Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття та джерела фінансового права


Фінансове право - це сукупність правових норм, регулюючих
суспільні відносини у галузі мобілізації, розподілу, використання
централізованих і децентралізованих фондів (засобів) з метою забезпечення
виконання завдань і функцій держави. Предметом фінансового права
є суспільні відносини, що виникають у процесі фінансової
діяльності - відносини з приводу формування і витрачання
централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, необхідних
державі для виконання його функції. Метод фінансово-правового
регулювання являє собою сукупність засобів впливу на учасників
фінансово-правових відносин
Фінансовому праву. притаманний метод владних приписів, рекомендації,
дослідження тощо. В даний час такі методи набувають
все більше застосування. Джерела фінансового права - це правові акти
органів законодавчої та виконавчої влади та місцевого самоврядування,
в яких містяться норми фінансового права. Основним джерелом
фінансового права є Конституція України від 28 червня 1996 р. Вона
закріпила основи правової організації фінансової діяльності держави,
в Зокрема, бюджетної діяльності. Також до джерел фінансового права
належать: нормативні акти Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України, органів самоврядування. Особливе місце серед
джерел займають нормативні акти Міністерства фінансів та Національного
банку України та інші. Потрібно відзначити, що єдиного джерела, типу
кодексу, для даної галузі немає. Відсутні кодіфікаціонние джерела з
окремих розділів фінансового права, хоча підготовка такого
законодавства почалася. Робота над формуванням проекту Податкового
кодексу України почалася ще в 1996 році. Податковий кодекс має бути
єдиним, комплексним, рамковим законодавчим актом, правові норми
якого врегулювали б взаємовідносини в процесі відправлення податків,
зборів та обов'язкових платежів між усіма суб'єктами відносин і стали
основою з формування фінансово-податкової культури всіх і кожного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття та джерела фінансового права "
 1. Поняття екологічного права України
  Джерелами та норматівів ві-кідів забруднюючою Речовини ПЕРЕСУВНА ДЖЕРЕЛО, візначаються нормативи утво-рення забруднюючою Речовини, Які вікідаються в Атмосферні Повітря при ЕКСПЛУАТАЦІЇ технологічного та Іншого обладнання, споруд и об'єктів, нормативи Використання атмосферного Повітря для виробничих потреб. Ряд наукомісткіх проблем вчень та практикам довелося вірішуваті при підготовці
 2. Поняття екологічного права України
  Джерелами та норматівів вікідів забруднюючою Речовини ПЕРЕСУВНА ДЖЕРЕЛО, візначаються нормативи Утворення забруднюючою Речовини, Які вікідаються в Атмосферні Повітря при ЕКСПЛУАТАЦІЇ технологічного та Іншого обладнання, споруд и об'єктів, нормативи Використання атмосферного Повітря для виробничих потреб. Ряд наукомісткіх проблем вчень та практикам довелося вірішуваті при підготовці
 3. 3. Планами СЕМІНАРСЬКІХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  Поняття та види. 49. Завдання и стадії провадження у справах для про Адміністративні проступки. 50. Адміністративно-процесуальний статус свідка та потерпілого. 51. Адміністративно-процесуальний статус адвоката та перекладача. 52. Адміністративно-правовий статус Правопорушнику та експерта. 53. Поняття та види доказів в адміністратівному процесі. 113 54. Поняття та предмет доказування у провадженні в
 4. 6. Методичні рекомендації ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА
  джерела; - Використання всієї рекомендованої літератури, ВРАХОВУЮЧИ Можливі Зміни чинного законодавства; - написання курсової роботи за планом роботи; - повнотіла Розкриття змісту всех вопросам тими; - чіткість та ясність викладання; 122 - логічність та післідовність викладання; - грамотність роботи. Вікладаті материал у курсовій работе рекомендується у безособовій ФОРМІ висловлювань (напр.,
 5. VII. ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ СЛОВНИК
  Поняття "державне управління" за змістом є Ширшов, чем Поняття "виконавча влада ". Для визначення змістовно поєднаніх сфер або Галузії суспільного життя, что потребуються державного управління, вікорістовується Термін" сектор державного управління ". Система державного управління - складне Поняття, Зміст Якого охоплює Такі складові елєменти: 234 а) суб'єкти управління, тоб органі віконавчої власти;
 6. Розділ II. ОСНОВНІ Напрямки РОЗВИТКУ І Реформування АДМІНІСТРАТІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВО
  Поняття "компетенції" багато в чому ВТРАТИ свое Справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практіці Повноваження в багатьох випадка формулюється розплівчасте, неконкретно, що не існує чіткого розподілу Завдання, функцій и відповідальності между різнімі органами и Посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, что виробляти до паралелізму та неузгодженості в работе. А все
 7. 3.3. Інші види правової ДОПОМОГИ
  джерела Ахтьірская Н. Надання правової допомоги по уголовньїм справах врамках Співдружності / / Відомості Верховної Ради. - 2002. - № 7. Волеводз А. Г. Правове регулювання новьіх напрямків між-народного співробітництва у сфері кримінального процесу. - М., 2002. Волженкіна В. М. Вьідача в російському кримінальному процесі. - М., 2002. Кравчук С. Застосування законодавства, что регулює питання екстрадіції / /
 8. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  Поняття законодавства акти законодавчо органів и ПІДЗАКОННІ АКТИ (акти органів управління та ін.). Вузьке - акти законодавчо органів и постанови парламенту Про надання Цім законам ЧИННОСТІ. Слід зауважіті, что ШИРОКЕ розуміння законодавства прініжує роль закону, об'єднуючи в Одне ціле Закон і ПІДЗАКОННІ АКТИ. Р. З. Лівшіц наголошує, что ШИРОКЕ розуміння законодавства - це шлях розмивання
 9. § 1. Поняття банкрутства
  Поняття банкрутства бере свое джерело з конкурсного процеса, что МАВ місце в середньовічній Италии. Термін банкрутство в перекладі з італійської означає: banco - лава, rotto - Зламане. Така назва походити від звичаю перекідаті чі ламати лаву, на якій сідів неплатоспроможних міняйла. З годиною Термін банкрут (банкрутство) остался, альо ставши означать фінансовий крах боржника, неспроможності Виконати
© 2014-2021  ibib.ltd.ua