Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Законодавчий процес та його стадії


Верховна Рада України працює сесійно. Вона є повноважною за умови обрання
не менш як 2/3 від її конституційного складу. Верховна Рада України
збирається на першу сесію не пізніш ніж на 30-й день після офіційного
оголошення результатів виборів. Перше засідання Верховної Ради України
відкриває найстарший за віком депутат. Засідання Верховної Ради України
проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості
від конституційного складу Верховної Ради. Верховна Рада України затверджує
перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів.
Останні здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають
питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України. Для підготовлення
і попереднього розгляду питань Верховна Рада України в межах своїх
повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії. Верховна Рада
України для проведення розслідувань із питань, що становлять суспільний
інтерес, може створювати тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала
не менш як 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України. Процес
законотворчої діяльності Верховної Ради України характеризується правом
законодавчої ініціативи, прийняттям та оприлюдненням. Право законодавчої
ініціативи у Верховній Раді України належить: Президентові України;
народним депутатам України; Кабінетові Міністрів України; Національному
банкові України. Закони Верховна Рада приймає більшістю від її
конституційного складу. Закони, що вносять зміни до Конституції та сама
Конституція України приймається не менше як 2/3 від конституційного складу
Верховної Ради України. Закон підписується Головою Верховної Ради України і
невідкладно надсилається Президентові України. Президент України протягом
15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, або
повертає закон із своїми умотивованими пропозиціями для повторного
розгляду. Якщо Верховна Рада України під час повторного розгляду
підтвердить закон 2/3 від її конституційного складу, то Президент України
зобов'язаний підписати і оприлюднити такий закон протягом 10 днів. Закон
набирає чинності через 10 днів після його оприлюднення, якщо інше не
передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Законодавчий процес та його стадії"
 1. VII. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  законодавчою і судовою владою вона користується певною самостійністю. Державне управління - вид діяльності держави, що полягає у здійсненні нею управлінського, тобто організуючого впливу на ті сфери і галузі суспільного життя, які вимагають певного втручання держави шляхом використання повноважень виконавчої влади. В той же час державне управління здійснюється і за межами функціонування
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого удосконалення правового врегулювання всіх аспектів взаємовідносин особи з органами виконавчої влади. Слід визначити, що вирішення цього завдання ще не займає визначального місця у системі правового регулювання
 3. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
  законодавчими нормами матеріальних прав фізичних або юридичних осіб в практику діяльності нотаріату, узгодити їх з нормами нотаріального процесу. На цій підставі є можливість зробити й зворотній висновок, що у випадках, коли нотаріальний процес не в змозі забезпечити охорону або захист прав громадян або юридичних осіб через недосконалість (невизначеність) норм матеріального права, то в цьому
 4. 4. Нотаріальний процес і його стадії.
  законодавче закріпити всі необхідні дії нотаріуса на різних стадіях розвитку нотаріального процесу. В першу чергу це стосується конкретизації заходів щодо охорони спадкового майна (в гл. 6 Закону ст. 63), де передбачається повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини, що, безумовно, має значення для отримання спадщини, але прямо не відноситься до заходів щодо охорони спадкового майна. При
 5. 32. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.
  законодавчими актами. Органи прокуратури у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних договорів. Отже, з цього можна зробити висновок, що правовими підставами участі прокурора у цивільному процесі будуть: Конституція України (статті 121-123), Закон України «Про прокуратуру»
 6. Система принципів та їх класифікація
  законодавчого їх відтворення і шляхи розвитку. Цивільному процесуальному праву України притаманні й такі принципи як публічність, раціональна процесуальна форма, неможливість процесуального сумісництва. Зміст принципу публічності визначають правила, які надають право і зобов'язують органи прокуратури, державного управління, інші організації та окремих громадян захищати в цивільному судочинстві
 7. 26. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі
  законодавчими актами. Органи прокуратури в установленому порядку в межах своєї Компетенції вирішують питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних договорів. Отже, з цього можна зробити висновок, що правовими підставами участі прокурора в цивільному процесі будуть: Конституція України (статті 121-123), Закон «Про прокуратуру» (п. 6 ст.
 8. § 3. Наступний етап розслідування ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
  законодавчими актами. При розслідуванні порушень правил екологічної безпеки висновки екологічної експертизи, проведеної під час відомчої перевірки до порушення кримінальної справи, служать одним із джерел відомостей про порушення встановлених правил проектування, спорудження і експлуатації тих чи інших об'єктів з точки зору екологічних вимог. Вони можуть скласти або доповнити підстави для
 9. ПЕРЕДМОВА
  законодавчими новелами. Систему курсу лекцій через те, що немає стандарту програми навчальної дисципліни "Кримінально-процесуальне право" ("Кримінальний процес"), побудовано з урахуванням логічної послідовності тем лекцій та традицій викладення навчального матеріалу у вітчизняних підручниках. Виклад матеріалу у вигляді лекцій допускає в межах програми певну свободу у виборі тем і визначенні
 10. 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
  законодавчому рівні діяльність таких організацій не регламентовано. Однак, видається, Верховний Суд України, даючи такі рекомендації, має рацію. Україніслід нарешті сприйняти інститут медіації (досудового вирішеннякримінально-правових конфліктів посередниками - громадськимиорганізаціями), що існує в багатьох західноєвропейських країнах. За скаргою приватного обвинувачення суддя може прийнятиодне
© 2014-2021  ibib.ltd.ua