Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Реорганізація юридичних осіб


Юридическое лицо прекращает свою деятельность при реорганизации, когда его
дело и имущество переходят к другому юридическому лицу в порядке общей
правопреемственности. Сама реорганизация осуществляется в различных формах:
а) путем слияния; б) присоединения; в) деления; г) отделения; д)
преобразования лица в порядке общей правопреемственности. Слияние
происходит тогда, когда два или более юридических лица объединяются в одно
новое. Присоединение - одно юридическое лицо включается в состав другого
юридического лица, продолжающего существовать далее. Присоединенная
организация прекращает свое существование. Деление - одно юридическое лицо
разделяют на два или больше новых юридических лица, а первое прекращает
свое существование. Отделение - из состава одного юридического лица
отделяется какое-то подразделение, которому предоставляются права
юридического лица. Преобразование - на основе одного юридического лица
образовывается новая организация с другим профилем, целью деятельности,
структурой. Новая структура принимает на себя все права и обязанности
своего предшественника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Реорганізація юридичних осіб"
 1. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  реорганізацію структури апарату Кабінету Міністрів Ук раїни: Постанова КМУ від 20 квітня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 16. - Ст. 599. 420. Про затвердження положень про державні надзвичайні епі зоотичні комісії: Постанова КМУ від 20 квітня 1998 р. // Офі ційний вісник України. - 1998. - № 16. - Ст. 596. 421. Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових і
 2. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  реорганізації та ліквідації міністерств, інших ЦОВВ, призначення на посади та звільнення з посад керівників цих органів, а також скасування актів уряду. Для забезпечення більш конструктивної участі Кабінету Міністрів у сприянні здійсненню окремих повноважень Президента України доцільно, зокрема, надати Прем'єр-міністрові право на подання Президентові пропозицій не тільки щодо призначення, а й
 3. № 1. Порядок припинення юридичної особи.
  реорганізація. НПА, який регулює питання ліквідації та реорганізації (примусової та добровільної) - ЗУ "Про підприємства в Україні", "Про відновлення платоспроможності чи визнання боржника банкрутом". Підставою реорганізації може бути рішення засновника або органу юридичної особи, уповноваженого установчими документами. Формами реорганізації є:- злиття (майно і немайнові права переходять до нової
 4. 17.Припинення діяльності суб'єкта господарювання.
  реорганізацію і ліквідацію. Реорганізація передбачає виникнення на основі діючого суб'єкта господарювання одного або більше нових суб'єктів господарювання. Злиття двох і більше суб'єктів господарювання в один означає перехід прав і обов'язків кожного з них до суб'єкта господарювання, що виник внаслідок правового акта злиття. Приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого означає, що до
 5. 1. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ПІДСУДНОСТІ
  реорганізацію судів присяжних у суди з розширеним складом і початок відмови від суду присяжних. В Україні тільки розпочинається процес пошуку нових ефективних форм організації суду у кримінальних справах. Запровадження спочатку в Конституції України, а потім і в Законі України "Про судоустрій України" положень щодо суду присяжних є першим кроком на цьому шляху. Правильне визначення підсудності не
 6. 5. Порядок утворення і припинення діяльності суб'єкта господарювання.
  реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єкта господарювання. Суб'єкти господарювання можуть утворюватися також шляхом примусового поділу (виділення) існуючого суб'єкта господарювання за розпорядженням антимонопольних органів. Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, статут (положення)
 7. 5. Правове становище виробничого кооперативу.
  реорганізацію або ліквідацію кооперативу. Загальні збори членів кооперативу проводяться щорічно після закінчення фінансового року. Вони можуть скликатися також у будь-який час за рішенням правління (голови) кооперативу чи з ініціативи не менш як третини членів кооперативу, якщо інше не передбачено статутом. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів
 8. 5. Поняття, зміст та особливості судових процедур, що застосовуються до боржника у процесі провадження справи про банкрутство.
  реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника; створення юридичних осіб або про участь в інших юридичних особах; створення філій та представництв; виплату дивідендів; проведення боржником емісії цінних паперів; вихід із складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника. Керівник або орган управління
 9. 7. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
  реорганізація суб'єкта господарювання, який підлягає примусовому поділу, здійснюється на його розсуд за умови усунення монопольного (домінуючого) становища цього суб'єкта господарювання на ринку. Строк виконання такого рішення не може бути меншим шести місяців. Вилучення товарів. Відповідно до статті 254 ГК України у разі встановлення факту неправомірного використання чужих позначень, рекламних
 10. 9. Порядок утворення і припинення діяльності суб'єкта господарювання.
  реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єкта господарювання. Суб'єкти господарювання можуть утворюватися також шляхом примусового поділу (виділення) існуючого суб'єкта господарювання за розпорядженням антимонопольних органів. Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua