Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян та осіб без громадянстваПЛАН 1. Поняття міжнародного цивільного процесу. 2. Підсудність судам цивільних справ з іноземним елементом. 3. Визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Назвіть правила визначення підсудності справ за участю іноземних громадян.
Визначте основні нормативно-правові акти, які регулюють порядок вирішення в Україні цивільних справ з іноземним елементом.
Назвіть особливості дієздатності та правоздатності іноземців та осіб без громадянства в цивільному процесі України.
Дайте визначення терміну «судовий імунітет». Хто ним користується?
Який порядок виконання доручень іноземних судів?
Задача 1 Хто може бути представниками іноземців у судах України? Визначте права консула. Зробіть порівняльний аналіз повноважень процесуального представника і консула, який виступає представником у цивільному процесі. Задача 2 Що таке судовий імунітет іноземної держави? На чому він ґрунтується і на кого поширюється? Нормативно-правові акти та література Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар.
- Х., 2001. Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. 1. Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога. - К., 1996. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 1997. Богуславский М. М. Международное частное право. - М., 1994. Международное частное право. - Х., 1998. Гусєв Є. Визначення міжнародної підсудності цивільних справ за участю іноземців на підставі договорів про правову допомогу // Радянське право. - 1991. - № 2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян та осіб без громадянства"
 1. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори
  цивільні справи в суді особисто або через своїх представників (ст. 110 ЦПК). Представниками в суді можуть бути адвокати, інші особи, допущені судом до представництва, а також консули (таке представництво виникає на підставі міжнародного договору). До справ з участю іноземного елементу застосовується правило про обов'язок доказування та подання доказів (ст. 30 ЦПК України). Кожна зі сторін, у
 2. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 3. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  права. Факти, що впливають на копо суб'єктів адміністративного права. Адміністративна право- та дієздатність. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів державної влади. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування. Адміністративно-правовий статус
 4. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  тема адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
 5. № 56. Дія цивільних законів.
  права і обов'язки громадян не доведені до відома населення не є чинними. Офіційні видання: "Офіційний вісник України"; "Урядовий кур'єр". Дія цивільно-правових законів у просторі означає, що нормативно-правові акти діють на всій території, що знаходиться під юрисдикцією їхнього органа, що прийняв. Акти центральних органів діють на всій території України, а акти місцевих органів на відповідній
 6. 13. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин
  цивільні процесуальні правовідносини між судом, прокурором, органами державної влади, органами місцевого самоврядування виникають тоді, коли останні, здійснюючи покладені на них обов'язки, покликані захищати права інших осіб та інтереси держави. В передбачених законом випадках підприємства і установи, виходячи з суспільних інтересів, беруть участь у справі в цивільному процесі для захисту інших
 7. 14. Елементи цивільних процесуальних правовідносин (суб'єкти, об'єкти, зміст)
  цивільні процесуальні правовідносини між судом, прокурором, органами державної влади, органами місцевого самоврядування виникають тоді, коли останні, здійснюючи покладені на них обов'язки, покликані захищати права інших осіб та інтереси держави. В передбачених законом випадках підприємства і установи, виходячи з суспільних інтересів, беруть участь у справі в цивільному процесі для захисту інших
 8. 29. Поняття та значення процесуального представництва
  процесуальні дії в цивільному судочинстві на захист прав і охоронюваних законом інтересів іншої особи, державних і громадських інтересів. Представник у цивільному судочинстві покликаний виконувати дві функції - захищати права та інтереси осіб, які беруть участь у справі (здійснювати правозаступництво); представляти таких осіб, бути їх повіреними (здійснювати процесуальне представництво).
 9. 5. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН. ЙОГО ЧИННІСТЬ У ПРОСТОРІ, У ЧАСІ ТА ЩОДО ОСІБ
  тема. - Харків, 2002. Савонюк Р. Щодо термінів і понять Кримінально-процесуальногокодексу України // Право України. - 2004. - № 2. Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. - СПб., 2000. Столмаков А. И. Санкции в уголовном судопроизводстве // Пра-воведение. - 1982. - № 3. Тертишник В. Концептуальна модель КПК України і проблемиреалізації ідей правової держави у сфері правосуддя // Право України.
 10. 3.3. Інші види правової допомоги
  тематизованих нормативно-правових актівщодо міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Наявність у іноземних громадян дипломатичного імунітетузумовлює значні особливості у кримінальному судочинстві. Надання правової допомоги здійснюється на підставі міжнародних угод та національного законодавства, а також на засадахвзаємності. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ Нормативно-правові акти
© 2014-2022  ibib.ltd.ua