Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Конституційно-правовий статус Президента України


Президент України є главою держави і виступає від її імені. Він є гарантом
державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Новообраний
Президент України вступає на пост не пізніш як через 30 днів після
офіційного оголошення результатів виборів, із моменту складення присяги
народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Президент України
має такі повноваження: забезпечує державну незалежність, національну
безпеку і правонаступництво держави; звертається з посланнями до народу та
із щорічними й позачерговими посланнями до Верховної Ради України про
внутрішнє і зовнішнє становище України; виносить рішення про визнання
іноземних держав; призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у
строки, встановлені Конституцією; припиняє повноваження Верховної Ради
України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не
можуть розпочатися; призначає, за згодою Верховної Ради України, Прем'єр-
міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України, виносить
рішення про його відставку. Президент України користується правом
недоторканності на час виконання повноважень. Він очолює Раду національної
безпеки і оборони України, яка є координаційним органом із питань
забезпечення безпеки та оборони в Україні. Конституція України встановлює,
що повноваження Президента України припиняються достроково в разі його
відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я,
усунення з поста в порядку імпічменту та смерті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Конституційно-правовий статус Президента України"
 1. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  конституційно-правові та організаційно-функціональні. Вивчаючи питання про види державної служби, слід мати на увазі, що на законодавчому рівні це питання не врегульоване. Немає єдиної думки з цього приводу і в науці. Найчастіше державну службу класифікують на такі види, як: а) службу в органах законодавчої, виконавчої та судової влади; б) цивільну та мілітаризовану (воєнізовану) службу;
 2. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента від 19 березня 1997 р. // Офіційний вісник України. - 1997. - № 12. - 4.1. . Про Національну програму боротьби з корупцією: Указ Пре- 153 кої діяльності: Указ Президента від 20 травня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 20. - Ст. 878. 324. Про ріелторську діяльність: Указ Президента від 27 червня 1999 р. // Офіційний вісник
 3. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  конституційного статусу Кабінету Міністрів як вищого органу в системі органів виконавчої влади України. Згідно з цим Кабінет Міністрів повинен стати центром державного управління, ефективність роботи якого грунтується на підтримці Парламенту та Президента України. Він є відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85
 4. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  конституційних цілей і функцій держави. Система державної служби складається з інсти-туційних (правових, організаційних) і процесуальних структур, а також державних службовців - осіб, які спеціально підготовлені і професійно зайняті у системі державних органів. Розбудова державності України має супроводжуватися відповідним розвитком та удосконаленням державної служби. Метою реформування цього
 5. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  конституційним визначенням суб'єкта місцевого самоврядування - територіальної громади - не узгоджена система адміністративно-територіальних одиниць: у межах адміністративних кордонів одних населених пунктів перебувають інші населені пункти, територіальні громади яких виступають згідно з Конституцією України самостійним суб'єктом місцевого самоврядування. У зв'яз- 215 ку з цим виникає проблема
 6. VII. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  конституційного принципу поділу державної влади покликана розробляти і втілювати державну політику щодо забезпечення виконання законів, управління сферами суспільного життя, насамперед державним сектором економіки. У відносинах із законодавчою і судовою владою вона користується певною самостійністю. Державне управління - вид діяльності держави, що полягає у здійсненні нею управлінського, тобто
 7. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  конституційним (державним), являє собою класичний зразок галузі публічного - на відміну від приватного - права. Як і конституційне право, право адміністративне опосередковує функціонування публічної влади в державі. В той же час адміністративно-правове регулювання є своєрідним продовженням конституційно-правових норм, конкретизуючим багато в чому їх дію. На цій підставі можна стверджувати, що
 8. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  конституційних. Вони конкретизуються у законах та підзаконних актах. Оновлення змісту адміністративно-правового статусу громадян має відбутися шляхом закріплення в законі не тільки природних, загальновизнаних прав і свобод, що є невід'ємною частиною правового положення громадян в розвинутих країнах світу, але і створення необхідного реального механізму забезпечення реалізації цих прав і
 9. 14. Визнання держав і урядів.
  конституційним шляхом у державі або на частині її території, достатньо ефективною, щоб виступати в міждержавних відносинах у якості представника цієї держави або населення відповідної території. Слід мати на увазі, що обов'язку визнання не існує, це право держави. За допомогою акту визнання держава погоджується з відповідними змінами в міжнародному правопорядку і/або міжнародної
 10. 3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРА) ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
  правовим статусом особи, щодо якої у справі зібрано достатні докази, які вказують на вчинення нею злочину: - Президента України притягають як обвинуваченого згідно зі ст. 111 Конституції України за спеціальною процедурою ("процедура імпічменту"); народного депутата України не може бути притягнуто як обвинуваченого без згоди Верховної Ради України (ч. З ст. 80 Конституції України; ч. 1 ст. 27
© 2014-2021  ibib.ltd.ua