Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Система господарських судів України


Згідно з Конституцією України правосуддя в господарських відносинах
здійснюється арбітражним судом. Арбітражний суд є незалежним органом у
вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами,
державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство. В
Україні діють Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної
Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя, які
становлять єдину систему арбітражних судів. Підприємства, інші юридичні
особи громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення
юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта
підприємницької діяльності. У випадках, передбачених законодавчими актами
України, до арбітражного суду також мають право звертатися державні та інші
органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.
Арбітражний суд порушує справи за позовними заявами: підприємств та
організацій, які звертаються до арбітражного суду за захистом своїх прав
державних та інших органів прокурорів та їхніх заступників, які звертаються
до арбітражного суду в інтересах держави. Арбітражний суд порушує справи
про банкрутство за письмовою заявою будь-якого з кредиторів, боржника,
органів державної податкової служби чи державної контрольно-ревізійної
служби. Арбітражним судам підвідомчі справи: у спорах, що виникають під час
укладання, зміни, розірвання та виконання господарських договорів та з
інших підстав про банкрутство; за заявами органів Антимонопольного комітету
України з питань, віднесених законодавчими актами до їхньої компетенції.
Арбітражні суди не розглядають справи зі спорів, що виникають під час
погодження стандартів і технічних умов; про встановлення цін на продукцію
(товари), а також тарифів на послуги. Арбітражний суд Автономної Республіки
Крим, арбітражні суди областей, міст Києва та Севастополя розглядають усі
підвідомчі арбітражним судам справи, крім тих, що підсудні Вищому
арбітражному судові. Вищий арбітражний суд розглядає справи у спорах: де
однією зі сторін є вищий чи центральний орган виконавчої влади. матеріали
яких містять державну таємницю що прямо віднесені до його підсудності
законами України, міжнародними договорами України. Судочинство в
господарських справах здійснюється в порядку, передбаченому Арбітражним
процесуальним кодексом України Регламентує: порядок порушення справ в
арбітражному суді, процедуру доарбітражного врегулювання господарських
спорів питання підвідомчості справ арбітражним судам коло учасників
арбітражного процесу, поняття, види і правила оцінки доказів; склад
арбітражних витрат, їх розподіл між сторонами; порядок установлення,
обчислення, зупинення і закінчення процесуальних строків форму і зміст
позовної заяви, порядок прийняття позовної заяви та підстави для відмови в
її прийнятті підстави, заходи та умови скасування забезпечення позову;
процесуальні питання розгляду і вирішення господарських спорів порядок
перевірки рішень, арбітражних судів вищими судовими інстанціями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Система господарських судів України"
 1. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
  система органів та їх повноваження. "° Організація роботи нотаріату. -с _9 Служба громадянства та реєстрації фізичних осіб. Правові засади управління юстицією складають закони: "Про нотаріат", "Про органи реєстрації актів громадянського стану", "Про державну виконавчу службу" укази Президента: "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів виконавчої влади", "Про
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  системі правового регулювання управлінських відносин. Саме виправленню такого становища має сприяти запровадження в законодавстві (викладеного вище у главі 1) нового погляду на суспільне призначення адміністративного права в демократичній, правовій державі. Однак вирішення цього дійсно історичного завдання є досить складною справою. Адже існуючий стан українського адміністративного
 3. Питання про предмет регулювання цивільного процесуального права
  система норм права, які врегульовують цивільне судочинство, і система норм права, що врегульовують порядок провадження в інших юрисдикційних органах, відрізняються за предметом правового регулювання і не поєднані в одній галузі. Вони становлять самостійні процесуальні галузі права - цивільно-процесуальну, адміністративно-процесуальну, господарсько-процесуальну, нотаріально-процесуальну,
 4. § 1. Криміналістична характеристика шахрайства
  системі криміналістичної характеристики шахрайства. Спостерігається певний зв'язок між особливостями особи потерпілого і особи злочинця, простежується відома вибірковість з боку шахрая. Система ознак, що належать до особи потерпілого, містить: 1) демографічні відомості (стать, вік, місце проживання, роботи та ін.); 2) дані про спосіб життя, риси характеру, схильності, зв'язки і стосунки; 3)
 5. 2. ВИДИ ПІДСУДНОСТІ
  системи як суду першої інстанції. Родову підсудність регламентує пряма вказівка закону про віднесення певних категорій кримінальних справ до розгляду і вирішення їх судом окремої ланки. Наприклад, згідно зі ст. 33 КПК районному (міському) суду' - основній ланці судової системи держави - підсудні всі кримінальні справи, крім тих, що підсудні судам вищого рівня і військовим судам. * Згідно з ч. 1
 6. § 4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, його форми та способи
  система заходів, спрямованих на забезпечення недоторканності права, його здійснення та ліквідацію його порушень. Правовий захист трактувався і як державно-примусова діяльність, керована на відновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного обов'язку. За умов ринкової економіки під захистом прав суб'єктів господарювання розуміють систему заходів (форм і способів діяльності), котрі
 7. § 5. Господарські суди, третейські суди та міжнародні арбітражі. Порядок виконання судових рішень
  система державних і недержавних органів, що здійснюють захист законних прав і інтересів суб'єктів господарювання, в тому числі способом розв'язання суперечок, які виникають між учасниками відносин у сфері господарювання. До органів, що здійснюють захист, відносять нотаріусів. За ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють
 8. Тема 24. Виконавче провадження
  системи органів Міністерства юстиції України. Відповідно до Закону України «Про державну виконавчу службу» примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці районних, міських (міст обласного значення) та районних у містах відділів державної виконавчої служби. Примусовому виконанню підлягають: рішення, ухвали й постанови судів у цивільних справах; постанови судів у частині майнових
 9. 4. Підстави, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.
  систем в господарських судах України, підрозділах Міністерства економіки України, державному підприємстві "Арбітражний інформаційний центр" та державній госпрозрахунковій установі - Агентстві з питань банкрутства, який забезпечує отримання від господарських судів та арбітражних керуючих відомостей про хід провадження справ про банкрутство, їх накопичення, систематизацію, належне зберігання і
 10. 1. Система, структура та повноваження господарських судів України.
  системи шляхом трансформування відносин власності, здійснення роздержавлення економіки, приватизації та націоналізації виробничих фондів, забезпечення на власній основі розвитку різних форм власності і господарювання, еквівалентності відносин обміну між суб'єктами господарювання, державну підтримку і захист усіх форм ефективного господарювання та ліквідацію будь-яких протизаконних економічних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua