Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 18. Постанови суду першої інстанціїПЛАН 1. Процесуальна форма вираження правозастосовчої діяльності судів. 2. Види актів суду першої інстанції. 3. Поняття судового рішення і вимоги до нього. 4. Зміст судового рішення. 5. Умови набрання рішенням суду законної сили та його правові наслідки. 6. Поняття і зміст ухвали суду. 7. Поняття і зміст постанови суду. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Розкрити зміст поняття законної сили судового рішення.
Визначити об'єктивні та суб'єктивні межі дії законної сили судового рішення.
Порівняти судове рішення та судову ухвалу.
Назвати основні структурні елементи судового рішення.
Назвати умови постановлення додаткового рішення.
Розкрити зміст таких якостей судового рішення: виключність, преюдиціальність, загальнообов'язковість.
Назвати випадки, в яких суд вправі роз'яснити своє рішення.
Скласти проект:
- судового рішення про стягнення суми боргу за договором позики; - ухвали суду про затвердження судом мирової угоди; - ухвали суду про призначення судово-психологічної експертизи у справі про компенсацію моральної шкоди потерпілому в ДТП.
Визначити, яку постанову (рішення чи ухвалу) повинен винести суд під час розгляду:
а) заяви Семенюка про виключення з акту опису належного йому на праві власності майна; б) заяви відповідача про передачу справи до суду за місцем його проживання; в) заяви Ільницької про накладення арешту на автомобіль у порядку забезпечення її позову до колишнього чоловіка про поділ спільного сумісного майна; г) заяви Вінниченка про розгляд його позовної заяви щодо поновлення на роботі в закритому судовому засіданні; д) скарги Олешника про незаконне накладення штрафу за безбілетний проїзд у тролейбусі; е) заяви Скиби про відстрочку виконання судового рішення.
Задача 1 Суд задовольнив позов Кличка до Рюрика про стягнення з останнього 12 000 грн. Після набрання рішенням законної сили Рюрик звернувся до того самого суду із заявою про відстрочку виконання рішення строком на 2 роки, посилаючись на скрутне матеріальне становище. Суд виніс ухвалу, в якій визначив розстрочити сплату присуджених з Рюрика сум на два роки, стягуючи з нього на користь Кличка по 500 грн щомісяця. Чи правильні дії суду ? Задача 2 Районний суд задовольнив позов Бобрика до фабрики відносно стягнення 16 000 грн одноразово та 400 грн щомісяця до повторного медичного огляду в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров'ю позивача на виробництві. Справа розглядалася за місцем знаходження відповідача (фабрики). До набрання рішенням законної сили Бобрик звернувся до райсуду за місцем свого проживання із заявою про звернення рішення до негайного виконання - у зв'язку з тим, що він став інвалідом першої групи, отримує маленьку пенсію і має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Суддя постановив ухвалу про залишення заяви без розгляду на тій підставі, що рішення оскаржене відповідачем. Чи допущені порушення процесуального закону? Задача 3 Рішенням Дніпровського райсуду м. Дніпродзержинська позовні вимоги Карімової до Карімова про поділ спільного сумісного майна подружжя на суму 86 400 грн задоволений повністю.
Через місяць Карімова звернулася до цього самого суду із заявою про додатковий поділ майна: музичного центру, двох килимів, бібліотеки та колекції поштових марок (12 тис. шт.), які вона забула зазначити у позовній заяві. Додатковим рішенням суду було здійснено поділ зазначеного майна. Чи правильні дії суду? Нормативно-правові акти та література Цивільний процесуальний кодекс України. Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. (із змінами). Палиюк В. П. Цивільний процес: Курс лекций. - Николаев, 1996. - С. 229-273. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 1977. Штефан М. И., Дрижчаная Е. Т., Радзиевская Я. К. и др. Гражданское процессуальное право Украины. - К., 1989.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 18. Постанови суду першої інстанції"
 1. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
  Вся діяльність судових органів проходить у певній процесуальній формі. Воля суду також виражається у певній формі, яка має назву «судові постанови». Постанови суду першої інстанції з приводу вирішення по суті справ позовного провадження, окремого провадження та тих, що виникають з адміністративно-правових відносин, називаються судовим рішенням. Рішення суду повинне бути законним і обґрунтованим.
 2. Виклик до суду
  - це пропозиція з'явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов'язкова, а для свідків, перекладачів та експертів - обов'язкова. Виконавче провадження - сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені
 3. ВСТУП
  Цивільне процесуальне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету Київського національного економічного університету. Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм
 4. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  Правосуддя в Україні здійснюється виключно судом. Чинне законодавство встановлює правила розподілу цивільних справ між судами як різних ланок, так і однієї ланки. Сукупність цивільних справ, які підлягають розгляду і вирішенню по суті в даній конкретній ланці судової системи і в даному конкретному суді цієї ланки, називається підсудністю. Визначення компетенції різних судів системи здійснюється
 5. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  Судовий розгляд - це одна зі стадій цивільного процесу, яка є обов'язковою, основною і відбувається у формі судового засідання, тобто судове засідання є зовнішньою формою судового розгляду. Дана стадія складається із чотирьох частин: підготовча; розгляд цивільної справи по суті; судові дебати; постановлення та оголошення судового рішення. Мета підготовчої частини судового засідання -
 6. Тема 20. Окреме провадження
  Окреме провадження - це один із трьох видів провадження в суді першої інстанції, в якому розглядається визначене законом коло справ, загальною рисою яких є відсутність у них спору про право і метою - встановлення юридичного факту або стану особи. У порядку окремого провадження суд розглядає і вирішує такі справи (ст. 254 ЦПК): 1) про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним;
 7. Тема 21. Провадження в апеляційній інстанції
  За чинним законодавством суд другої (апеляційної) інстанції правомочний по скаргах осіб, які беруть участь у справі, перевіряти законність і обґрунтованість рішень та ухвал, що не вступили в законну силу. Інститут апеляційного оскарження постанов судів першої інстанції надає можливість зацікавленим особам досягати відміни або зміни відповідних актів, якщо вони вважають це необхідним. У ході
 8. Тема 22. Провадження в касаційному порядку
  Для повної гарантії охорони прав учасників процесу законодавство встановлює можливість перегляду у касаційному порядку рішень, які набрали законної сили. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, якщо воно не було оскаржене. Якщо рішення було оскаржене, то воно вступає в законну силу з моменту залишення його без зміни судом другої інстанції. Перегляд
 9. Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами
  Судове рішення, ухвала, постанова повинні відповідати встановленим під час розгляду справи обставинам, тобто об'єктивній істині. Якщо суд припустився помилки, то її можна виправити шляхом апеляційного оскарження або в касаційному порядку. Але на практиці іноді після вступу рішення, ухвали, постанови в законну силу встановлюється, що існували обставини, які мали значення для вирішення справи, але
 10. Тема 24. Виконавче провадження
  Цивільне судочинство має забезпечувати не тільки правильний і швидкий розгляд та вирішення справ, а й виконання постановлених у них рішень. Це досягається шляхом примусової реалізації цих рішень. Виконавче провадження - це сукупність дій органів і посадових осіб державної виконавчої служби, спрямованих на примусове виконання рішень судів. Примусове виконання покладається на державну виконавчу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua