Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття та джерела трудового парва


Життя людини в суспільстві тісно пов'язане з її трудовою діяльністю,
спрямованою загалом на отримання й використання матеріальних благ. трудове
право - окрема галузь права України, яка регулює відносини, що виникають у
процесі реалізації особою права на працю. Трудове право являє собою
внутрішньо єдину, цілісну систему загальнообов'язкових правил поведінки, що
регулюють трудові, а також деякі інші, тісно зв'язані з трудовими,
відносини найманих працівників. Трудове право є стабільною, давно
сформованою галуззю права зі своєю величезною нормативною базою, яка й
визначає основне джерело трудового права - нормативно-правові акти. До них
відносять Конституцію України, Закони України "Про зайнятість населення",
"Про колективні договори і угоди", "Про охорону праці", , Кодекс законів
про працю, "Про відпустки", "Про встановлення величини вартості межі
малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати", "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та інші, Особливим
джерелом трудового права є міжнародні договори. Перелік джерел трудового
права цими актами не закінчується. У трудових колективах також здійснюється
нормотворча робота - прийняття локальних норм, до яких можна віднести
Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про преміювання,
колективні договори, накази. Найвищою формою систематизації законодавства
вважається кодифікація. Норми трудового права мають таку форму
систематизації - Кодекс законів про працю Він є найзмістовнішим нормативно-
правовим актом, що регулює трудові відносини працівників. Кодекс містить
норми, що регулюють завдання, права та обов'язки учасників трудових
правовідносин; особливості регулювання праці деяких категорій працівників;
закріплює норми про порядок укладання, зміст, форму колективних договорів
між профспілковим комітетом від імені трудового колективу та власником або
уповноваженим ним органом та ін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття та джерела трудового парва"
 1. 9.Господарсько-правові норми: поняття і види.
  джерелом правової інформації про чинні норми права у сфері господарської діяльності. Друга ознака стосується форми. Нормативний акт - це юридично-технічна форма встановлення, опублікування і застосування норм господарського права. Згідно з юридичною силою господарське законодавство функціонує як вертикальна ієрархічна система нормативних актів. Структура цієї системи обумовлена структурою органів
 2. 18.Юридичний статус підприємств колективної власності.
  джерелом, з якого «черпають воду» всі члени кооперації. Виходячи з цього, ч. 7 ст. 111 ГК встановлює, що споживчі товариства, їх спілки (об'єднання) можуть утворювати для здійснення своїх статутних цілей підприємства, установи та інші суб'єкти господарювання відповідно до вимог ГК та інших законів. Згідно зч. 2 ст. 93 ГК та ч. 8 ст. 111 ГК вони називаються підприємствами споживчої кооперації.
 3. § 2. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування хабарництва
  поняття, що охоплює два взаємозалежних склади злочину: 1) одержання хабара та 2) давання хабара. Оскільки ці діяння є обов'язковими елементами хабарництва, то вони й визначають особливості його кримінального механізму. Для складу злочину не має значення, чи був отриманий хабар до або після виконання (або невиконання) службовою особою певних дій по службі. Діяння вважається закінченим після
 4. 2. Система Особливої частини кримінального права
  поняття, розкривають зміст термінів, що вживаються у КК. Так, у примітці 1 до ст.185 (крадіжка) дається визначення повторних злочинів, передбачених у статтях 185, 186, 189-191, а у примітках 3 і 4 - роз'яснюється поняття злочину, вчиненого у великих й особливо великих розмірах, вказівка на які є в статтях 185-191. Наприклад, у ч. 2 ст. 385 встановлено, що не підлягає кримінальній відповідальності
 5. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  поняття законодавства акти законодавчих органів і підзаконні акти (акти органів управління та ін.). Вузьке - акти законодавчих органів і постанови парламенту про надання цим законам чинності. Слід зауважити, що широке розуміння законодавства принижує роль закону, об'єднуючи в одне ціле закони і підзаконні акти. Р. З. Лівшиц наголошує, що широке розуміння законодавства - це шлях розмивання
 6. Виклик до суду
  поняття, підстави, види. Поняття належної і неналежної сторони. Заміна неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок вступу в процес, права та обов'язки правонаступника. Поняття третіх осіб. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Завдання прокуратури в цивільному процесі. Підстави та процесуальні форми
 7. 5. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон: поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон, порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон, управління спеціальними (вільними) економічними зонами.
  джерела та форми фінансування на кожному етапі її створення і розвитку; обґрунтування режиму ціноутворення, оподаткування, митного регулювання, валютно-фінансового та кредитного механізму. У спеціальних (вільних) економічних зонах створюються сприятливі митні умови та режим митного оподаткування: пільговий режим та рівень оподаткування, специфічні валютно-фінансові умови, банківсько-кредитна
 8. § 1. Поняття суб'єкта господарювання . Правова регламентація утворення
  джерел, передбачених статутом кооперативу . Значну питому вагу серед підприємств мають підприємства, засновані на державній та комунальній власності. У комунальній власності можуть бути як промислові, так і будівельні, сільськогосподарські, торговельні підприємства, підприємства транспорту, побутового обслуговування та інші господарські організації. Підприємства, засновані на державній
© 2014-2021  ibib.ltd.ua