Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Повноваження місцевого самоврядування


Місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів
України. Воно може здійснюватися територіальною громадою як безпосередньо,
так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради
та їхні виконавчі комітети. Органами місцевого самоврядування, які
репрезентують спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст, є
районні та обласні ради. Усі передбачені Конституцією та законодавством
України органи самоврядування й самоорганізації мають власну матеріальну та
фінансову основу, на яку поширюється їхня компетенція. Місцеве
самоврядування в Україні здійснюється на основі принципів: народовладдя,
законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних
інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової
самостійності в межах власних повноважень і т. ін. Сільські, селищні міські
ради мають виключну компетенцію, під якою розуміють питання, що вирішуються
тільки на їхніх пленарних засіданнях. До неї відносять: затвердження
регламенту ради; утворення й ліквідацію комісій ради, затвердження та зміну
їхнього складу; винесення рішення про проведення місцевого референдуму;
винесення рішень щодо випуску місцевих позик; затвердження статуту
територіальної громади; Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
мають повноваження у сферах і галузях: соціально-економічного і культурного
розвитку, планування та обліку, бюджету, фінансів і цін, управління
комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і
зв'язку, будівництва, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і
спорту, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,
соціального захисту населення, зовнішньоекономічної діяльності, оборонної
роботи, адміністративно-територіального устрою, забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,
відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та
присвоєння почесних звань України. Держава гарантує та спрямовує свої
зусилля на розвиток місцевого самоврядування в Україні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Повноваження місцевого самоврядування"
 1. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  повноважень цих органів виникає небезпека конкуренції їх компетенції; не сформована належна фінансово-економічна база органів місцевого самоврядування, яка б дала їм змогу надавати повноцінні громадські послуги. 1. Політико-правові передумови перетворень Конституція України заклала необхідний правовий фундамент для розбудови на регіональному і місцевому рівнях демократичної, гнучкої та
 2. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  повноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
 3. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  повноважень, нормативні накази керівників державних підприємств, установ та організацій). Крім того, відповідно до статті 9 Конституції України міжнародні договори, що містять норми адміністративного права, також є джерелом адміністративного права. Одним із засобів удосконалення механізму адмінстративно-право-вого регулювання є систематизація адміністративного законодавства, направлена на
 4. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  повноважень по території: центральні (КМУ, міністерства, комітети) та місцеві (державні адміністрації); д) від характеру повноважень: міністерства; державні комітети (державні служби), центральні органи виконавчої влади зі спеці альним статусом. При вивченні питання правового статусу центральних органів виконавчої влади необхідно звернутись до Указу Президента України "Про систему
 5. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  повноважень), адміністрації державних підприємств, установ та організацій та їх посадові
 6. Тема 6. Форми державного управління
  повноваження; в) за формою: письмові, усні, конклюдентні; г) від порядку прийняття: колегіальні (постанови КМУ та ін.) і єдиноначальні (укази Президента України та ін.); д) від об'єкту управління: рішення щодо охорони здоров'я, освіти, оборони, агропромислового комплексу, національної безпеки та ін. При вивченні даного питання слід звернути увагу на умови ефективності актів державного
 7. Тема 8. Адміністративно-правові режими
  повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних
 8. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  повноваженнями; - пов'язаний із застосуванням адміністративного примусу. Адміністративний нагляд здійснюється з метою охорони відпо відних суспільних відносин як від правопорушень, так і від об'єктив но-протиправних дій і стихійних явищ. При вивченні даної теми слід звернути увагу та такі види адміністративного нагляду як: - адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць по збавлення
 9. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
  повноваження. Державна безпека як складова національної безпеки. Організаційно-правові *- '-' засади діяльності служби безпеки України та їх повноваження. ..; Охорона державного кордону. - Завдання внутрішніх військ у забезпеченні національної безпеки. ,;| Організаційно-правові засади забезпечення державної таємниці. -ц В адміністративній науці зазначається, що національна безпека досить
 10. Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління обороною
  повноваження якого визначаються Законом "Про оборону України", Положенням про Генеральний штаб ЗСУ. Управління у сфері оборони на місцях здійснюють місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування (див. за- 69 кони "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оборону в Україні"). Оборона України, захист її суверенітету, територіальної
© 2014-2021  ibib.ltd.ua