Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Обмеження цивільної дієздатності


Цивільна дієздатність - це здатність громадянина своїми діями набувати
цивільних прав і створювати для себе цивільні обов'язки, тобто його
здатність розпоряджатися власними правами і нести відповідальність за свої
дії. Обсяг цивільної дієздатності залежить од віку та психічного здоров'я
фізичної особи. Виходячи з цього, цивільна дієздатність поділяється на такі
види: повна дієздатність; часткова дієздатність; мінімальна дієздатність;
обмежена дієздатність; визнання громадянина недієздатним. Повна
дієздатність настає з досягненням повноліття - 18 років. Згідно з чинним
законодавством у разі одруження особи до досягнення повноліття повна
дієздатність у неї настає з моменту одруження. Часткову дієздатність мають
фізичні особи у віці від 15 до 18 років. Вони мають право укладати угоди за
згодою їхніх батьків (усиновителів) чи піклувальників. Крім того, вони
можуть самостійно здійснювати дрібні побутові угоди; розпоряджатися своєю
заробітною платнею чи стипендією; реалізовувати свої авторські та
винахідницькі права; робити вклади до кредитних установ і розпоряджатися
ними; володіти, користуватись і розпоряджатися майном трудового або
селянського господарства, якщо неповнолітні є членами зазначених
господарств; бути членами громадських організацій; нести відповідальність
за заподіяну ними шкоду іншим особам. Мінімальна дієздатність характерна
для осіб віком до 15 років, які мають право здійснювати тільки дрібні
побутові угоди та робити вклади до кредитних установ і розпоряджатися ними.
Якщо ж вклад було зроблено на ім'я неповнолітнього іншою особою, то
розпоряджатися ним до виповнення неповнолітньому 15 років будуть батьки чи
інші його представники (всиновителі чи опікуни). Обмежена дієздатність може
бути визначена судом громадянам, які зловживають спиртними напоями або
наркотичними засобами. Вони можуть укладати угоди щодо розпорядження
майном, а також отримувати заробітну платню, пенсію чи інші види доходів та
розпоряджатися ними лише за згодою піклувальника, за винятком дрібних
побутових угод. Громадянин, який через душевну хворобу чи недоумство не
здатний розуміти значення своїх дій чи керувати ними, може бути визнаний
судом недієздатним, а відтак над ним установлюється опіка, що приводить до
втрати ним можливості щодо укладання угод. Односторонні угоди (наприклад,
заповіт, видача доручення і т. ін.), що були укладені до визнання особи
недієздатною, втрачають чинність, у разі одужання чи значного покращання
здоров'я громадянина, якого визнано недієздатним, суд поновлює його в
дієздатності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Обмеження цивільної дієздатності"
 1. 8. Принцип колегіальності і одноособовості розгляду цивільних справ.
  обмеження цивільної дієздатності, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою; усиновлення та інші, передбачені пунктами 9, 10 ч. 2 ст. 234 ЦПК України. Колегіальний розгляд цивільних справ провадиться також У складі трьох суддів. У такому ж порядку здійснюється розгляд справ у
 2. 39. Витрати, пов'язані з розглядом судової справи.
  обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнанняфізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; - відшкодування шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями або
 3. 78. Окреме провадження: загальна характеристика.
  обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієз датності фізичної особи; падання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошен ня її померлою; усиновлених. встановлення фактів, що мають юридичне значення. відновленим прав на трачені цінні напери на пред'явника та
 4. 80. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
  обмежена у дієздатності або взагалі визнана недієздатною. Зокрема, відповідно до ст. 36 ЦК суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керуваїи ними. Також підставами для обмеження фізичної особи у дієздатності є зловживання нею спиртними напоями, наркотичними
 5. 29. Поняття та значення процесуального представництва
  обмежених у дієздатності і визнаних недієздатними судом) захищають їх законні представники (статті 101, 111 ЦПК). Справи юридичних осіб ведуть у цивільному процесі їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їх представники (ч. 2 ст. 110 ЦПК). Через представників здійснюють свої повноваження в цивільному процесі органи державної влади, органи місцевого
 6. 66. Договір управління майном.
  обмежено. Управителем може бути суб'єкт підприємницької діяльності. Управителем не може бути: орган державної влади, орган влади АРК, орган місцевого самоврядування, якщо інше не встановлено законом; вигодонабувач. Істотними умовами договору є перелік майна, що передається в управління, та розмір і форма плати за управління майном. Предметом договору можуть бути: підприємство як єдиний майновий
 7. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладника.
  цивільної дієздатності. У тексті заповідального розпорядження, складеного на картці особового рахунку, вкладник вказує фізичній особу (із зазначенням прізвища ім'я по батькові), юридичних осіб або інших учасників цивільних відносин, яким заповідається вклад, а також число, місяць (літерами), рік складання розпорядження та ставить свій підпис. Записує текст заповідального розпорядження на Формі
 8. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про виключну (морську) економічну зону України", "Про цінні папери та фондову біржу", "Про державне регулювання ринку цінних паперів", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування", "Про
 9. 47. Правовий стан іноземців
  обмеження в правовому статусі іноземців у таких сферах: - політичній (іноземці не можуть бути членами політичних партій України; вони не можуть обирати _ і бути обраними в органи державної влади і місцевого самоврядування, а також брати участь у референдумах; їм обмежений доступ до державної служби); - відношення до військової служби (на іноземців не поширюється загальний військовий обов'язок,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua