Головна
ГоловнаЕкономікаБанківська діяльність (контрольні) → 
« Попередня
Мельникова Г.З.. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладника, 2009 - перейти до змісту підручника

Видача вкладу після смерті вкладника.


Після смерті вкладника його вклад видається особам, вказаним у свідоцтві про право на спадщину або у свідоцтві про право власності на частину в спільному майні подружжя або у рішенні суду цього питання чи у копії одного з цих документів, засвідченої органом, що його видав, або нотаріально. Вказані особи додатково повинні представити в установу банка ощадну книжку (якщо вона видавалась), свої паспорт або документ що його замінює.
Свідоцтво про право на спадщину або свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя або рішення суду з цього питання, чи копія одного з цих документів засвідчена органом що його видав або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника установи банку, приєднується до заяви на видачу готівки і у складі щоденного звіту передається до бухгалтерії відділення.
Кошти померлого вкладника зберігаються на його рахунку до отримання їх спадкоємцями. За заявою спадкоємців успадковані суми можу бути перераховані на відкриті ними рахунки, або видані готівкою. При цьому на картці особового рахунку померлого вкладника при видачі частини вкладу спадкоємцем записується прізвище ім'я по батькові одержувача коштів.
Виплата вкладу, заповіданого на користь юридичної особи, проводися шляхом перерахування суми вкладу на її рахунок при одержанні від її представника свідоцтва про права на спадщину, або рішення суду з цього питання чи копії одного з цих документів, засвідченої органом що його видав або нотаріально, ощадної книжки та листа за підписам головного бухгалтера керівника цієї юридичної особи, засвідченими відбитком печатки, з проханням перерахувати вклад що заповіли із зазначенням реквізитів в банку, де відкрито рахунок цієї юридичної особи, та реквізити одержувача коштів.
Представник юридичної особи має пред'явити паспорт або документ що його замінює, та документ що підтверджує його повноваження.
Свідоцтво про право на спадщину або рішення суду з цього питання, чи копія одного з цих документів, засвідчена органом що його видав або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника установи банку. Лист з проханням перерахувати вклад що заповіли та копію паспорта юридичної особи або документа, що його замінює та документ що підтверджує його повноваження, передаються до бухгалтерії установи банку.
До закінчення строку на прийняття спадщини нотаріус може видати спадкоємцю дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця в установи банку, якщо це викликано обставинами, які мають істотне значення.
У разі смерті вкладника, малолітня або неповнолітня особа може отримати частину вкладу відповідно до свідоцтва про право на спадщину або рішення суду з цього питання, чи копія одного з цих документів, засвідчена органом що його видав або нотаріально, може бути перераховано на рахунок, відкритий на малолітню або неповнолітню особу згідно з Порядком.
Якщо спадкоємець не може представити в установу банку ощадну книжку померлого вкладника, він повинен письмово заявити про це в установу банку, вказавши причину з якої ощадна книжка не може бути представлена. У такому випадку вклад виплачується згідно з Порядком.
При видачі спадкоємцю частини вкладу контролер визначає спадкову частику, залишку вкладу на суму відсотків, що мають бути нараховані на цю часку, і оформлює операцію з видачі вкладу та відсотків в установленому порядку. Якщо спадкоємець отримує із строкового вкладу до дня повернення депозиту обумовленого договором, умови строковості вкладу порушуються і розрахунок процентів, належних цьому а також іншим спадкоємцям, що отримують вклад, проводиться за ставкою передбаченого договором. У разі дострокового вилучення строкового вкладу.
Решта вкладу зберігається на рахунку померлого вкладника до приходу в установу банку інших спадкоємців.
Якщо в померлого вкладника немає спадкоємців за заповітом і за законом чи всі спадкоємці усунені від прав на спадкування, або жоден із спадкоємців не прийняв спадщину або відмовився від її прийняття, то суд визначає перехід вкладу померлого по праву оподаткування у власність територіальної громади за місцем відкриття рахунку.
Такий вклад перераховується територіальної громаді на підставі свідоцтва про право на спадщину або рішення суду з цього питання чи копію одного з цих документів, засвідченої органом, що його видав або нотаріально та ощадної книжки.
Представник територіальної громаді має пред'явити контролеру паспорт або документ що його замінює, та документ що підтверджує його повноваження. Свідоцтво про право на спадщину або рішення суду з цього питання чи копію одного з цих документів, засвідчена органом, що його видав або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника установи банку, та копії паспорта представника територіальної громади або документа що його замінює, та документів що підтверджують його повноваження, передаються до бухгалтерії установи банку.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Видача вкладу після смерті вкладника."
 1. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладника.
  вкладу» або на окремому аркуші (загальне заповідальне розпорядження по кількох своїх вкладах), що зберігаються в даній установі банку. Права на вклад входять до складу спадщини не залежно від способу розпорядження ним. Заповіт, складений після того як було складено розпорядження банку повністю або частково скасовує його. Якщо у заповіті змінено особу, до якої має перейти право на вклад, або якщо
 2. 45.Відкриття рахунків у банках України.
  видачею ощадної книжки або іншого документа, що відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями ділового обороту. У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначаються: вид банківського вкладу; сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний) рахунок; строк дії договору; розмір і порядок
 3. 120. Оформлення права на спадщину.
  видачі нотаріусом свідоцтва про право на спадщину, яке буває двох видів: свідоцтво про право на спадщину за законом та свідоцтво про право на спадщину за заповітом. Нотаріус, видаючи свідоцтво про право на спадщину за законом, перевіряє факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва,
 4. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  вкладнику виплачуються за ставкою 15 % річних один раз у три місяці. Проценти нараховуються щомісяця (31 грудня 2003 р., 31 січня, 28 лютого, 31 березня, 30 квітня, 31 травня 2007 р.), а виплати клієнту проводяться згідно з договором 28 лютого та 31 травня 2007 р. У звіті про прибутки та збитки витрати відображаються як понесені щомісячно, крім того, нараховані процентні витрати за даною угодою
 5. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  видачі виписок з рахунку та ін. За окремою угодою банк надає список тарифів комісійної винагороди за свої операції і послуги. Законодавством та інструкціями Національного банку України передбачено, що кожне підприємство має право відкрити по одному поточному рахунку в національній та іноземній валюті у двох установах банку. У разі відкриття двох поточних рахунків у національній валюті один з них
 6. Економічний зміст депозитних операцій
  видачею ощадної книжки; для виконання операцій щодо внесення чи вилучення коштів з вкладу необхідно подати в банк ощадну книжку, в якій здійснюються записи за кожною операцією; вклади можуть не мати чітко фіксованого строку зберігання. Типи таких вкладів, що пропонуються населенню, досить різноманітні. Вони розробляються комерційними банками самостійно. Власне строкові депозити мають наступні
 7. Мельникова Г.З.. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладника, 2009
  вкладами на випадок смерті
 8. Ощадна справа
  видачi готивки з вкладiв були знятi пiсля 19 сiчня 1944 року, i вклади почали видавати на першу вимогу вкладника. Істотнi зміни в дiяльностi ощадкас вiдбулись у 1963 роцi, коли мережу Держтрудощадкас СРСР було передано Мiнфiну у вiдання держбанку. В результатi змiни пiдлеглостi ощадкаси припинили передавати вклади у держбюджет i почали використовувати їх на створення єдиного союзного позичкового
 9. 26. Посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів
  видачу посвідчень про їх реєстрацію здійснює державний орган чи установа, яким це право делеговано державним органом із питань сертифікації та реєстрації. Договори відчуження повітряних суден посвідчуються за наявності зазначених
 10. 30.Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя
  видачі свідоцтва. При видачі свідоцтва нотаріус вимагає документ, який посвідчує шлюбні відносини, в тому числі такі, що згодом були розірвані в порядку, встановленому чинним законодавством (свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу, відмітка в паспорті про реєстрацію шлюбу тощо). На примірнику свідоцтва, що залишається в справах державної нотаріальної контори чи у приватного нотаріуса,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua