Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 21. Провадження справ у апеляційній інстанціїПЛАН 1. Поняття апеляційного провадження та його основні риси. 2. Право апеляційного оскарження рішення, ухвали та внесення на нього подання. 3. Строки і процесуальний порядок апеляційного оскарження. 4. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Визначити коло осіб, які мають право апеляційного оскарження рішення, ухвали суду першої інстанції.
Скласти апеляційну скаргу до суду другої інстанції:
- на рішення суду першої інстанції про виселення; - на ухвалу суду про забезпечення позову.
Визначити особливості апеляційної скарги.
Визначити особливості рішення, ухвали апеляційного суду.
Задача 1 Подружжя Кравчуків пред'явило позов до Парасюка про визнання дійсним договору довічного утримання та про визнання права власності на жилий будинок. Позивачі зазначали, що на прохання Гальченко, сестри відповідача, яка мала потребу в сторонньому догляді, була укладена угода про довічне утримання. За цією угодою подружжя Кравчуків зобов'язалося утримувати Гальченко, а остання передала їм у власність жилий будинок. Договір не був нотаріально посвідчений, але його умови були повністю виконані (що підтвердили свідки у судовому засіданні). У зв'язку з тим, що відповідач звернувся до нотаріуса із заявою про право власності в порядку спадкування на майно по- мерлої Гальченко, позивачі просили визнати дійсним договір довічного утримання і на його підставі визнати за ними право власності на будинок. Позов було задоволено. Парасюк звернувся до апеляційного суду зі скаргою. Якою має бути відповідь суду апеляційної інстанції? Обґрунтуйте. Задача 2 Деснянський районний (місцевий) суд розглянув позов Трохимця до Ольгович про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири. Рішенням суду від 21.11.2001 р. позов було задоволено. В який суд, в якому порядку і в які строки може бути оскаржене дане рішення? Задача 3 Харченко Клавдія пред'явила позов до своїх доньок Світлани й Галини про визнання недійсним договору дарування жилого будинку. Позивачка зазначала, що на вимогу відповідачів, які обіцяли не порушувати її права володіння і користування будинком, допомагати по веденню домашнього господарства, вона оформила договір дарування їм будинку. Відповідачі не виконували своїх зобов'язань (відповідачі цей факт заперечували). Посилаючись на те, що угоду було укладено внаслідок помилки, позивачка просила задовольнити її позов. Суд відмовив у позові. Харченко Клавдія подала апеляційну скаргу. Якими мають бути дії апеляційного суду? Обґрунтуйте. Нормативно-правові акти та література Цивільний процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами України цивільних справ у касаційному порядку» від 11 жовтня 1985 року № 2. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 1997. Лесницкая Л. Ф. Пересмотр решения суда в кассационном порядке. - М., 1975.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 21. Провадження справ у апеляційній інстанції"
 1. ВСТУП
  Цивільне процесуальне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету Київського національного економічного університету. Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм
 2. Тема 21. Провадження в апеляційній інстанції
  За чинним законодавством суд другої (апеляційної) інстанції правомочний по скаргах осіб, які беруть участь у справі, перевіряти законність і обґрунтованість рішень та ухвал, що не вступили в законну силу. Інститут апеляційного оскарження постанов судів першої інстанції надає можливість зацікавленим особам досягати відміни або зміни відповідних актів, якщо вони вважають це необхідним. У ході
 3. Виклик до суду
  - це пропозиція з'явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов'язкова, а для свідків, перекладачів та експертів - обов'язкова. Виконавче провадження - сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені
 4. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки сторін.
  Сторонами у цивільному процесі є юридично заінтересовані особи (громадяни і організації), матеріально-правовий спір між якими є предметом розгляду і вирішення у цивільному судочинстві. Вони є головними особами, які беруть участь у цивільній справі позовного провадження, без яких неможливий сам процес. Поняття сторін у цивільному процесі має безпосередній зв'язок з матеріальними правовідносинами.
 5. 91. Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації.
  Правом апеляційного оскарження наділені насамперед сторони і а піші особи, які беруть участь у справі. Відповідно до ст. 26 ЦПК до "інших осіб, які беруть участь у справі" слід віднести: третіх осіб, представників сторін та третіх осіб - в спра вах позовного провадження; заявників, інших заінтересованих осіб, їх представників - в справах наказного та окремого провадження. Таке право мають
 6. 92. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом.
  Суддя-доповідач протягом десяти днів з дня отримання справи, з мстою підготовки її до розгляду, вчиняє комплекс процесуальних дій, передбачених ст. 301 ЦІ Ж: з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі; визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх регулює; з'ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх
 7. Відповідач
  (reus - особа, яка обороняється) - особа, котра на заяву позивача притягається до відповідальності за порушення чи оспорен-ня його права і охоронюваних законом інтересу. У справах з трудових правовідносин та відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з їх роботою, незалежно від того, хто звернеться до суду, позивачем буде працівник або
 8. 25. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги
  Третіми особами, що заявляють самостійні вимоги, називаються суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у порушену в суді справу, пред'явивши позов на предмет спору до однієї чи двох сторін, з метою захистити особисті суб'єктивні матеріальні права чи охоронювані законом інтереси. Характерною ознакою цього виду третіх осіб є не наявність самостійних прав на предмет спору, які
 9. 2. ВИДИ ПІДСУДНОСТІ
  До ознак (властивостей), які характеризують і визначають підсудність, належать ознаки самого злочину (рід, характер), суб'єкт злочину, місце його вчинення та зв'язок кримінальних справ між собою, якщо їх кілька. Визначаючи підсудність окремої кримінальної справи конкретному судові, перелічені ознаки беруть у сукупності й оцінюють одночасно. Залежно від перелічених ознак (властивостей) закон
 10. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  Кожен, кого засуджено за будь-який злочин, має право на те, щоб його засудження і вирок було переглянуто судовою інстанцією вищого рівня згідно із законом (ст. 5 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права). В Україні судові рішення мають право переглядати апеляційні* та касаційний суди. Здійснюють вони це в межах стадій апеляційного провадження, касаційного провадження та провадження з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua