Головна
ГоловнаЕкономікаБанківська діяльність (контрольні) → 
Наступна »
Мельникова Г.З.. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладника, 2009 - перейти до змісту підручника

Мельникова Г.З.. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладника, 2009

Розпорядження вкл
адами на випадок
смерті вкладника
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Мельникова Г.З.. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладника, 2009"
 1. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладника.
  розпорядження банку щодо коштів що йому належать, на випадок своєї смерті (заповідальне розпорядження), оформивши його на картці особового рахунку в графі «Заповідальне розпорядження по вкладу» або на окремому аркуші (загальне заповідальне розпорядження по кількох своїх вкладах), що зберігаються в даній установі банку. Права на вклад входять до складу спадщини не залежно від способу розпорядження
 2. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  розпорядження про відкриття рахунку разом з усіма необхідними документами. Між банком і підприємством (власником рахунку) укладається угода на здійснення розрахунково-касового обслуговування, в якій зазначається номер відкритого рахунку, передбачені зобов'язання та права сторін щодо виконання операцій за рахунком, умови закриття рахунку, строк дії угоди, порядок та періодичність видачі виписок з
 3. Видача вкладу після смерті вкладника.
  вкладника його вклад видається особам, вказаним у свідоцтві про право на спадщину або у свідоцтві про право власності на частину в спільному майні подружжя або у рішенні суду цього питання чи у копії одного з цих документів, засвідченої органом, що його видав, або нотаріально. Вказані особи додатково повинні представити в установу банка ощадну книжку (якщо вона видавалась), свої паспорт або
 4. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  розпорядження Президента України 290. 291 -ч 1~ - Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств і інших органів виконавчої влади: Указ Президента від 3 жов- тня 1992 р. (зі змінами і доповненнями) // Уряд, кур'єр. - 1992. - 10 жовт. . Про затвердження Положення про дипломатичні представниц- тва і консульські установи іноземних держав в Україні: Указ Президента від 10 червня 1993 р. /
 5. 29. Посвідчення заповітів
  розпорядження громадянина щодо переходу на випадок його смерті права власності на належне йому майно до інших осіб. Ця угода укладається лише від імені фізичної особи, в письмовій формі із зазначенням місця і часу її укладення, підписується особисто заповідачем і нотаріально посвідчується. Заповіт як нотаріальна дія не має чітко визначеного місця його вчинення. Він може бути посвідчений як
 6. 108. Спадкування за заповітом.
  розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Вчинення заповіту через представника не допускається. За своєю юридичною природою заповіт є одностороннім правичоном, який дійсний за умови додержання встановленої законом форми та змісту. ЦК висуває такі вимоги до форми заповіту: ? складається у письмовій формі, із
 7. Словник-довідник
  розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника. Право оперативного використання майна - використання суб'єктом господарювання - відокремленим підрозділом (структурною одиницею) господарської організації наданаго йому майна для здійснення господарської діяльності Право оперативного управління - речове право суб'єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном,
 8. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  вкладнику виплачуються за ставкою 15 % річних один раз у три місяці. Проценти нараховуються щомісяця (31 грудня 2003 р., 31 січня, 28 лютого, 31 березня, 30 квітня, 31 травня 2007 р.), а виплати клієнту проводяться згідно з договором 28 лютого та 31 травня 2007 р. У звіті про прибутки та збитки витрати відображаються як понесені щомісячно, крім того, нараховані процентні витрати за даною угодою
 9. Економічний зміст депозитних операцій
  вкладника. З точки зору вилучення депозити поділяються на: депозити до запитання; строкові депозити. У складі строкових депозитів виділяють ощадні вклади (депозити) і власне строкові депозити. В сучасній банківській практиці України ощадні вклади відкриваються тільки приватним (фізичним) особам, що передбачає дотримання певних вимог: оформлення вкладу супроводжується видачею ощадної книжки; для
 10. Класифікація строкових та ощадних депозитів
  вкладами і власне строковими депозитами у банку відкриваються депозитні рахунки. Класифікація строкових і ощадних депозитних рахунків наведена нижче: При класифікації депозитів, як правило, беруть до уваги наступні ознаки: строк депозиту до вилучення; категорію вкладника. З точки зору вилучення депозити поділяються на: депозити до запитання; строкові депозити. Депозити до запитання, або
© 2014-2022  ibib.ltd.ua