. Серед них є такі, що передбачають тільки адміністративно-процесуальні норми: Положення про складання і введення
 10. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  тема адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua