Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 2. Принципи цивільного процесуального праваПЛАН 1. Поняття та значення принципів цивільного процесуального права України. 2. Система принципів цивільного процесуального права України та їх класифікація. 3. Конституційно-правові принципи цивільного процесу в Україні. 4. Принципи, що закріплені в законодавстві про судочинство. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Скласти схему принципів цивільного процесуального права України.
Розкрити зміст поняття неможливості процесуального сумісництва.
Записати можливі варіанти складу суду по розгляду цивільної справи.
Задача 1 Лемке з Олешою тривалий час перебували у шлюбі, від якого в 1995 р. народилася дитина. Згодом Лемке залишив сім'ю і відмовився від утримання дитини. Олеша пред'явила позов про стягнення з нього аліментів. Лемке не володів українською мовою, відшукати перекладача не вдалося, тому Олеша, частково володіючи угорською мовою, на пропозицію суду погодилася бути перекладачем, проти чого не заперечував і Лемке. Суд розглянув справу і позов задовольнив. Лемке подав касаційну скаргу, посилаючись на те, що Олеша неправильно перекладала, тому він не міг зрозуміти зміст процесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні.
Яким має бути рішення суду касаційної інстанції? Задача 2 Кобрин пред'явив позов до Чуба про відшкодування шкоди і просив викликати в судове засідання громадянина з Новосибірська, який був єдиним свідком автопригоди, внаслідок чого пошкоджено автомобіль Кобрина. Беручи до уваги значну відстань від Києва, суддя доручив суду за місцем проживання свідка допитати його і надіслати протокол судового засідання. Чи відповідають дії судді вимогам принципу безпосередності? Задача 3 Під час розгляду позову Дармограя до підприємства «Квант» про стягнення винагороди за винахід представник відповідача заявив клопотання про слухання справи у закритому засіданні, оскільки винахід є державною таємницею. Не погоджуючись, позивач просив суд витребувати й ознайомитися з переліком даних, що становлять державну таємницю, оскільки його винахід не має із цим нічого спільного. Суд відхилив клопотання відповідача, розглянув справу по суті й запропонував сторонам ознайомитися з текстом рішення на другий день. Як оцінити дії суду? Задача 4 Розглядаючи справу, суддя районного суду доручив членові міського суду, який раніше працював у цьому ж районному суді, закінчити її розгляд, оскільки захворів.
Як оцінити дії суддів? Нормативно-правові акти та література Конституція України. - К., 1996. Коментар до Конституції України. - К., 1997. Цивільний процесуальний кодекс України. Цивільне процесуальне право / За ред. В. В. Комарова. - Х., 1992. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право. - К., 1997. Авдюков М. Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. - М., 1970. - С. 177-180. Комаров В. В. Цивільне процесуальне право України: практика застосування. - Х., 1993. - С. 14-16. Ломоносова Е. Применение аналогии в гражданском процессе // Сов. юстиция. - 1973. - № 22. - С. 12-13. Лучинский В. К. О единообразном толковании и применении Основ гражданского судопроизводства / Сов. гос-во и право. - 1972. - № 4. - С. 48-50.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 2. Принципи цивільного процесуального права"
 1. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
  принципах, які мають таку саму мету, що й право, забезпечують шляхи розвитку цієї галузі. З розвитком суспільства розвиваються і принципи цивільного процесуального права, вдосконалюючись з урахуванням потреб політичних і соціально-економічних перетворень, подальшого забезпечення гарантій захисту суб'єктивних прав та інтересів. Значення принципів зумовлюється їх впливом на нормотворчу діяльність,
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. Тема 12. Адміністративний процес
  тематизоване, хоча таке завдання ставиться в Концепції реформи адміністративного права, зокрема, прийняття Адміністративно-процесуального кодексу, Адміністративно-процедурного (процеду-рального) кодексу. Поки що адміністративно-процесуальні норми знаходяться у різноманітних джерелах. Серед них є такі, що передбачають тільки адміністративно-процесуальні норми: Положення про складання і введення
 4. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 5. Тема 4. Сторони в цивільному процесі
  принципах. Процесуальні обов'язки сторін розділяються на загальні (що стосуються будь-якої справи) і спеціальні (пов'язані з певною категорією справ). Згідно зі ст. 104 ЦПК позов може бути пред'явлений одночасно кількома позивачами або до кількох відповідачів. Це називається процесуальною співучастю. Процесуальну співучасть розрізняють за формами: активна - кілька позивачів пред'являють позов
 6. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  принципу безпосередності, в силу якого суд досліджує обставини справи в основному із першоджерел (ст. 50 ЦПК). Але закон не виключає можливості подання копій письмових доказів, які засвідчені у встановленому порядку. Однак за наявності копії суд у будь-який час до винесення судового рішення має право за клопотанням учасників справи або з власної ініціативи вимагати надання оригіналу. Оригінали
 7. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  принципів процесуальної рівності сторін та рівності громадян перед законом і судом. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 3. Кузьменко С. Г. Цивільний процес в вопросах и ответах. - Донецк, 1998. 4. Анісімова Л. І. Зустрічний позов та заперечення проти позову // Правознавство. - 1961. -
 8. Тема 21. Провадження в апеляційній інстанції
  принципу справедливості. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Закон України «Про судоустрій» від 7 лютого 2002 р. 3. Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами України цивільних справ у касаційному порядку» від 11 жовтня 1985 р. № 2. 4. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 5. Лесницкая Л. Ф.
 9. Тема 22. Провадження в касаційному порядку
  принципу інстанційності; до скарги повинні додаватися копії судових рішень, ухвал, постанов у справі; аргументовано наведені й проаналізовані обставини справи, що свідчать про незаконність і необґрунтованість постановлених у ній судових актів, за необхідністю подані додаткові матеріали про це. Після закінчення строку на касаційне оскарження суд надсилає касаційну скаргу чи подання разом зі
 10. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  тема. Співвідношення адміністративного права та адміністративного законодавства. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікація. Обов'язковим елементом механізму адміністративно-правового регулювання виступають адміністративно-правові норми, тобто правила поведінки, які встановлюються або санкціонуються
© 2014-2022  ibib.ltd.ua