Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Повноваження Кабінету Міністрів України


Кабінет Міністрів - вищий орган у системі органів виконавчої влади -
відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний
Верховній Раді України. У своїй діяльності Кабінет Міністрів України
керується Конституцією України і законами України, актами Президента
України. До складу Кабінету Міністрів входять Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.
Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом
України на подання Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України керує
роботою Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України: забезпечує
державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення
внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та
законів України, актів Президента України; вживає заходів щодо забезпечення
прав і свобод людини і громадянина; забезпечує проведення фінансової,
цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці й
зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури,
охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розробляє та
здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного,
соціального і культурного розвитку України; забезпечує рівні умови розвитку
всіх форм власності; організовує та забезпечує здійснення
зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи та ін. Кабінет
Міністрів у межах своєї компетенції видає постанови й розпорядження, що є
обов'язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує
Прем'єр-міністр України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Повноваження Кабінету Міністрів України"
 1. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу. Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення екологічних систем, в яких перебуває і складовою
 2. 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі земельних відносин.
  Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин належить: а) розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом; б) реалізація державної політики у галузі використання та охорони земель; в) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку, визначеному цим Кодексом;
 3. Кабінет Міністрів України:
  вживає заходів до здійснення зовнішньоекономічної політики України відповідно до законів України; здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів і відомств України з регулювання зовнішньоекономічної діяльності; координує роботу торговельних представництв України в іноземних державах; ухвалює нормативні акти управління з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках,
 4. 3. Правове положення промислово-фінансових груп.
  Відповідно до статті 125 ГК України промислово-фінансова група є об'єднанням, яка створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міжнародними договорами Україні, а також з метою виробництва кінцевої продукції. Відповідно до
 5. 1. Поняття, види та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  Відповідно до статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р. зовнішньоекономічна діяльність визначається як діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Відповідно до статті 377 ГК України під
 6. 28. Правове положення промислово-фінансових груп.
  Відповідно до статті 125 ГК України промислово-фінансова група є об'єднанням, яка створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міжнародними договорами Україні, а також з метою виробництва кінцевої продукції.
 7. 106. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
  Відповідно до ст. 380 ГК державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності спрямовується на захист економічних інтересів України, прав і законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, створення рівних умов для розвитку всіх видів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин та використання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності доходів та інвестицій, заохочення
 8. § 5. Компетенція органів державногорегулювання зовнішньоекономічноїдіяльності
  Україна самостійно формує систему та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на її території. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності має забезпечувати: захист економічних інтересів України та законних інте ресів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньое кономічної діяльності розвивати всі види
 9. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб. Поняття джерел адміністративного права, їх види та система. Співвідношення адміністративного права та адміністративного законодавства. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення
 10. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  Поняття режиму законності і дисципліни у державному управлінні. к ''_'. Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні. іі Поняття контролю та його види. Прокурорський нагляд за законністю діяльності органів виконавчої влади. Звернення громадян, судове оскарження незаконних рішень, дій органів .-> . державної влади та їх посадових осіб як спосіб забезпечення законності
© 2014-2021  ibib.ltd.ua