Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Місце та роль права в системі соціальних норм


Соціальні норми - це загальні правила поведінки людей у суспільстві, що
зумовлені об'єктивними закономірностями, є результатом свідомої вольової
діяльності певної частини чи всього суспільства і забезпечуються
різноманітними засобами соціального впливу. Залежно від способу їх
утворення й забезпечення соціальні норми класифікують як Юридичні (правові)
норми - загальнообов'язкові, правила поведінки, що встановлені державою,
охороняються, захищаються і гарантуються нею та містяться в нормативно-
правових актах. Моральні норми - правила поведінки, що базуються на
моральних поглядах суспільства на добро і зло, справедливе й несправедливе,
гуманне й негуманне, а забезпечуються насамперед внутрішньою переконаністю
та силою громадської думки. Корпоративні норми - правила поведінки, що
встановлюються й забезпечуються політичними партіями, громадськими
організаціями та іншими об'єднаннями людей. Звичаї чи традиції - правила
поведінки, що історично склались і увійшли у звичку людей. Аби показати, що
право є особливим видом соціальних норм, слід порівняти ознаки правових та
інших соціальних норм. Так, правові норми, що у своїй сукупності утворюють
право: виникають разом із виникненням держави; встановлюються чи
санкціонуються державою; виражають волю керівної частини суспільства;
утворюють внутрішньо узгоджену цілісність; існують у суспільстві як одна
система норм; формулюють правила поведінки у вигляді прав та обов'язків;
правила поведінки формально визначені за змістом; мають певні форми
зовнішнього виразу; мають точно визначені межі дії; забезпечуються
державним примусом та іншими засобами. Інші соціальні норми, що утворюють
систему соціального регулювання: існують у будь-якому суспільстві;
встановлюються чи санкціонуються іншими суб'єктами; виражають волю
різноманітних частин населення; можуть існувати й безсистемно, не будучи
внутрішньо узгодженими; існують у вигляді самостійних систем нормативного
регулювання; виражаються не тільки через права та обов'язки, а й через
загальні принципи, цілі, гасла; зазвичай позбавлені формальної
визначеності; можуть виражатись у будь-яких, формах; не завжди мають точно
визначені межі дії; забезпечуються звичкою, внутрішнім переконанням,
моральним, громадським впливом. Право, як особливий вид соціальних норм,
відрізняється від інших соціальних норм взаємозв'язком із державою,
напрямками впливу на суспільні відносини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Місце та роль права в системі соціальних норм"
 1. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  місцевих органів виконавчої влади (можливість надання цього повноваження шляхом прийняття відповідного закону передбачена частиною другою ст. 120 Конституції України); погодження кандидатур для призначення їх на посади керівників (крім міністрів) ЦОВВ перед поданням Прем'єр-міністром відповідних матеріалів на розгляд Президенту України; призначення на посади та звільнення з посад усіх
 2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  місцевого самоврядування, так І, переважною мірою, запровадження і регламентації дійсно демократичних взаємовідносин між цими органами і громадянами. А саме відносин такого типу, за яким кожній людині було б забезпечено (гарантовано) реальне додержання і охорона в сфері виконавчої влади належних їй прав і свобод, а також ефективний захист цих прав і свобод у випадках їх порушення. Варто додати,
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, відбувати військову службу та інших. Для поглиблення адміністративно-правових засад реального забезпечення реалізації прав і свобод громадян в їхніх взаємовідносинах з органами виконавчої влади необхідно в процесі правотвор-чості і, перш за все, при створенні нових законодавчих актів, додержуватися ряду вимог.
 4. 16. Джерела міжнародного права.
  місце випадки, коли спочатку розробляється договірна норма, що згодом переростає в міжнародний порядок. Так, спочатку з'явилася договірна норма про неприпустимість національного присвоєння космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла (ст. 2 Договору про принципи діяльності держав по дослідженню й використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла 1967 р.), а потім
 5. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  місце, тому що, поступаючись об'єктивним вимогам стабільності міжнародного права, однозначності у визначенні прав і обов'язків учасників міжнародних відносин, договірні норми витиснули норми звичаєвого права. У процесі створення договірних норм міжнародного права знаходить свій прояв марксистська теорія узгодження воль держав, що лежала в основі радянської доктрини міжнародного нормотворення.
 6. § 1. Поняття банкрутства
  місцевими господарськими судами за місцезнаходженням боржника, які є в усіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Процесуальні моменти розгляду справ про банкрутство регулюються Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та Господарським процесуальним кодексом України . При цьому, розглядаючи справи про банкрутство, господарські суди
 7. ЗМІСТ
  місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади § 13. Підзаконний нормативний акт державного підприємства, установи, організації. Підзаконний нормативний акт комерційної організації § 14. Міжнародний договір Глава 18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ § 1. Поняття та ознаки правовідносин § 2. Склад (структура) правовідносин § 3. Передумови виникнення
 8. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
  місце, як гроші в економічних системах: вона має міцні корені в суспільному і приватному житті громадян. Яке співвідношення політичної та державної влади? Є дві точки зору з цього питання: - «політична влада» і «державна влада» - поняття тотожні, оскільки політична влада походить від держави і здійснюється за її прямої або опосередкованої участі; - «політична влада» і «державна влада» - поняття
 9. § 9. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав і свобод людини
  місцевих національних традицій та ін.); - недоліки кадрової політики (низький професійний рівень підготовки кадрів, перепідготовки, проведення професійної атестації кваліфікаційними комісіями та ін.). Забезпечення прав особи органами внутрішніх справ значною мірою залежить від стану реалізації прав їх співробітників, насамперед від їх соціально-правової захищеності. 198 Гарантії прав особи
 10. § 3. Норми-звичаї і норми права
  місце там, де проходить межа між юридичним (спеціально-соціальним) і за-гальносоціальним регулюванням - торгівля, виробництво, транспорт, надання послуг та ін. Так, у сучасному українському суспільстві суб'єкти господарської діяльності нерідко вдаються до ділового звичаю - правила, що у силу визнаної корисності регулярно повторюється в процесі господарської та іншої діяльності, стає звичкою.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua