Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Неустойка та її види


Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором
(денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Неустойка -
наиболее распространенный способ обеспечения исполнения обязательств,
возникающих между юридическими лицами Цивільне право различает 3 формы
неустойки: 1.Собственно неустойка взыскиваемая с должника денежная сумма,
которая определяется в процентном отношении к сумме неисполненного или I
ненадлежащие исполненного обязательства. 2.Штраф - определенная законом или
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в
заранее установленном размере 3.Пеня установленная законом или договором на
случай просрочки I исполнения должником обязательства денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору а процентном отношении. Виды
неустойки классифицируются зависимости от оснований их подразделения. По
способам установления неустойки, т.е от того, каким образом зозникает
обязательство по уплате неустойки, различают неустойку законную и
договорную. По степени определенности неустойки в законе может быть
разделена на абсолютно определенную и относительно определенную. По
соотношению с убытками неустойка делится на 4 вида: - зачетная неустойка,
которая является основным видом и применяется во всех случаях
исключительная неустойка, когда допускается взыскание только неустойки, но
не убытка. штрафная неустойка, тогда убытки могут быть взысканы в полкой
мере сверх неустойки. альтернативная неустойка , когда по выбору кредитора
могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. Неустойкою (штрафом,
пенею) визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник
повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання
зобов'язання, зокрема в разі прострочення виконання. Неустойкою (штрафом,
пенею) може забезпечуватися лише дійсна вимога. Кредитор не може вимагати
сплати неустойки (штрафу, пені), якщо боржник не несе відповідальності за
невиконання або неналежне виконання зобов'язання. Якщо за невиконання або
неналежне виконання зобов'язання встановлено неустойку (штраф, пеню), то
збитки відшкодовуються в частині, не покритій неустойкою (штрафом, пенею).
При цьому цивільним законодавством або договором можуть бути передбачені
випадки: коли допускається стягнення тільки неустойки (штрафу, пені), але
не збитків; коли збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад неустойку
(штраф, пеню); коли за вибором кредитора можуть бути стягнуті або неустойка
(штраф, пеня), або збитки. Коли ж належна до сплати неустойка (штраф, пеня)
надміру велика порівняно зі збитками кредитора, суд може зменшити неустойку
(штраф, пеню). Сплата неустойки (штрафу, пені), встановленої на випадок
прострочення чи іншого неналежного виконання зобов'язання, і відшкодування
збитків, завданих неналежним виконанням, не звільняють боржника від
виконання зобов'язання в натурі, крім випадків, коли планове завдання, на
якому основане зобов'язання між організаціями, втратило силу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Неустойка та її види"
 1. № 6. Строки позовної давності.
  неустойки; недоліки проданих речей; явні недоліки підряду; що виникають при перевезенні у перевізника до клієнтів; 3 місяці - порушення прав привілейованої купівлі; у кредиторів до спадкоємців; про пред'явлення вимоги до поручителя; 2 місяці - у клієнтів до перевізника або до органів зв'язку після отримання чи неотримання протягом місяця відповіді на
 2. № 25. Види неустойки.
  неустойки є штраф і пеня. Штраф визначається у твердій сумі або у вигляді відсотка до суми невиконаного зобов'язання і стягується однократно. Пеня встановлюється на випадок прострочки і обраховується у відсотковому відношенні за кожен день. Розрізняють договірну та законну неустойку. Залікова неустойка = неустойка + непокриті неустойкою збитки;Штрафна неустойка = неустойка + збитки; Альтернативна
 3. №98. Види забезпечення виконання зобов'язань.
  неустойку (штраф, пеню), заставу, поруку, завдаток і гарантію. Перелічені способи забезпечення є різними за своїм характером, але водночас мають спільні ознаки. Насамперед вони спрямовані на належне і передусім реальне виконання зобов'язань. Крім цього, вони захищають майнові права кредитора шляхом створення умов для задоволення його інтересів, порушених неналежним виконанням боржником своїх
 4. 8. Поняття видів забезпечення виконання зобов'язань.
  неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом може бути встановлено інші види забезпечення виконання зобов'язання, наприклад, правочини, вчинені під відкладальною умовою тощо. Спільною рисою усіх перерахованих способів є те, що їх основною правовою метою є не виконання власне зобов'язань, що покладаються на сторін правочину, про забезпечення виконання
 5. 15. Відповідальність за виконання зобов'язань.
  неустойки (штрафу, пені), втрату завдатку і різні санкції, що застосовуються в зобов'язаннях окремих видів. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання: особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, недодержання
 6. 3.1. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
  неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням,
 7. Словник-довідник
  неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити в разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. Юридична особа - організація, створена і зареєстрована в установленому законом порядку. Юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав
 8. 1. Поняття та ознаки банкрутства. Організаційні заходи запобігання банкрутству.
  неустойка (штраф, пеня), зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, зобов'язання по виплаті авторської винагороди, а також зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникають з такої участі. 2) такі вимоги мають бути безспірними. Під безспірними вимогами кредиторів слід розуміти такі вимоги кредиторів, які визнані боржником,
 9. 4. Підстави, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.
  неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання; перелік документів, що додаються до заяви. Боржник також вправі подати заяву про порушення справи про банкрутство. Заява боржника повинна відповідати спеціальним вимогам щодо її змісту, а
 10. Санація.
  неустойка (штрафи, пеня), а також суми завданих збитків, які боржник зобов'язаний сплатити кредиторам за грошовими зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), можуть бути заявлені до оплати в розмірах, що були на день прийняття рішення про санацію, з урахуванням положень мирової угоди щодо відстрочки та (або) розстрочки, прощення боргів. Керуючий
© 2014-2021  ibib.ltd.ua