Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинамиСудове рішення, ухвала, постанова повинні відповідати встановленим під час розгляду справи обставинам, тобто об'єктивній істині. Якщо суд припустився помилки, то її можна виправити шляхом апеляційного оскарження або в касаційному порядку. Але на практиці іноді після вступу рішення, ухвали, постанови в законну силу встановлюється, що існували обставини, які мали значення для вирішення справи, але вони не могли бути відомі раніше і тому не були враховані під час винесення рішення, ухвали, постанови. Незважаючи на те, що рішення, ухвала, постанова можуть повністю відповідати встановленим під час розгляду справи обставинам і суд правильно застосував до них закон, їх не можна вважати правильними. Відповідно до ст. 347-2 ЦПК вони можуть бути переглянуті у зв'язку з нововиявленими та виключними обставинами. Цей спосіб гарантує розгляд нововиявлених та виключних обставин. Законом встановлені спеціальні підстави й особливий процесуальний порядок перегляду за нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду. Підстави порушення провадження за нововиявленими обставинами:
істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявникові. Під такими обставинами слід розуміти факти, а не нові докази. Факти повинні бути такими, що, якби вони були відомі під час розгляду справи, то рішення було б іншим. Нововиявлені обставини слід відрізняти від нових, які не існували під час розгляду справи, а виникли після її вирішення, а також від тих, які змінилися після винесення рішення;
встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів чи речових доказів, що потягли за собою постановлення незаконного або необґрунтованого рішення;
встановлені вироком суду, що набрав законної сили, злочинні дії сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або їх представників чи злочинні діяння суддів, вчинені при розгляді даної справи. За наявності цих підстав перегляд справи за нововиявленими обставинами є обов'язковим - незалежно від впливу цих умов на рішення, ухвалу, постанову суду;
скасування рішення, вироку, ухвали або постанови суду чи постанови іншого органу, що стали підставою для постановлення даного рішення, ухвали, постанови;
визнання неконституційним закону, який був застосований судом при вирішенні справи.
Підстави для перегляду справи за винятковими обставинами:
неоднозначне застосування судами загальної юрисдикції одного і того самого положення закону або його застосовано всупереч нормам Конституції України;
якщо у зв'язку із цим рішенням міжнародна установа, юрисдикція якої визнана Україною, встановила факт порушення Україною міжнародних зобов'язань.
Особи, за заявою яких може бути переглянуто рішення (ухвалу, постанову) за нововиявленими обставинами:
сторони (та їх правонаступники),
інші особи, які беруть участь у справі (ст. 98 ЦПК);
прокурор.
Згідно зі ст. 347-4 рішення, що набрало законної сили, переглядається у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами судом, який постановив рішення, а за винятковими обставинами - колегією суддів у складі суддів Верховного суду України. Перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами ухвал і постанов судів апеляційної та касаційної інстанції, якими змінено рішення суду першої інстанції чи постановлено нове рішення, проводиться судом, який змінив рішення або виніс нове. Ухвала суду апеляційної, касаційної інстанції, якою було відхилено скаргу, подання на рішення суду першої інстанції, в разі перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами втрачає свою силу. Сторони та інші особи, які брали участь у справі, можуть подавати заяви про перегляд рішень, ухвал, постанов за нововиявленими та винятковими обставинами протягом трьох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду (з дня відкриття обставин, що мають істотне значення для справи; з дня, коли вирок у кримінальній справі набере законної сили).
Суд переглядає рішення, ухвалу, постанову відповідно до вимог ЦПК. Суд перевіряє обґрунтованість заяви чи подання. За наявності передбачених законом підстав постановляється ухвала про задоволення заяви чи подання про перегляд рішення (ухвали, подання); скасовується рішення (ухвали, подання). Після скасування рішення справа розглядається судом за загальним правилом. При необґрунтованості заяви або подання суд відхиляє їх. Ухвала про задоволення заяви чи подання про перегляд за нововиявленими та винятковими обставинами оскарженню не підлягає. Ухвала суду про відхилення заяви чи подання про перегляд рішення, ухвали чи постанови за нововиявленими та винятковими обставинами може бути оскаржена, на неї може бути внесено окреме подання прокурора. Таким чином, перегляд у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами судових рішень, ухвал, постанов, що набрали законної сили, є самостійним видом перевірки їх законності й обґрунтованості, процесуальним засобом, що забезпечує їх правильність з фактичної і правової сторони, а також захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій та держави. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику перегляду судами в зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили» від 27 лютого 1981 р. № 1. 2. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами"
 1. Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами
  провадження у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Визначити нововиявлені обставини. Дати порівняльну характеристику нововиявлених та виняткових обставин. Обґрунтуйте необхідність включення до Цивільного процесуального кодексу порядку перегляду рішень за винятковими обставинами. Складіть заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами у зв'язку: -
 2. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 3. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах, - тобто
 4. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 5. 4. Провадження і стадії цивільного процесу.
  провадження в цивільних справах, що визначається системою взаємопов'язаних цивільних процесуальних прав та обов'язків, а також цивільних процесуальних дій, за допомогою яких вони реалізуються їх суб 'ектами - судом і учасниками процесу. Відповідно до сг. 1 ЦПК завданнями цивільної о судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного справедливого,
 6. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки сторін.
  провадження, без яких неможливий сам процес. Поняття сторін у цивільному процесі має безпосередній зв'язок з матеріальними правовідносинами. Ними є переважно його суб'єкти: покупець і продавець, кредитор і боржник, подружжя (розірвання шлюбу, поділ спільно нажитого майна, визначення місця проживання дітей тощо) - внаслідок порушення невизнання чи оспорювання їх суб'єктивного права чи
 7. 32. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.
  провадження у цивільній справі - звернення до суду із заявою про захист прав, свобод та інтересів інших осіб або державних чи суспільних інтересів (ч. 1 ст. 45 ЦПК України); подання заяви і скарги про апеляційне оскарження рішення і ухвали суду першої інстанції (статті 292, 295 ЦПК України); подання касаційної скарги на рішення і ухвалу суду першої і апеляційної інстанції (ст. 324 ЦПК України);
 8. 44. Поняття та види підсудності.
  провадження"). Територіальна підсудність - компетенція із розгляду цивільних справ однорідними судами залежно від території, на яку поширюється їхня юрисдикція. Видами територіальної підсудності є: загальна; альтернативна; договірна; виключна; за зв'язком справ; за вказівкою суду. Загальна територіальна підсудність встановлюється як загальне правило і застосовується у тому випадку, коли вона не
 9. 98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
  провадження у зв'язку із ново-виявленими обставинами відповідно до ч. 2 ст. 361 ЦПК є, насамперед, істотні для справи обставши, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Питания про те, чи є істотними обставини, які виявлено, вирішується у кожному конкретному випадку. Проте об'єктивним критерієм віднесення пововиявлених обставин до істотних можна
 10. 13. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин
  провадження; процесуальні представники, експерти, свідки, перекладачі та інші особи, які сприяють розглядові справи. З метою виявлення окремих особливостей участі в цивільному процесі суб'єктів правовідносин у процесуальній літературі наводиться кілька видів їх класифікації на групи: а) на юридичне заінтересованих і юридичне незаінтересованих осіб або суб'єктів допоміжних правовідносин; б) на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua