Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття та елементи зобов'язань


Зобов'язання являє собою таке правовідношення, згідно з яким одна сторона
(боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну
дію (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо) або утриматися
від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його
обов'язку. Зобов'язання складається з суб'єктів, об'єктів і змісту.
Суб'єктами зобов'язання є кредитор, тобто особа, якій належить право
вимоги, і боржник-особа, яка несе обов'язок, що відповідає праву вимоги
кредитора. Об'єкти зобов'язань - відповідні дії, на реалізацію яких
спрямовано права та обов'язки суб'єктів (скажімо, передача майна, виконання
роботи, сплата грошей тощо). Зміст зобов'язання становлять права, вимоги
кредитора та обов'язки боржника. При цьому зобов'язання спрямовані на:
передачу майна виконання робіт на підставі договорів підряду, побутового
замовлення, підряду на капітальне будівництво, договорів про сумісну
діяльність; надання послуг на підставі договорів перевезень покриття шкоди
Зобов'язання виникають із таких підстав: за договорами, передбаченими
законодавством; за договорами, непередбаченими законом, але такими, що не
протирічать йому; за адміністративними актами; внаслідок заподіяння шкоди
іншій особі через інші дії громадян та організацій; через події, з
настанням яких закон пов'язує виникнення цивільно-правових наслідків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття та елементи зобов'язань"
 1. Поняття і особливості принципів екологічного права
  поняття принципів екології взагалі, але нічого не говориться про правовий зміст принципів екологічного права. Деякі дослідники, аналізуючи питання загальної теорії екологічного права, не торкаються принципів останнього, що не можна визнати виправданим. Принципи екологічного права, закріплюються легально, або виводяться із законодавства. Функція екологічного права, як більш загальна спрямованість
 2. Зміст
  елементи контролю 239 § 2. Види контролю та система правоохоронних та право- застосовних органів, які мають право здійснювати контроль за діяльністю суб'єктів господарювання 244 § 3. Форми контролю за законодавством України 251
 3. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  поняття законодавства акти законодавчих органів і підзаконні акти (акти органів управління та ін.). Вузьке - акти законодавчих органів і постанови парламенту про надання цим законам чинності. Слід зауважити, що широке розуміння законодавства принижує роль закону, об'єднуючи в одне ціле закони і підзаконні акти. Р. З. Лівшиц наголошує, що широке розуміння законодавства - це шлях розмивання
 4. § 4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, його форми та способи
  поняття правового захисту. Одні автори вважали, що правовий захист включає видання правових норм, які встановлюють права та обов'язки, порядок їх здійснення та захисту, діяльність навіть самих суб'єктів зі здійснення своїх прав, а також діяльність спеціальних органів з попередження правопорушень та реалізації правових санкцій. Інші додержувалися погляду, за яким правовий захист розглядався як
 5. § 1. Поняття та елементи контролю
  елементом управління супільними фінансовими
 6. Виклик до суду
  поняття, підстави, види. Поняття належної і неналежної сторони. Заміна неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок вступу в процес, права та обов'язки правонаступника. Поняття третіх осіб. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Завдання прокуратури в цивільному процесі. Підстави та процесуальні форми
 7. 1. Поняття та ознаки суб'єкта господарського права. Види суб'єктів господарського права.
  елементами якої виступають: установчі документи суб'єкта господарського права (статут, положення, засновницький договір тощо); баланс суб'єкта господарського права, який може бути самостійним або зведеним, який відображає в цілому вартість майна суб'єкта. Зведений баланс передбачений для господарських об'єднань, у якому відображається в цілому вартість майна не кожного з учасників господарського
 8. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
  елементів; регулює правовідносини у різних сферах господарської діяльності, при виробництві і реалізації товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Види господарських договорів. Форми права власності на засоби виробництва та різноманітність організаційно-правових форм господарювання обумовлюють розмежування господарських договорів за певними критеріями. У відповідності до певних критеріїв
© 2014-2021  ibib.ltd.ua