Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Компетенція Верховної Ради України


Верховна Рада України розглядає та вирішує питання державного і суспільного
життя, що потребують урегулювання законами України, а також здійснює
установчі та контрольні функції, передбачені Конституцією України. Вона
приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного
складу, крім випадків, передбачених Конституцією. До повноважень Верховної
Ради України належать: внесення змін до Конституції України; призначення
всеукраїнського референдуму з питань, визначених Конституції; прийняття
законів; визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики; призначення
виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією;
заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про
внутрішнє і зовнішнє становище України; усунення Президента України з поста
в порядку особливої процедури (імпічменту); надання згоди про призначення
Президентом України Прем'єр-міністра України; здійснення контролю за
діяльністю Кабінету Міністрів України та ін. єдиним органом законодавчої
влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Конституційний склад
Верховної Ради України - 450 народних депутатів України, які обираються на
основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням
строком на чотири роки. Народні депутати України здійснюють свої
повноваження на постійній основі. Вони не можуть бути на державній службі
або мати інший представницький мандат, їм гарантується депутатська
недоторканність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Компетенція Верховної Ради України"
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  компетенції, 257 функцій та повноважень, а механічне відтворення команд "згори" з наміром догодити вищому начальнику. Тому навіть саме поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними
 2. 9.Господарсько-правові норми: поняття і види.
  компетенцію вищих органів державної влади (Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів) у нормативному регулюванні господарської діяльності. Другий блок становлять господарські закони. Класифікація: загальні, закони про види і правовий статус субєктів господарювання, закони про окремі види господарської діяльності. Третій блок нормативних актів господарського законодавства становлять так звані
 3. 3. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  компетенція" в загальній теорії права вживають виключно щодо державних органів, які є представниками публічної влади. Ю. О. Тіхоміров сформулював щодо загального поняття компетенції такі положення. "Перше - складно побудоване громадянське суспільство вимагає чіткої і відкритої організації публічної влади. Друге - багатоманітність інтересів у суспільстві передбачає їхню певну гармонізацію. Цій
 4. Процесуальний порядок скасування заходів безпеки.
  компетенція має публічний характер і може бути застосована тільки для характеристики державнихорганів, уповноважених вести процес, та їх посадових осіб. Забезпечення безпеки суб'єктів кримінального процесу є гарантією виконання ними своїх обов'язків і реалізації прав. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ Нормативно-правові акти Європейська конвенція з відшкодування шкоди жертвам насильницьких
 5. § 1. Загальні умови та порядок укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання
  компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Це, в першу чергу, господарські організації - юридичні особи, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані як підприємці,
 6. § 5. Державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції
  компетенції має право: визначати межі товарного ринку та монопольне становище суб'єктів господарювання на ньому; видавати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання рішення про припинення порушень антимонопольного законодавства та про відновлення початкового становища, про примусовий поділ монопольних утворень; видавати органам влади обов'язкові для виконання рішення про скасування або
 7. § 2. Глава держави
  компетенцію в сфері виконавчої влади. Для частини вихідних від нього нормативних актів потрібна контрасигнація (скріплення підписом) Прем'єр-міністра і міністра, відповідального за акт і його виконання. Відповідно до Конституції України Президент у межах своєї компетенції має право видавати укази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання на всій території України. Президент скасовує акти
 8. § 3. Вищий виконавчий орган влади
  компетенції міністерства входить узагальнення практики застосування законодавства з підвідомчих йому питань, організація виконання актів законодавства, здійснення систематичного контролю над їх реалізацією. Серед інших центральних органів виконавчої влади важлива роль приділяється державним комітетам. Завдання державного комітету дещо схожі до завдань міністерства - здійснення державного
 9. § 7. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи
  компетенцію розглядати різного роду юридичних справ і спираються на можливість застосування державного примусу. Правоохоронна діяльність за своєю структурою поділяється на: - запобігання виникненню умов і причин суспільне небезпечного явища; - припинення процесу їх розвитку; - ліквідацію наслідків. Прокуратура - специфічний орган державного управління, наділений правоохоронними і
 10. §10. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів
  компетенцію державних органів і установ (Положення про службу в органах внутрішніх справ). Правила - кодифікаційний акт, що визначає не правовий статус, а правовий порядок якогось виду діяльності (Правила дорожнього руху). За обсягом розрізняють кодификації: - загальну; - галузеву; - міжгалузеву (комплексну); - спеціальну (внутрішньогалузеву). Загальна кодификація припускає створення зведених
© 2014-2021  ibib.ltd.ua