Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Місце фінансового права в системі права Украіни


Вопрос о месте финансового права, как самостоятельной отрасли в правовой
системе Украины, был предметом ряда дискуссий в течение многих лет и
практически решен в конце 60-х и начале 70-х годов. Самостоятельность
финансового права обусловлена его содержанием, качественным единством
общественных отношений. Но самостоятельность не значит, что оно существует
обособлено. Фінансове право тесно связано со всеми отраслями права. В
первую очередь оно связано с конституционным, административным и
гражданским. Конституційне право закрепляет: права, свободы и обязанности
человека и гражданина, формы собственности, принципы деятельности
государства и его органов во всех отраслях, в том числе и в отрасли
финансов, компетенцию органов государственной власти и государственного
управления в сфере финансов. Территориальное устройство Украины,
распределение в государстве власти на законодательную, исполнительную и
судебную, взаимоотношение государственной власти и местного самоуправления
также влияют на конкретные формы финансовой деятельности. Нормы финансового
права конкретизируют положение конституционно-правовых норм и обеспечивают
формирование и расходование государственных централизованных и
децентрализованных фондов денежных средств. Административное право
определяет: принципы государственного управления, систему органов
исполнительной власти и их полномочия в области финансово-кредитных
отношений, права и обязанности должностных лиц финансовых и кредитных
органов. Опираясь на эти положения, нормы финансового права закрепляют
организационные формы управления финансово-кредитной системой, систему и
структуру финансовых органов, регулируют отношения, возникающие в процессе
мобилизации, распределения и использования фондов денежных средств
государством в лице его органов. Фінансове право имеет также связь и с
гражданским правом. Так, предметом гражданского права являются
имущественные отношения, к которым относят и денежные. Кроме того,
некоторые органы государственного управления, например, Национальный банк
Украины, в то же время являются хозяйственной организацией - юридическим
лицом. Между этими органами и юридическими или физическими лицами возникают
отношения на основании договоров. Например, на основании кредитного
соглашения, страхования. С трудовым и пенсионным финансовое право граничит
в той части, что касается регулирования отношений по поводу образования
Пенсионного фонда и Фонда государственного социального страхования, и за
нарушение финансового законодательства применяются санкции уголовно- и
административно-правовых норм.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Місце фінансового права в системі права Украіни"
 1. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  місце складання документа; назву отримувача коштів; зміст операції (підстави для її здійснення); суму операції (цифрами та прописом). Сума операції може бути відображена цифрами за відсутності на документі суми прописом, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативними актами Національного банку України; номери
 2. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  місцевих органів виконавчої влади (можливість надання цього повноваження шляхом прийняття відповідного закону передбачена частиною другою ст. 120 Конституції України); погодження кандидатур для призначення їх на посади керівників (крім міністрів) ЦОВВ перед поданням Прем'єр-міністром відповідних матеріалів на розгляд Президенту України; призначення на посади та звільнення з посад усіх
 3. V. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
  місцевого самоврядування, окремих сфер державного управління. Загальне концептуальне супроводження проведення адміністративної реформи здійснює Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи. Для поточного керівництва запровадженням заходів по всіх 225 напрямках реформування, що потребуватиме прийняття відповідних рішень і займатиме значний період, має бути призначена
 4. VII. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  місцевим самоврядуванням. 233 Принципи адміністративної реформи - це головні засади її проведення, які засновані на відповідній ідеології і політиці адміністративної реформи. У принципах розкривається головне призначення і сутність даної реформи. Правова основа адміністративної реформи - це нормативно-правові акти, які є відправною точкою і механізмом забезпечення даної реформи. Серед цих
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, відбувати військову службу та інших. Для поглиблення адміністративно-правових засад реального забезпечення реалізації прав і свобод громадян в їхніх взаємовідносинах з органами виконавчої влади необхідно в процесі правотвор-чості і, перш за все, при створенні нових законодавчих актів, додержуватися ряду вимог.
 6. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  місце в Древньому Римі при розселенні ветеранів війн у приєднаних провінціях, у Польщі першої чверті XX сторіччя при направленні демобілізованих з армії поляків у Західну Білорусію або ж у Румунії того ж періоду - румун у Бессарабію. Слід мати на увазі, що при усіх варіантах процес внутрішньої колонізації не створює в регіонів її здійснення статусу, відмінного від всієї іншої території держави.
 7. 58. Структура й правові основи діяльності міжнародних організацій
  місце в Комісії із прав людини ООН. Робота комітетів і комісій міжнародних організацій по певних питаннях може носити постійний або тимчасовий характер Органи міжнародної організації можуть також диференціюватися по їхній значимості в її системі на головні й допоміжні (ООН); по періодичності роботи на постійні й сесійні; по географічній сфері діяльності (наприклад, регіональні комісії ЭКОСОС) і
 8. 60. Спеціалізовані установи Організації Об'єднаних Націй
  місце в системі органів ООН. Ця організація була заснована в 1955 році, а її Статут був прийнятий на міжнародній конференції в 1956 році. МАГАТЕ формально не є спеціалізованою організацією ООН, але за угодою з ООН, укладеною в 1956 році, агентство виконує функції організації такого роду. Членами організації є більше 150 держав, у яких здійснюється мирна атомна діяльність, у тому числі й Україна.
 9. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
  місце в системі права України є спірним у юридичній літературі. Існує думка, що нотаріальне процесуальне право входить до предмета регулювання цивільного процесуального права. Це пояснюють тим, що і суд, і нотаріат здійснюють ту ж саму функцію захисту прав і законних інтересів. Заперечуючи це, можна вказати, що нотаріат функцію захисту прав і законних інтересів здійснює, як виняток, тільки під
 10. § 1. Криміналістична характеристика шахрайства
  місцезнаходженням власників чи зберіганням їх цінностей. У сучасних умовах все частіше шахрайські діяння відбуваються в установах (чи на підприємствах), де укладаються угоди: на біржах, у брокерських конторах, посередницьких фірмах, агентствах з нерухомості, адвокатських і нотаріальних бюро, під час аукціонів. Шахрайство, спрямоване на заволодіння майном фізичних осіб, вчиняється у місцях
© 2014-2021  ibib.ltd.ua