Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Конституційне право - провідна галузь національного права України


Конституційне право України являє собою систему правових норм, що регулюють
відносини народовладдя. Предметом конституційного права України є особливе
коло суспільних відносин, що виникають у процесі організації та здійснення
публічної влади в Україні. Ці відносини характеризуються певною специфікою,
а саме: стосуються всіх найважливіших сфер життєдіяльності суспільства;
виступають як базові в політичній, економічній, духовній, соціальній та
інших сферах життя суспільства. Отже, конституційно-правові відносини - це
суспільні відносини, врегульовані конституційно-правовими нормами, суб'єкти
яких наділяються взаємними правами та обов'язками, згідно з котрими вони
повинні функціонувати. Під принципами конституційно-правового регулювання
розуміють найзагальніші нормативно-регулятивні правила поведінки, у яких
відображаються сутність і соціальне призначення конституційного регулювання
суспільних відносин. До них відносять принципи: верховенства права;
верховенства і прямої дії Конституції та законів у загальної демократії;
поділу влади; гуманізму; пріоритетності норм і принципів міжнародного права
порівняно з вітчизняним законодавством; державного та іншого гарантування
прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, народовладдя, захисту
суверенітету й територіальної цілісності України і т. д. Конституційно-
правова норма - загальнообов'язкове правило поведінки, встановлене чи
санкціоноване державою з метою регулювання та охорони певних суспільних
відносин, які становлять предмет конституційного права, їхніми ознаками є
те, що вони: регулюють особливе, коло суспільних відносин, що стосується
здійснення народовладдя; встановлюють порядок створення інших правових
норм. мають вищу юридичну силу щодо інших правових норм; відрізняються
особливою структурою в тому розумінні, що для них не є характерною
тричленна структура (гіпотеза, диспозиція та санкція). Деякі конституційно-
правові норми (норми-принципи, норми-декларації) взагалі мають лише
диспозицію. Метод конституцтно-правового регулювання - сукупність способів
і засобів, із допомогою яких упорядковуються суспільні відносини, що
становлять предмет конституційного права. Він характеризується: найбільшою
загальністю; максимально високим юридичним рівнем; універсальністю;
доцільністю; поєднанням прямого та опосередкованого регулювання. Відповідно
до конституційно-правового регулювання існує наука конституційного права.
Її можна визначити як галузеву юридичну науку, що являє систему знань про
конституційно-правові норми, відносини та інститути, конституційно-правове
регулювання загалом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Конституційне право - провідна галузь національного права України"
 1. Поняття і особливості принципів екологічного права
  конституційне право. У кожній галузі на основі законодавства сформульовані її принципи. Галузеві правові принципи грунтуються на положеннях, які становлять основу загальних принципів, та врахуванні особливостей сукупності норм права кожної галузі. Важливо пам'ятати, що галузеві принципи, як і принципи взагалі, не є статичними. Вони динамічні, оскільки в суспільному житті, природі, праві
 2. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  конституційного статусу Кабінету Міністрів як вищого органу в системі органів виконавчої влади України. Згідно з цим Кабінет Міністрів повинен стати центром державного управління, ефективність роботи якого грунтується на підтримці Парламенту та Президента України. Він є відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85
 3. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  конституційним (державним), являє собою класичний зразок галузі публічного - на відміну від приватного - права. Як і конституційне право, право адміністративне опосередковує функціонування публічної влади в державі. В той же час адміністративно-правове регулювання є своєрідним продовженням конституційно-правових норм, конкретизуючим багато в чому їх дію. На цій підставі можна стверджувати, що
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  конституційних. Вони конкретизуються у законах та підзаконних актах. Оновлення змісту адміністративно-правового статусу громадян має відбутися шляхом закріплення в законі не тільки природних, загальновизнаних прав і свобод, що є невід'ємною частиною правового положення громадян в розвинутих країнах світу, але і створення необхідного реального механізму забезпечення реалізації цих прав і
 5. 14. Визнання держав і урядів.
  конституційним шляхом у державі або на частині її території, достатньо ефективною, щоб виступати в міждержавних відносинах у якості представника цієї держави або населення відповідної території. Слід мати на увазі, що обов'язку визнання не існує, це право держави. За допомогою акту визнання держава погоджується з відповідними змінами в міжнародному правопорядку і/або міжнародної
 6. Поняття і особливості принципів екологічного права
  конституційне право. У кожній галузі на основі законодавства сформульовані її принципи. Галузеві правові принципи грунтуються на положеннях, які становлять основу загальних принципів, та врахуванні особливостей сукупності норм права кожної галузі. Важливо пам'ятати, що галузеві принципи, як і принципи взагалі, не є статичними. Вони динамічні, оскільки в суспільному житті, природі, праві
 7. VII. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  конституційного принципу поділу державної влади покликана розробляти і втілювати державну політику щодо забезпечення виконання законів, управління сферами суспільного життя, насамперед державним сектором економіки. У відносинах із законодавчою і судовою владою вона користується певною самостійністю. Державне управління - вид діяльності держави, що полягає у здійсненні нею управлінського, тобто
 8. 4. Навчальна дисципліна
  конституційного, кримінального та інших галузей вітчизняного права; - міжнародних правових документів із питань кримінального судочинства; - суміжних наук (криміналістики, правової психології тощо); - відомчих нормативно-правових актів (положень, інструкцій тощо, затверджених наказами Генерального прокурора України, МВС України, Мінюсту України), в яких конкретизуються положення законів; -
 9. 2. Принцип державної мови судочинства.
  конституційно-правове положення, згідно з яким судочинство в Україні провадиться українською (державною) мовою. Стаття 10 Конституції України; ст. 19 КПК; статті 3 і 18 ЗаконуУкраїни від 28 жовтня 1989 р. "Про мови в Українській РСР"; ст. 10Закону України від 7 лютого 2002 р. "Про судоустрій України". Положення, що визначають зміст принципу: судочинство провадиться українською мовою; особам, що
 10. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  правових актів, що регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. У Популярній юридичній енциклопедії наводиться таке визначення законодавства : законодавство - сукупність чинних нормативно-правових актів: законів, постанов, декретів, указів, наказів, інструкцій правотворчих органів, що регулюють правовідносини в державі. Іноді під законодавством розуміють
© 2014-2021  ibib.ltd.ua