Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття та види застави


Залог - один из наиболее эффективных способов обеспечения исполнения
обязательств. Залогом называется правоотношение, а силу которого кредитор
(залогодержатель) имеет право, в случае невыполнения должником
обеспеченного залогом обязательства, получить удовлетворение от стоимости
заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Сущность
залога состоит в обособлении должником конкретного имущества в целях
обеспечения первоочередного удовлетворения его возможных требований
Различают 6 разновидностей залога: 1)ипотеку 2)залог товаров в обороте или
в переработке 3)залог имущественных прав 4)заклад 5)залог ценных бумаг.
Предметом ипотеки может быть имущество, связанное с землей строение.
сооружение, квартира. Предметом залога товаров а обороте или переработке
могут быть сырье, полуфабрикаты. Сторонами договора залога (залогодателем и
залогодержателем) могут быть физические, юридические лица и государство
(ст. 11 Закона " О залоге")На випадок застави кредитор (заставоутримувач)
має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого
заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна
переважно перед іншими кредиторами. Застава виникає завдяки договорові чи
законові. Заставою може бути забезпечена дійсна вимога. Застава може мати
місце також щодо вимог, які можуть виникнути в майбутньому, за умови, що є
угода сторін про розмір забезпечення заставою таких вимог.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття та види застави"
 1. № 119. Поняття та види застави.
  заставу, називається заставодавцем, а яка приймає - заставодержателем. Може виникати як в силу договору, так і в силу закону (застава вантажів у морського перевізника). Договір укладається в письмовій формі. Вимагається нотаріальне посвідчення якщо предметом є нерухомість, транспортні засоби чи космічні об'єкти. Види застави: 1) іпотека - застава землі чи нерухомості, яка залишається у
 2. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  види цінних паперів. Цінні папери за формою існування поділяються на документарні та бездокументарні. Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні. Права, посвідчені цінним папером, належать: пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника); особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір); особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама
 3. 24. Посвідчення договорів застави
  поняття особи, якій власник у встановленому порядку передав майно і право застави на майно, а також порядку передачі як майна, так і права застави на нього, чинне законодавство не містить. У цьому випадку, зважаючи на те, що особа, якій передано майно та право застави на це майно, не є власником, але вона може розпоряджатися майном, і якщо стороною договору є фізична особа, то мова може йти про
 4. 37.Правила біржової торгівлі. Біржові угоди: поняття, види, порядок укладання.
  види: угода із заставою на купівлю (заставодавцем є покупець) і угода із заставою на продаж (заставодавцем є продавець). Одним з видів біржових угод на строк є ф ючерсш угоди, предметом яких є стандартні біржові контракти на стандартизований товар з визначеним наперед строком виконання, але за ціною, встановленою на день укладання контракту. Ф'ючерсний контракт визначається ЗУ «Про оподаткування
 5. 8. Поняття видів забезпечення виконання зобов'язань.
  види забезпечення виконання зобов'язання, наприклад, правочини, вчинені під відкладальною умовою тощо. Спільною рисою усіх перерахованих способів є те, що їх основною правовою метою є не виконання власне зобов'язань, що покладаються на сторін правочину, про забезпечення виконання зобов'язання, а забезпечення належного виконання саме того зобов'язання, що забезпечується. Правовідносинам щодо
 6. Виклик до суду
  поняття, підстави, види. Поняття належної і неналежної сторони. Заміна неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок вступу в процес, права та обов'язки правонаступника. Поняття третіх осіб. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Завдання прокуратури в цивільному процесі. Підстави та процесуальні форми
 7. 2. Сторони у справі про банкрутство.
  поняття як боржник і банкрут. Це зумовлено тим, що боржником виступає суб'єкт, щодо якого порушено справу про банкрутство господарським судом, а банкрутом є такий боржник, неспроможність якого задовольнити свої зобов'язання встановлена господарським судом, тобто з моменту відкриття ліквідаційної процедури. Суб'єктом банкрутства не можуть бути: структурні підрозділи юридичної особи; казенні
 8. 3. Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, зміст, форма, порядок укладання, зміни та розірвання.
  види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України. Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України (ст. 382 ГК України). Необхідно зазначити, що форма зовнішньоекономічної угоди визначається правом місця її
 9. Сторони у справі про банкрутство.
  поняття як боржник і банкрут. Це зумовлено тим, що боржником виступає суб'єкт, щодо якого порушено справу про банкрутство господарським судом, а банкрутом є такий боржник, неспроможність якого задовольнити свої зобов'язання встановлена господарським судом, тобто з моменту відкриття ліквідаційної процедури. Суб'єктом банкрутства не можуть бути: структурні підрозділи юридичної особи;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua