Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Форми здійснення демократії


Народовладдя в Україні реалізується на основі Конституції через інститути
безпосередньої (прямої) чи представницької (виборної) демократії. До
інститутів безпосередньої демократії, які забезпечують ухвалення державного
рішення прямим волевиявленням народу, відносять: референдум; обговорення
проектів нормативних актів; участь у виборах органів державної влади;
загальні збори (збір) громадян; звіти депутатів і виконавчих органів перед
населенням. Представницька демократія - засіб реалізації волі народу через
обраних ним представників в органи влади - насамперед, народних депутатів,
Президента, інколи суддів. Референдум - голосування населення всієї держави
(загальнодержавний референдум) або певної частини її населення (місцевий
референдум) з метою вирішення найважливіших питань державного і суспільного
життя. Референдум і вибори мають загальний метод здійснення - голосування,
але різняться своїм предметом. Вибори проводяться для визначення особи,
яка, на думку більшості виборців, найбільш гідна обіймати виборну посаду.
Завдання референдуму - вирішення важливих питань, не пов'язаних із наданням
юридичної сили мандатам якихось осіб. Це можуть бути затвердження, зміна чи
скасування законів, вирішення проблем територіального устрою в межах
держави тощо. У науковій літературі та в законотворчій практиці поряд із
терміном "референдум" інколи застосовується термін "плебісцит". У багатьох
випадках їхній зміст рівнозначний. Але між ними вбачають і різницю, яка
полягає в тому, що референдум регламентується нормами конституційного права
певної держави і його предметом може бути досить широке коло питань.
Підстави й порядок проведення плебісциту в основному врегульовуються
міжнародно-правовими актами, і його предметом у більшості випадків є
вирішення територіальних спорів між різними державами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Форми здійснення демократії"
 1. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  форми щодо організації управління на регіональному і місцевому рівнях у поєднанні із формуванням ефективного механізму надання населенню повноцінних державних та громадських послуг, а також у зв'язку з іншими політичними, правовими та соціально-економічними перетвореннями - судовоправовою та муніципальною реформами; утвердження територіальних громад як первинних суб'єктів місцевого
 2. § 4. Суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації
  форми правління і устрою. Суверенітет держави є основним принципом міжнародного права. Він знайшов своє вираження у Статуті ООН та інших міжнародних-правових документах. Держава має суверенні права: право війни і миру; право видавати закони; право формувати державні органи; право визначати свою атрибутику (символіку та ін.); право встановлювати податки; право призначати своїх представників в
 3. § 4. Демократія і самоврядування
  форми політичної влади народу. На ранніх стадіях суспільного розвитку системи самоврядування нерідко конфліктували з недемократичною формою держави (наприклад, Запорізька Січ в Україні -- із монархічною формою правління в Росії). В міру розвитку демократії - від часу виникнення буржуазних держав, що проголосили джерелом влади народ, - самоврядування знаходить у демократії гаранта своєї
 4. § 6. Демократія і права соціальних меншостей (меншин)
  форми захисту парламентської меншості, якій надане право протесту проти проектованих змін Основного Закону. Ці права меншості настільки значні, що протягом більш нЬк 200-літнього існування США були ратифіковані тільки 26 поправок до Конституції, і американська Конституція є найбільш стійкою з усіх існуючих. Конституції, що створювалися в Нідерландах, Бельгії, Норвегії, Швейцарії та інших країнах
 5. § 7. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини
  здійснення об'єктивного контролю (перевірки) застосовуваної норми. Тому в адміністративно-судовій формі захисту прав громадян виділяють її «німецький тип». Адміністративні суди входять до єдиної судової системи, підкоряються лише закону, незалежні в правосудній діяльності як від адміністративних органів, так і від загальних судів. В Україні обговорюється питання про введення адміністративних
 6. § 13. Право, економіка, політика: їх взаємозв'язок і взаємовплив
  форми регулювання певних економічних відносин об'єктивно породжується економічними потребами суспільства. Виступаючи як закріплювач сформованих реальних відносин в економіці (напр., визначення учасників ринкових відносин за допомогою реєстраційної діяльності компетентних органів держави), право забезпечує їхню стабільність. Право відповідає матеріальним умовам життя, обумовлене ними, фіксує їх.
 7. § 2. Правовий статус народу
  форми безпосередньої демократії» (ст. 69). Наприклад, вибори президента - це конкретні правовідносини, які виникають між народом (через виборчий корпус) і кандидатами у президенти. Вони короткочасні, оскільки вибори проводяться відповідно до норм права, які визначають час і порядок їх проведення. Говорячи про народ як суб'єкт права, слід зважити на те, що ступінь персоніфікації, організованості
 8. § 6. Правова культура особи
  здійснення, зі зміцнення законності і правопорядку. Іншими словами, правова культура особи -це її позитивна правова свідомість у дії. Вона включає перство- 472 рення особою своїх здібностей і соціальних якостей на підставі правового досвіду. Змістом правової культури особи є: 1) правосвідомість і правове мислення. Правове мислення має стати елементом культури кожної людини; 2) правомірна
 9. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  форми управлінського обліку, внутрішньої звітності і контролю операцій, визначає права працівників на підписування документів, затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку. Підставою для бухгалтерського обліку операцій банку є первинні документи, які фіксують факти здійснення цих операцій. Первинні
 10. 4.Облік цінних паперів емітованих банком
  форми внесеного вкладу вартість акцій за рахунками капіталу виражається у гривнях. Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, внесеної іноземними засновниками, акціонерами (учасниками), у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на час внеску до статутного фонду. Якщо акції реалізуються інвестору за ціною, вищою за номінальну
© 2014-2021  ibib.ltd.ua