Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Гарантія та порука - як засіб забезпечення зобов'язань


По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого
лица отвечать за исполнение последним своего обязательства в полном объеме
или в части. Перед кредитором в равной степени отвечают как главный
должник, так и поручитель, т.е кредитор фактически получает еще одного
должника. Для обязательства, обеспеченного поручительством характерно
наличие как минимум 3-х участников: кредитора, должника и поручителя.
Возможны обязательства, в которых в качестве поручителя выступает не одно
лицо. Лица, совместно давшие поручительство отвечают перед кредитором
солидарно, если иное не установлено договором поручительства. По договору
гарантия одна организация (гарант) принимает на себя обязанность нести
имущественную ответственность I перед кредитором другой в обеспечение
погашения задолженности. Гарантия имеет черты сходства с поручительством.
Как и в поручительстве, здесь участвуют 3 лица: кредитор, должник и гарант,
который обязуется погасить за счет своих средств денежный долг вместо
должника перед кредитором в случае отсутствия у должника собственных
средств. Но в отличии от поручительства при гарантии наступает
субсидиарная, я не солидарная ответственность гаранта. Как особый способ
обеспечения исполнения обязательств гарантия может иметь место лишь во
взаимоотношениях между организациями. За договором поруки поручник
зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею
свого зобов'язання в повному обсязі або в частині. Порука може
забезпечувати лише дійсну вимогу. Договір поруки має бути укладений у
письмовій формі. Недодержання письмової форми тягне недійсність договору
поруки. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а
також коли кредитор протягом трьох місяців од дня настання строку
зобов'язання не пред'явить позову до поручника. Якщо строк виконання
зобов'язання не зазначено або визначено моментом вимоги, то за відсутності
іншої угоди відповідальність поручника припиняється після закінчення одного
року від дня укладення договору поруки. Коли зобов'язання виникають щодо
погашення заборгованості між організаціями, способом забезпечення виконання
зобов'язання може виступати гарантія, що видається іншими організаціями
стосовно забезпечення його виконання. При цьому на гарантію поширюються
правила щодо встановлення та припинення поруки, якщо інше не встановлено
законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Гарантія та порука - як засіб забезпечення зобов'язань"
 1. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  Адміністративно-господарські санкції - заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний
 2. № 76. Поняття забезпечення виконання зобов'язань.
  Під способами забезпечення зобов'язань розуміють передбачені законом або договором спеціальні заходи, які покликані додатково стимулювати боржника до виконання юридичного обов'язку, а у разі його невиконання - задовольнити охоронювані законом інтереси кредитора. Законом до заходів забезпечення віднесено: неустойку (штраф, пеню), заставу, поруку, завдаток і гарантію. Перелічені способи
 3. правове забезпечення окремих видів фінансових послуг
  : 1. Випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків, переказ грошей. Загальні засади функціонування платіжних систем, а також поняття та загальний порядок проведення переказу грошей визначає Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.01. 2. Довірче управління фінансовими активами,
 4. Словник-довідник
  Адміністративно-господарські санкції - заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Адміністративно-господарський штраф - грошова сума, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету в разі порушення ним установлених правил здійснення господарської діяльності. Акціонерне
 5. § 2. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
  Зобов'язання встановлюється для того, щоб воно було виконане. До того часу, доки зобов'язання не порушене жодною із сторін, воно повинно виконуватися відповідно до всіх елементів, що становлять у своїй сукупності їх зміст (за предметом, строком, способом і т. ін.). Але будь-яке зобов'язання само по собі не гарантує здійснення боржником тих дій, які передбачені договором на користь кредитора. Але
 6. § 5. Господарські ризики і їх страхування
  У своїй діяльності суб'єкт господарювання постійно наражається на ризик. Саме з ризиком, з цією потенційною невідомістю, що може призвести до негативних господарських наслідків, а також викликати потребу в змінах у самій його організаційно-правовій формі, і зустрічається суб'єкт, що господарює, в найрізноманітніших сферах своєї діяльності. Причини виникнення ризиків можуть бути різні. Це і
 7. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  Склад доходів і витрат банку обумовлений фінансовою природою банківської справи, яка і визначає об'єкти обліку. Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів). Доходи визнаються в обліку в період, коли відбулося зростання майбутніх
 8. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Регістри синтетичного та аналітичного обліку операцій - це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, книг, журналів,
 9. 67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі
  Основною формою закінчення досудового слідства є направлення слідчим кримінальної справи з обвинувальним висновком через прокурора до суду для розгляду її по суті, коли при розслідуванні зібрано достатньо доказів і немає підстав для її закриття. До направлення справи прокурору слідчий, визнавши, що досудове слідство закінчено, повідомляє про це потерпілого, його представника, цивільного
© 2014-2021  ibib.ltd.ua