Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України
СОДЕРЖАНИЕ:
ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України2011, 2011

В шпаргалці по господарському праву України приведені відповіді на 55 запитань до іспиту по кримінальному праву України

3. Господарські правовідносини, їх ознаки та види.
5. Правовий статус Антимонопольного комітету України
7. Система господарського законодавства.
9. Порядок утворення і припинення діяльності суб'єкта господарювання.
13. Підприємство: поняття, ознаки та види.
14. Види та організаційні форми підприємств
16. Правове становище державних підприємств. Казенні підприємства
17. Правове становище комунальних унітарних підприємств.
17. Правове становище комунальних унітарних підприємств.
20.Поняття і порядок утворення господарських товариств.
21. Майно і майнові права у господарському товаристві.
22-23. Управління господарським товариством.
24. Правовий статус акціонерного товариства.
25. Командитне товариство, особливості організаційно-правової форми та діяльності.
26. Особливості статусу кредитних спілок у сфері господарювання
27. Правове положення господарських об'єднань.
28. Правове положення промислово-фінансових груп.
29. Правове положення асоційованих підприємств та холдингових компаній.
31. Правові режими майна суб'єктів господарювання
45. Поняття та ознаки господарського договору.
42. Поняття господарських зобов'язань
Підстави виникнення господарських зобов'язань
43. Виконання і припинення господарських зобов'язань
Виконання часткових і солідарних зобов'язань
Місце виконання господарського зобов'язання
Виконання грошових зобов'язань
Забезпечення виконання господарських зобов'язань
Неустойка
Порука
Гарантія
Застава
Притримання
44. Припинення господарських зобов'язань
Припинення господарського зобов'язання виконанням або зарахуванням
Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін чи в разі поєднання його сторін в одній особі
46. Види господарських договорів.
47. Функції господарського договору.
48. Порядок укладання господарських договорів: традиційний порядок укладання господарських договорів.
58. Поняття та ознаки банкрутства. Організаційні заходи запобігання банкрутству.
Сторони у справі про банкрутство.
59. Підстави, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.
60. Поняття, зміст та особливості судових процедур, що застосовуються до боржника у процесі провадження справи про банкрутство
61. Стадії провадження у справі про банкрутство.
62. Розпорядження майном боржника.
63. Санація.
64. Мирова угода. Інші підстави припинення провадження у справі про банкрутство.
6. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.
65. Ліквідаційна процедура.
103. Поняття зовнішньоекономічної діяльності
104. Поняття та порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту)
Форма зовнішньоекономічного договору (контракту)
Порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
105. Суб'єкти ЗЕД
106. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
107-108. Правовий режим вільних економічних зон
Господарське право України:
  1. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011 - 2011 год
  2. Волкобой И.. Шпаргалки по Гражданскому праву Украины (общая часть), 2009 - 2009 год
  3. Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009 - 2009 год
  4. Невідомий. Господарське право України. 2006 - 2006 год
  5. Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с. - 2005 год
  6. Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с. - 2004 год
  7. Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с. - 2003 год
  8. Саниахметова Н.А.. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХУчебное пособие. Харьков "Одиссей" 2000 - 2000 год
  9. Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с - .200 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua