Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Роль адвокатури в захисті прав людини


Адвокатура є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним
згідно з Конституцією України сприяти захистові прав, свобод і
репрезентувати законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб
без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.
Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства
закону, незалежності, демократизму, гуманізму й конфіденційності. Адвокатом
може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за
спеціальністю юриста чи помічника адвоката не менш як два роки, склав
кваліфікаційні іспити, одержав свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю та прийняв Присягу адвоката України. Адвокати здійснюють такі
види діяльності: дають консультації юридичних питань, складають заяви,
скарги та інші документи посвідчують копії документів у справах, здійснюють
представництво в суді,
подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям; виконують
свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у
процесі дізнання та попереднього слідства. У своїй професійної діяльності
адвокат має право: репрезентувати і захищати права та інтереси громадян і
юридичних осіб за їхнім дорученням збирати відомості про факти, що можуть
бути використані як докази
ознайомлюватися на підприємствах із необхідними для виконання доручення
документами й матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється
законом; Здійснюючи свої професійні обов'язки, адвокат зобов'язаний
неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі
передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та
юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду
особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитися від прийнятого на
себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Роль адвокатури в захисті прав людини"
 1. Поняття екологічного права України
  роль, запобігати негативному впливу людської діяльності на навколишнє природне середо-вище. - Це, зокрема, Закон про екологічну експертизу, Закон про статус зон надзвичайних екологічних ситуацій, контроль у галузі охорони навколишнього природного середо-вища, Положення про громадський екологічний контроль, Положення про порядок інформування в галузі охорони навколишнього природного середовища,
 2. Екологічне право та екологічне законодавство
  роль у захисті природи відіграє мета, яку переслідує юридичне законодавство екологічного змісту (дозволити, обмежити, забо-ронити відповідно до потреб природи). Величезне значення має проблема співвідношення між системою екологічного права (в нашому розумінні права природи) і системою екологічного законодавства. Екологічне право - це відображення прав природи, яких вона не може бути позбавлена
 3. Екологічне право та екологічне законодавство
  роль у захисті природи відіграє мета, яку переслідує юридичне законодавство екологічного змісту (дозволити, обмежити, заборонити відповідно до потреб природи). Величезне значення має проблема співвідношення між системою екологічного права (в нашому розумінні права природи) і системою екологічного законодавства. Екологічне право - це відображення прав природи, яких вона не може бути позбавлена
 4. Поняття екологічного права України
  роль, запобігати негативному впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище. Це, зокрема, Закон про екологічну експертизу, Закон про статус зон надзвичайних екологічних ситуацій, контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, Положення про громадський екологічний контроль, Положення про порядок інформування в галузі охорони навколишнього природного середовища,
 5. Тема 10. Підвідомчість цивільних справ суду
  роль. Відкривши її, жінка виявила, що всі вміщені в ній речі промокли і стали непридатними для користування. Вона звернулася до юридичної консультації з проханням сприяти в захисті порушеного права і стягненні з поштового відділення вартості бандеролі. Яку відповідь повинен надати юрисконсульт? Нормативно-правові акти та література Конституція України. - Ст. ст. 8, 55, 124. Цивільний
 6. 1. Право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу
  адвокатура. Можливість одержання кожною особою правової допомоги є важливим благом у будь-якому цивілізованому суспільстві. Право на юридичну допомогу є невід'ємним правом кожної людини і виступає органічною частиною правового положення особи в державі, одним з найважливіших факторів активної участі населення в житті країни. Право на юридичну допомогу знайшло своє закріплення й у нормах
 7. 1. Поняття і система екологічного права
  роль тут відіграють юридичні чинники, що створюють передумови правового забезпечення екологічних інтересів. Різноманітні екологічні звичаї, племінні "табу", народне "священне" право здавна регулювали або обмежували негативний вплив архаїчного суспільства на природу. З часом з'явилися правові норми-закони, правила, регламенти, які виконували ту ж функцію обмеження й заборони, тим самим
 8. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  роль має зіграти адміністративне право, оскільки воно органічно пов'язане з виконавчою владою, являючи собою, з одного боку, її правові засади, а з іншого - важливий засіб, інструмент її здійснення. Оскільки адміністративне право відстає від вимог сьогодення, неповно і суперечливо регулює суспільні відносини, не забезпечує утвердження пріоритету прав і свобод людини у її стосунках з державою,
 9. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  роль в утвердженні конституційного постулату: у взаємовідносинах людини з державою, в особі державних органів центральною постаттю виступає людина. Слід мати на увазі, що адміністративно-правові норми досить різноманітні, їх можна класифікувати на різні види в залежності від підстави класифікації, зокрема: 14 . за змістом - матеріальні І процесуальні; за часом дії - постійні і тимчасові;
 10. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  роль за ее прохожде нием (Сборник нормативных актов). - X., 1999. 42. Державне управління в Україні: Навч. посіб. / За заг. редак. проф. В.Б. Авер'янова - К., 1999. 43. Демин А.В. Нормативный договор как источник администра тивного права // Государство и право. - 1998. - № 2. 44. Державний контроль у сфері виконавчої влади. Наукова доповідь / За заг. редак. проф. В.Б.Авер'янова. К., 2000. 45.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua