Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Трудова дисципліна та методи її забезпечення


Трудова дисципліна виступає необхідною умовою для належної організації будь-
якої колективної праці та являє собою сукупність не лише певних правил
поведінки працівників, а й питань, пов'язаних із необхідністю дотримання
встановленого порядку, методів його забезпечення. Трудову дисципліну
характеризують такі чинники: чесна й сумлінна праця; своєчасне й точне
виконання розпоряджень власника підвищення продуктивності праці; поліпшення
якості продукції; виконання технологічної дисципліни; додержання вимог
охорони праці; дотримання техніки безпеки та виробничої санітарії; Трудова
дисципліна спирається на свідоме ставлення працівників до праці, що
забезпечується методами переконання, заохочення, а часом примусу. Головним
є метод переконання, спрямований на виховання відповідних якостей
працівників, а також метод заохочення, тобто морального й матеріального
стимулювання. Заохочення працівника є визнанням його професіоналізму та
вираженням із боку власника поваги. Тому такий метод застосовується в разі
досягнення високих трудових показників, поліпшення якості продукції,
творчого підходу до трудової діяльності. Серед основних видів заохочень
визначаються такі: подяка, премії, вручення цінних подарунків, нагородження
грамотами, державними відзнаками й нагородами. Власником спільно з
профкомом можуть бути встановлені будь-які інші види заохочень, перелік
яких закріплюється в колективних договорах, Правилах внутрішнього трудового
розпорядку (скажімо, встановлення додаткового часу відпустки,
першочерговове надання квартир, санаторно-курортних путівок тощо). Всі
заохочення оголошуються власником у наказі , доводяться до відома трудового
колективу і записуються до трудової книжки. Для забезпечення трудової
дисципліни, нарівні з методами переконання й заохочення, можуть
застосовуватись і методи примусу, зокрема заходи дисциплінарного характеру,
матеріальної відповідальності та громадського впливу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Трудова дисципліна та методи її забезпечення"
 1. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  трудового колективу, планування ділової кар'єри працівників, професійна і соціально-психологічна адаптація нових працівників, аналіз і оцінка кадрового потенціалу, формування кадрового резерву, а також маркетинг персоналу. У даний час у багатьох підприємствах відсутнє положення про кадрову службу, не відпрацьовані кадрові технології, є характерним низький рівень координації діяльності кадрової
 2. Поняття і особливості принципів екологічного права
  трудове, екологічне, конституційне право. У кожній галузі на основі законодавства сформульовані її принципи. Галузеві правові принципи грунтуються на положеннях, які становлять основу загальних принципів, та врахуванні особливостей сукупності норм права кожної галузі. Важливо пам'ятати, що галузеві принципи, як і принципи взагалі, не є статичними. Вони динамічні, оскільки в суспільному житті,
 3. Поняття і особливості принципів екологічного права
  трудове, екологічне, конституційне право. У кожній галузі на основі законодавства сформульовані її принципи. Галузеві правові принципи грунтуються на положеннях, які становлять основу загальних принципів, та врахуванні особливостей сукупності норм права кожної галузі. Важливо пам'ятати, що галузеві принципи, як і принципи взагалі, не є статичними. Вони динамічні, оскільки в суспільному житті,
 4. 17. Види,методи та організація фінансового контролю.
  трудових ресурсів на виробництво. Фінансовий контроль здійснюють органи державної влади в особі постійних комісій Парламенту, Національного банку, Міністерства економіки, фінансів, статистики, органів місцевого самоврядування Аудиторські організації. Фінансовий контроль виступає у трьох формах: попередній, поточний і наступний. Попередній контроль здійснюється на стадії розробки прогнозних
 5. 71. Фінансовий контроль:призначення,зміст та принципи.
  трудових ресурсів на виробництво. Фінансовий контроль здійснюють органи державної влади в особі постійних комісій Парламенту, Національного банку, Міністерства економіки, фінансів, статистики, органів місцевого самоврядування Аудиторські організації. Фінансовий контроль виступає у трьох формах: попередній, поточний і наступний. Попередній контроль здійснюється на стадії розробки прогнозних
 6. § 1. Поняття і види юридичної відповідальності суб'єктів господарської діяльності
  трудового права). Але специфікою юридичної відповідальності у сфері господарської діяльності є різноплановий характер правопорушень. У цьому зв'язку постає питання: який суб'єкт несе яку відповідальність? Проблема полягає в особливості статусу суб'єкта господарювання - юридичної особи. У будь-якому разі одні й ті самі дії певної посадової особи можуть мати негативні наслідки як для неї самої, так
 7. Виклик до суду
  трудового та ін. права. Предмет доказування - це обставини, які обґрунтовують вимоги і заперечення сторін. Предмет позову - матеріально-правове відношення, вимога позивача до відповідача. Преюдиційні факти - такі факти, які не потребують доказування, існування чи відсутність яких встановлено рішенням суду по цивільній справі між тими самими особами, яке вступило в законну силу. Процесуальне
 8. Ревізія
  трудових матеріальних елементів, пов'яза- 213 них з виконанням контрольно-ревізійного процесу, а також створення умов для його здійснення становлять поняття контрольно-ревізійної роботи. Контрольно-ревізійну роботу здійснюють відповідні державні контрольно-ревізійні органи та власники підприємств. Контрольно-ревізійні підрозділи міністерств, відомств, акціонерних виробничих об'єднань, відділів
 9. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  дисципліна. Предмет і метод адміністративного права в контексті реформи адміністративного права. Роль адміністративного права у становленні і розвитку незалежної правової демократичної держави Україна. Основні напрямки реформи адміністративного права. Адміністративне право, як і конституційне право, опосередковує функціонування публічної влади в державі, тобто воно є правом державного
 10. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  дисципліни у державному управлінні 1. Поняття режиму законності і дисципліни у державному уп равлінні. 2. Поняття контролю, його види. 3. Характеристика парламентського, президентського, судового контролю за дотриманням законності у сфері виконавчої влади. 4. Співвідношення внутрішнього і зовнішнього, відомчого та над відомчого контролю. 5. Види спеціального контролю та їхня
© 2014-2021  ibib.ltd.ua