Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Адміністративна відповідальність


Адміністративна відповідальність виступає одним із видів юридичної
відповідальності. Під адміністративною відповідальністю слід розуміти
застосування уповноваженим органом чи посадовою особою адміністративного
стягнення до особи, яка вчинила правопорушення, що за своїм характером не
тягне за собою відповідно до чинного законодавства кримінальну
відповідальність. Адміністративна відповідальність установлюється законами
й підзаконними актами чи їхніми нормами про адміністративні правопорушення.
У цих актах визначаються склади адміністративних правопорушень і санкції, а
в деяких випадках - і порядок їх застосування. В основі адміністративної
відповідальності лежить адміністративне правопорушення. Суб'єктами
адміністративної відповідальності виступають як фізичні особи, так і
колективні утворення. Особливість адміністративної відповідальності полягає
в тому, що адміністративні стягнення накладаються спеціально уповноваженими
органами виконавчої влади і посадовими особами чи суддями; Між суб'єктом
адміністративного правопорушення та особою, яка накладає адміністративне
стягнення, відсутні службові стосунки. За цією ознакою адміністративна
відповідальність відрізняється від дисциплінарної, для якої наявність таких
взаємин є необхідною умовою. Адміністративне стягнення згідно з чинним
законодавством діє протягом року з моменту його застосування. Заходи
адміністративної відповідальності застосовуються відповідно до
законодавства, що регламентує провадження у справах про адміністративні
правопорушення. Адміністративна відповідальність має особливості, що
вирізняють її з-поміж інших видів відповідальності. Причому основна
особливість - це те, що необхідною підставою для її застосування є
наявність адміністративного правопорушення, а заходом впливу має бути
адміністративне стягнення. У Конституції України вказується, що для
забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги
під час вирішення справ у судах та інших державних органах в Україні діє
адвокатура.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Адміністративна відповідальність"
 1. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
  адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність. Притягнення до цих видів юридичної відповідальності здійснюється в порядку і на основі, передбачених відповідно трудовим, адміністративним, цивільним або кримінальним законодавством. Порушення лісового законодавства можна класифікувати за різними критеріями. Наприклад, вирізняють лісопорушення, які вчинено постійними або
 2. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  адміністративного впливу (контроль, адміністративна відповідальність конкре-тних керівників підприємств) ще ніколи не вдавалося забезпечити ефективного дотри-мування законодавства. Під економічними ж важелями впливу слід розуміти не тільки плату за використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього середовища, за складування відходів, але й впровадження податкових пільг за впровадження
 3. Поняття і особливості принципів екологічного права
  адміністративного впливу (контроль, адміністративна відповідальність конкретних керівників підприємств) ще ніколи не вдавалося забезпечити ефективного дотримування законодавства. Під економічними ж важелями впливу слід розуміти не тільки плату за використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього середовища, за складування відходів, але й впровадження податкових пільг за впровадження
 4. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  адміністративного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвитку службового права. Поняття, ознаки та склад службових правовідносин. Поняття, ознаки та види державної служби. Принципи та функції державної служби. Право на державну службу. Поняття, ознаки та класифікація державних службовців. Основні права і обов'язки державних службовців. Проходження державної служби.
 5. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  адміністративного \ права. Тенденції становлення та розвитку адміністративно-деліктного права " як підгалузі адміністративного права. Поняття і ознаки адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. Поняття, ознаки і склад адміністративного проступку. Розмежування адміністративного проступку та злочину. Особливості адміністративної відповідальності колективних
 6. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  адміністративні ,,і, проступки. 4 Адміністративне розслідування. _г Розгляд справи про адміністративний проступок та винесення рішення у > { справі. --'; Перегляд постанови у справі про адміністративний проступок. Виконання постанови. Провадження у справах про адміністративні проступки проходить декілька стадій, які органічно пов'язані одна з одною. Слід мати на увазі, що стадія являє
 7. Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління обороною
  адміністративно-політичній сфері України".
 8. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
  адміністративних стягнень; гарантування пожежної безпеки та ін. Важливе значення має розмежування термінів "громадський порядок" та "громадська безпека". В адміністративній науці зазначається, що громадський порядок - це певна система відносин, належний порядок, що склався у суспільстві, який відповідає інтересам держави і всіх її громадян, а громадська безпека - це система відносин, яка
 9. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  відповідальність за порушення чинного законодавства у л сфері економіки. -~ г Економічна сфера (в юридичній літературі її часто називають "сфера господарської діяльності", "сфера народного господарства") є однією з найскладніших і найважливіших, оскільки ефективна національна економіка виступає гарантією незалежності держави. Правову основу управління цією сферою складають Конституція
 10. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
  адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства передбачені в ст. ст. КпАП України: 164/ 3 "Недобросовісна конкуренція", 166/1 "Зловживання монопольним становищем на ринку", 166/2 "Неправомірні угоди між підприємцями", 166/3 "Дискримінація підприємців органами влади та управління", 166/4 "Порушення порядку надання інформації і виконання рішень АКУ і його
© 2014-2021  ibib.ltd.ua