Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

5. Порядок утворення і припинення діяльності суб'єкта господарювання.Суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єкта господарювання.
Суб'єкти господарювання можуть утворюватися також шляхом примусового поділу (виділення) існуючого суб'єкта господарювання за розпорядженням антимонопольних органів.
Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, статут (положення) суб'єкта господарювання.
Установчі документи мають містити наступні положення:
1) найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання;
2) мета і предмет господарської діяльності;
3) склад і компетенція його органів управління;
4) порядок прийняття ними рішень;
5) порядок формування майна;
6) механізм розподілу прибутків та збитків;
7) умови реорганізації та ліквідації.
У засновницькому договорі учасники:
зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання;
визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення та умови передачі йому свого майна;
порядок розподілу прибутків і збитків;
управління діяльністю суб'єкта господарювання та участь в ньому засновників;
порядок вибуття та входження нових засновників;
інші умови діяльності суб'єкта господарювання;
порядок його реорганізації та ліквідації.
Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про:
його найменування і місцезнаходження;
мету і предмет діяльності;
розмір і порядок утворення статутного та інших фондів;
порядок розподілу прибутків і збитків;
перелік органів управління і контролю, їх компетенцію;
відомості про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання;
відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання.
Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації.
Необхідно зазначити, що державна реєстрація суб'єктів господарювання проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання одного з учасників суб'єкта.
Для державної реєстрації суб'єкта господарювання надаються такі документи:
рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу у випадках, передбачених законом;
установчі документи, передбачені законом для відповідного виду юридичних осіб;
рішення Антимонопольного комітету України про згоду на створення, реорганізацію (злиття, приєднання) суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законом;
документ (документи), що засвідчує сплату засновником (засновниками) внеску до статутного фонду суб'єкта господарювання в розмірі, встановленому законом;
реєстраційна картка встановленого зразка;
документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію.
Варто зауважити, що громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подають реєстраційну картку встановленого зразка, що є водночас заявою про державну реєстрацію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера громадянина - платника податків та інших обов'язкових платежів і документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.
Державна реєстрація суб'єктів господарювання здійснюється у строк не більше десяти днів з дня подання документів. Реєструючий орган зобов'язаний протягом цього строку видати суб'єкту господарювання свідоцтво про його державну реєстрацію.
Необхідно також зазначити, що порушення встановленого законом порядку створення суб'єкта господарювання або недостовірність чи невідповідність вимогам законодавства документів, що надаються для його реєстрації, є підставою для відмови в державній реєстрації суб'єкта господарювання. Відмова у реєстрації суб'єкта господарювання з інших мотивів не допускається. Відмова в державній реєстрації суб'єкта господарювання може бути оскаржена в судовому порядку.
Діяльність незареєстрованого суб'єкта господарювання, який підлягає державній реєстрації, забороняється.
Перереєстрація суб'єкта господарювання проводиться у разі зміни форми власності, на якій засновано даний суб'єкт, або організаційної форми господарювання, або найменування суб'єкта господарювання і здійснюється в порядку, встановленому для його реєстрації.
Скасування (припинення) державної реєстрації суб'єкта господарювання здійснюється за його особистою заявою, а також на підставі рішення суду у випадках визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів, або здійснення діяльності, що суперечить закону чи установчим документам.
Окрім цього, скасування державної реєстрації припиняє господарську діяльність і є підставою для здійснення заходів щодо ліквідації суб'єкта господарювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Порядок утворення і припинення діяльності суб'єкта господарювання."
 1. 43.Порядок визнання суб'єкта господарювання банкрутом.
  утворення комітету кредиторів; - винесення ухвали про санацію; - визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; - припинення провадження у справі про
 2. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
  порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України, затв. наказом АКУ від 19.04.1994 р. (зі змінами і доповненнями) (див.
 3. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  порядок оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. 69. Провадження щодо виконання постанови про адміністративний арешт. 70. Провадження щодо виконання постанови про накладення штрафу. 71. Провадження щодо виконання постанови про конфіскацію. 72. Провадження щодо виконання постанови про сплатне вилучен ня предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  порядок прийняття рішень в залежності від рівня управління. Зокрема, сьогодні необхідність прийняття дрібних рішень перевантажує міністерства і залишає їм мало часу для реагування на найважливіші проблеми. Прийняття оперативних рішень має бути пересунуте на якмога ниж- 277 чий рівень ієрархії влади. Ті, хто займають посади нижчого рівня, мають отримати повноваження приймати рішення з оперативних
 5. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів - галузь міжнародного права
  порядок дипломатичного захисту інтересів воюючих на території противника, що, як думається, усе ж є неправильним. Оригінальна думка була висловлена В. Лахтіним, який вважає, що право війни створює частина науки про ведення війни (на стику політики і стратегії). Але деякі автори, наприклад М. Одема, вважають, що «право війни» вже в самій своїй термінологічній основі містить протиріччя, тому що
 6. 11 .Правовий режим ліцензування господарської діяльності.
  порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Дія закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання, проте ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування діяльності в галузі
 7. 17.Припинення діяльності суб'єкта господарювання.
  припинення суб'єкта господарювання є ініціатива власника цього суб'єкта чи уповноважених ним органів або передбачені законом чи установчими документами обставини. Мотиви ініціативи суб'єкта господарювання закон не визначає. Це можуть бути: зміна профілю діяльності, конкуренція, затоварення тощо. Види юридичних підстав примусового припинення суб'єкта господарювання визначені в законодавстві у
 8. 20 Порядок створення суб'єкта господарювання.
  порядок). Уповноважені органи, які можуть бути засновниками підприємств, визначає власник. Засновники реалізують засновницькі права шляхом: обрання організаційної форми суб'єкта господарювання; визначення цілей і предмета його діяльності; прийняття рішення про його створення; затвердження в установленому порядку статуту; передачі безоплатно на баланс суб'єкта господарювання основних фондів та
 9. 42.Правове становище іноземних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями.
  порядок діяльності підприємств з іноземними інвестиціями визначаються цим Кодексом, законом про режим іноземного інвестування в Україні (93/96-ВР), іншими законодавчими актами. (ст.117 ГК) 1. Іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство,
 10. 63. Штрафні та оперативно-господарські санкції.
  припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку. До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором. Друга особливість полягає в тому, що оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua