Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинамиПЛАН 1. Завдання і значення стадії перегляду справ за нововиявленими та винятковими обставинами. 2. Суб'єкти, строки та підстави перегляду справ у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами. 3. Порядок провадження у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Визначити нововиявлені обставини.
Дати порівняльну характеристику нововиявлених та виняткових обставин.
Обґрунтуйте необхідність включення до Цивільного процесуального кодексу порядку перегляду рішень за винятковими обставинами.
Складіть заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами у зв'язку:
- з відкриттям істотних для справи обставин, що не могли бути відомі заявникові; - набранням законної сили вироком суду про злочинні дії позивача.
Визначте підсудність даної категорії справ.
Задача 1 У грудні 1998 року Зворикін звернувся до суду з заявою про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішення районного суду від 10.05.1998 р. про поділ жилого будинку. Суд зобов'язав Зворикіна обладнати окремий вхід. Однак після постановлення рішення районний архітектор дав висновок про неможливість обладнати окремий вхід. Виходячи з цього Зворикін просив переглянути рішення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами. Чи можна вважати названі обставини нововиявленими? Які обставини визначаються Цивільним процесуальним кодексом як нововиявлені? Задача 2 В якому випадку може бути підставою для перегляду судової постанови у зв'язку з нововиявленими обставинами встановлений вироком суду факт недостовірності того чи іншого доказового матеріалу? Задача 3 Яким судом вирішується питання про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень та ухвал, що набрали законної сили? Хто може ставити перед судом питання про перегляд постанов за нововиявленими та винятковими обставинами? Нормативно-правові акти та література Цивільний процесуальний кодекс України.
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику перегляду судами в зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили» від 27 лютого 1981 р. № 1. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 1997. o
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами"
 1. Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами
  провадження за нововиявленими обставинами: істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявникові. Під такими обставинами слід розуміти факти, а не нові докази. Факти повинні бути такими, що, якби вони були відомі під час розгляду справи, то рішення було б іншим. Нововиявлені обставини слід відрізняти від нових, які не існували під час розгляду справи, а виникли після її
 2. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 3. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах, - тобто
 4. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 5. 4. Провадження і стадії цивільного процесу.
  провадження в цивільних справах, що визначається системою взаємопов'язаних цивільних процесуальних прав та обов'язків, а також цивільних процесуальних дій, за допомогою яких вони реалізуються їх суб 'ектами - судом і учасниками процесу. Відповідно до сг. 1 ЦПК завданнями цивільної о судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного справедливого,
 6. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки сторін.
  провадження, без яких неможливий сам процес. Поняття сторін у цивільному процесі має безпосередній зв'язок з матеріальними правовідносинами. Ними є переважно його суб'єкти: покупець і продавець, кредитор і боржник, подружжя (розірвання шлюбу, поділ спільно нажитого майна, визначення місця проживання дітей тощо) - внаслідок порушення невизнання чи оспорювання їх суб'єктивного права чи
 7. 32. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.
  провадження у цивільній справі - звернення до суду із заявою про захист прав, свобод та інтересів інших осіб або державних чи суспільних інтересів (ч. 1 ст. 45 ЦПК України); подання заяви і скарги про апеляційне оскарження рішення і ухвали суду першої інстанції (статті 292, 295 ЦПК України); подання касаційної скарги на рішення і ухвалу суду першої і апеляційної інстанції (ст. 324 ЦПК України);
 8. 44. Поняття та види підсудності.
  провадження"). Територіальна підсудність - компетенція із розгляду цивільних справ однорідними судами залежно від території, на яку поширюється їхня юрисдикція. Видами територіальної підсудності є: загальна; альтернативна; договірна; виключна; за зв'язком справ; за вказівкою суду. Загальна територіальна підсудність встановлюється як загальне правило і застосовується у тому випадку, коли вона не
 9. 98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
  провадження у зв'язку із ново-виявленими обставинами відповідно до ч. 2 ст. 361 ЦПК є, насамперед, істотні для справи обставши, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Питания про те, чи є істотними обставини, які виявлено, вирішується у кожному конкретному випадку. Проте об'єктивним критерієм віднесення пововиявлених обставин до істотних можна
 10. 13. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин
  провадження; процесуальні представники, експерти, свідки, перекладачі та інші особи, які сприяють розглядові справи. З метою виявлення окремих особливостей участі в цивільному процесі суб'єктів правовідносин у процесуальній літературі наводиться кілька видів їх класифікації на групи: а) на юридичне заінтересованих і юридичне незаінтересованих осіб або суб'єктів допоміжних правовідносин; б) на
© 2014-2021  ibib.ltd.ua