Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Система права


Регулювання й охорону суспільних відносин право здійснює через відповідну
систему. Система права - це внутрішня форма права, яка має об'єктивний
характер побудови, що відображається в єдності та узгодженості всіх її
норм, диференційованих за правовими комплексами, галузями, підгалузями,
інститутами й нормами права. Первинним ланцюжком системи права є норма
права. Це загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки
суб'єкта права, що криє в собі державно-владне веління нормативного
характеру, встановлюється, санкціонується і забезпечується державою для
регулювання суспільних відносин можуть об'єднуватися в інститути і галузі
права. Інститут права можна визначити як відокремлену групу взаємозв'язаних
правових норм що регулюють певний вид чи рід суспільних відносин і
утворюють самостійний елемент системи права. Найбільш розвиненою формою
об'єднання правових інститутів є підгалузь права - об'єднання інститутів
права в межах конкретної галузі права, яке містить загальний і предметний
інститути чи їхні асоціації. Отже, інститут права, об'єднання інститутів
права можна розглядати як самостійний елемент системи права та в межах
галузі права. Наступним структурним елементом системи права є галузь права
- це сукупність правових норм інститутів права, що регулюють певну сферу
суспільних відносин у межах конкретного предмета і методу правового
регулювання з урахуванням принципів і завдань такого регулювання. За
місцем, що його галузі права посідають у правовій системі, вони діляться на
основні та комплексні. Основні галузі права - такі, що утворюють головний
масив права у правовій системі держави. Серед них розрізняють профілюючі
(традиційні), процесуальні, спеціальні та ін. Профілюючі галузі утворюють
юридичну основу, обов'язкову частину системи права (конституційне,
адміністративне, цивільне, кримінальне право). Процесуальні галузі - такі,
що закріплюють порядок застосування матеріального права (цивільний,
кримінальний, адміністративний та інші процеси). До спеціальних галузей
відносять ті, які на базі профілюючих розвивають основні галузі права і
забезпечують спеціальний правовий режим для певного виду суспільних
відносин (трудове, аграрне, екологічне, сімейне, фінансове право).
Комплексні галузі - це нашарування, надбудова над основними галузями, що
зовні обособлюються значно менше, ніж основні галузі страхове, банківське,
морське. Внутрішня форма права характеризується відповідною сукупністю
правових норм, що об'єднуються в інститути, підгалузі та галузі права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Система права"
 1. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, що виникають у результаті угод між державами й іншими суб'єктами міжнародного спілкування і регулюючих відносини між ними з метою мирного співіснування. Виходячи з особливої значимості міжнародного права для становлення, розвитку й існування людського співтовариства і світового об'єднання держав, воно має різноманітні
 2. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  система юридичних норм, що регулюють відносини між державами й іншими суб'єктами міжнародного права, створюваних шляхом узгодження позицій учасників цих відносин і забезпечуваних якщо буде потреба індивідуальним або колективним примусом Міжнародне право є особливою системою права, відмінної від внутрішньодержавної системи права. Специфіка системи міжнародного права пояснюється насамперед
 3. 5. Поняття й види суб'єктів міжнародного права
  система права, разом з тим - це право, тому загальнотеоретичні правові положення до нього також застосовні. Виходячи із цього, можна дати наступне визначення даного поняття. Суб"єкти міжнародного права - це учасники міжнародних відносин, урегульованих нормами міжнародного права, що володіють юридичною незалежністю й здатністю самостійно здійснювати права й обов"язки, установлені даними нормами
 4. 13. Система міжнародного права.
  систем конкретних держав система права. Міжнародне право функціонує в міжнародній системі, будучи Ті нормативною підсистемою. Міжнародна система охоплює міжнародні (міждержавні) організації, різноманітні об'єднання держав (рух неприєднання, група 77.та інші), нації і народи, що бо-рютыф si йемлежйі%*ь. Міжнародна система включає не тільки зазначені суб'єкти, але і відносини між ними (міжнародні
 5. 16. Джерела міжнародного права.
  систему правообразующих факторів - економічних, соціально-політичних, психологічний^-психологічних-психологічні-соціально-психологічнихАЕ, духовних (загальна й політико-правова культура) і т.п.; 2) зовнішню форму існування юридичних норм (нормативний акт, нормативний договір, судовий прецедент, правовий звичай). Юридична наука взагалі й наука міжнародного права зокрема займаються вивченням
 6. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  системи права, наприклад як клітка в живому організмі. Термін «норма» латинського походження й у перекладі на російську мову означає узаконене встановлення, визнана обов'язковим порядок, установлена міра Норма міжнародного права - це правило поведінки, створюване державами й іншими суб'єктами міжнародного права шляхом узгодження своїх позицій і визнане ними в якості юридично обов'язкового Крім
 7. 19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права
  системи. Основними вони йменуються тому, що є принципами загального міжнародного права й поширюються на всі суб'єкти міжнародного права на відміну від галузевих міжнародно-правових принципів. Загальновизнано, що основні принципи міжнародного права - це імперативні норми (jus cogens), тобто відхилення від них ні індивідуально, ні за згодою суб'єктів міжнародного права неприпустимо. Саме це
 8. 29. Принцип поваги прав людини й основних воль
  систем права й міжнародного права. У Підсумковому документі Віденської зустрічі представників держав - учасників НБСЄ від 15 січня 1989 р. зафіксовано, що вони будуть «поважати право своїх громадян, самостійно або разом з іншими, вносити активний вклад у розвиток і захист прав людини й основних воль». І це досить симптоматична тенденція, коли індивід є не тільки об"єктом міжнародних угод в
 9. Понятие арбитражного процесса, арбитражная процессуальная форма
  систему арбитражных судов, реализующих судебную власть, например арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, Международный коммерческий арбитраж, Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. На биржах создаются органы по разрешению споров, вытекающих из биржевых сделок, называемые «биржевым арбитражем». По своей природе это третейские суды, разрешающие споры по особым
 10. Стадии арбитражного процесса
  системы арбитражных судов РФ. 2 См.: Лесницкая Л., Клейн Н. Концепция развития гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства // Правовая реформа: концепция развития российского законодательства. М.: Изд-во Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 1995. С. 169-174. 3 См.: Арбітражний процес / Под ред. М. Треушникова. М., 1995.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua