Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Конституція України - нормотворча база всього законодавства


Особливе місце в системі джерел конституційного права України посідає її
Конституція. Термін "конституція" - установлення, устрій. Конституція є
таким законом, що встановлює форму держави, систему державних органів,
визначає порядок їх формування й діяльності, основні права та обов'язки
громадян. Іншими словами, конституція встановлює та закріплює устрій
держави, саме за це її називають основним законом. Конституцію України було
прийнято Верховною Радою України на її п'ятій сесії 28 червня 1996 р.
Визначальні риси конституцій такі: конституції зазвичай пов'язані з
закріпленням демократичного ладу. сучасні демократичні конституції
спрямовані на закріплення прав і свобод людини й громадянина; народ
визнається основним джерелом влади; державна влада діє на основі принципу
поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки; демократичні
конституції найважливішим принципові суспільного життя принцип порозуміння,
розумного компромісу між різними соціальними верствами населення та
політичними угрупованнями; закріплюється принцип ідеологічної
багатоманіжності; Конституція України є водночас основним законом і
держави, і всього суспільства. Звідси й поняття "конституційний лад"
передбачає об'єднання суспільного й державного начал у єдине ціле. Неважко
побачити, що Конституція має як правові, так і політичні ознаки. Отже,
Конституція є рівночасно і політичним, і правовим актом. Причому цей
правовий акт має найвищу юридичну силу, тобто настановам і вимогам
Конституції повинні відповідати всі без винятку правові акти, що видаються
і діють у країні (ст. 8 Конституції України). Конституція України
складається з преамбули, 15 розділів (161 стаття). Конституція починається
зі вступної частини, яка традиційно іменується преамбулою. В ній
проголошено, що Конституція приймається Верховною Радою "від імені
Українського народу", що його складають "громадяни України всіх
національностей", що її основою є здійснення "українською нацією, усім
Українським народом права на самовизначення". У преамбулі зафіксовано
завдання забезпечення в Україні прав і свобод, гідних умов життя людини,
зміцнення громадянської злагоди, розвитку і зміцнення демократичної,
соціальної, правової держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Конституція України - нормотворча база всього законодавства"
 1. Поняття і особливості принципів екологічного права
  конституційне право. У кожній галузі на основі законодавства сформульовані її принципи. Галузеві правові принципи грунтуються на положеннях, які становлять основу загальних принципів, та врахуванні особливостей сукупності норм права кожної галузі. Важливо пам'ятати, що галузеві принципи, як і принципи взагалі, не є статичними. Вони динамічні, оскільки в суспільному житті, природі, праві
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  конституційних. Вони конкретизуються у законах та підзаконних актах. Оновлення змісту адміністративно-правового статусу громадян має відбутися шляхом закріплення в законі не тільки природних, загальновизнаних прав і свобод, що є невід'ємною частиною правового положення громадян в розвинутих країнах світу, але і створення необхідного реального механізму забезпечення реалізації цих прав і
 3. § 7. Конституція - основний закон громадянського суспільства і держави
  конституції в перекладі з латині означає встановлення, заснування, устрій. У Давньому Римі так іменували окремі акти імператорської влади. Поява конституцій як основних законів держави пов'язана з розвитком буржуазних відносин, утвердженням у влади буржуазії, формуванням громадянського суспільства, виникненням буржуазної держави. Виключність конституції як правового документа полягає насамперед у
 4. Поняття екологічного права України
  українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної землі», ліси підхо-дили аж до Києва. Невелика густота населення при розвинутому на той час містобу-дуванні та
 5. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  конституційне створені додаткові умови для того, щоб держава почала більш ефективно виконувати екологічну функцію як один з основних напрямів своєї діяльності. - ст. 50 Конституції гарантує кожному «право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення», а така інформація «ніким не може бути засекречена». Ці права
 6. Поняття екологічного права України
  українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву "лісної землі", ліси підходили аж до Києва. Невелика густота населення при розвинутому на той час містобудуванні та
 7. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  конституційним визначенням суб'єкта місцевого самоврядування - територіальної громади - не узгоджена система адміністративно-територіальних одиниць: у межах адміністративних кордонів одних населених пунктів перебувають інші населені пункти, територіальні громади яких виступають згідно з Конституцією України самостійним суб'єктом місцевого самоврядування. У зв'яз- 215 ку з цим виникає проблема
 8. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  конституціями. У міжнародних організацій цей порядок визначається їхніми статутами. Для участі в будь-якій стадії укладання договору представник держави або міжнародної організації повинен мати на це відповідні повноваження. Певні посадові особи в силу своїх функцій вправі представляти свою державу без спеціальних повноважень (ex officio). До них належать: - глави держав; - глави урядів; -
 9. Законодавча база приватної нотаріальної діяльності в Україні
  законодавством, пов'язані зі здійсненням технологічного процесу виробництва продукції (надання послуг). 2. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів, включаючи прискорену амортизацію їх активної частини, згідно з нормами, встановленими чинним законодавством. 3. Витрати на всі види ремонту основних фондів, що використовувались у процесі здійснення підприємницької
 10. 6. Джерела земельного права.
  конституційні) й звичайні. Конституція як основний закон держави є основою структури всього законодавства і займає центральне місце серед джерел земельного права. Конституція України прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 р. Вона має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативні акти приймаються на основі Конституції і повині відповідати їй. Конституція містить норми різних галузей права, в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua