Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття та види цивільно-правових угод


Угода є основною підставою виникнення зобов'язань; вона установлює певні
суб'єктивні права і суб'єктивні обов'язки для сторін, що її уклали. Угоду
можна визначити як договір двох або декількох осіб, спрямовану на
встановлення, зміну чи припинення цивільних правовідносин. Предметом угоди
завжди є певна дія, але ця дія може бути тільки правомірною. Якщо предметом
буде неправомірна дія, тобто незаконна, то така угода визнається недійсною.
Угода вважається дійсною за дотримання таких умов: законності дії;
волевиявлення сторін; дотримання встановленої законом форми угоди; правота
дієздатності сторін. Головним елементом кожної угоди є воля сторін,
спрямована на досягнення певної мети, яка не суперечить законові. Змістом
будь-якої угоди є права та обов'язки сторін, установлені ним. Зміст будь-
якої угоди характеризується її умовами. Прийнято розрізняти істотні,
звичайні та випадкові умови угоди. Істотними є ті умови угоди, що визнані
такими за законом або необхідні для договорів цього виду, а також усі ті
умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди До
звичайних умов відносять ті, які самі по собі передбачаються, скажімо,
місце виконання договору. Ці умови не обов'язково повинні бути включені до
угоди. Випадковими визначаються такі умови угоди, які зазвичай у угодах
такого виду не передбачаються, але можуть бути встановлені договіром
сторін. У угоді може бути зафіксовано волю однієї, двох чи кількох осіб.
Угоди, що базуються на волевиявленні однієї особи, називаються
односторонніми (приміром, заповіт, відмова від прийняття спадщини. Угоди, в
яких виявлено волю двох осіб, називаються двосторонніми (наприклад, договір
купівлі-продажу, оренди і т. ін.). Угоди, в яких беруть участь більш як дві
особи, називаються багатосторонніми договір про сумісну діяльність із
спорудження житла, будівництва шляхів, шкіл і под.). Розрізняють угоди
реальні й консенсуальні. Реальні угоди вважаються укладеними, тобто
набувають юридичного значення лише з моменту фактичного здійснення певних
дій (скажімо, договір позики слід уважати укладеним, коли позикодавець
передав позичальникові певну суму грошей). Консенсуальні угоди вважаються
укладеними і набувають юридичного значення з моменту досягнення угоди з
основних умов договору (наприклад, купівля-продаж, найом, підряд тощо). За
формою угоди можуть бути усними й письмовими. Письмові, своєю чергою,
поділяються на прості й нотаріально засвідчені. У процесі укладення угоди
розрізняють дві стадії: пропозицію укласти угоду і прийняття пропозиції.
Часто сторони самі визначають момент набрання угоди юридичної сили, тобто
момент, із якого угода уважається укладеною, про що прямо зазначають в
угоді - угода набирає чинності з такого-то дня місяця і року. В інших
випадках момент укладення угоди визначає закон. Момент набрання угоди
чинності має важливе значення, оскільки з цим моментом пов'язані певні
юридичні наслідки - перехід права власності до покупця, ризик випадкової
загибелі речі та ін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття та види цивільно-правових угод"
 1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  види цінних паперів. Цінні папери за формою існування поділяються на документарні та бездокументарні. Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні. Права, посвідчені цінним папером, належать: пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника); особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір); особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама
 2. Поняття і особливості принципів екологічного права
  поняття принципів екології взагалі, але нічого не говориться про правовий зміст принципів екологічного права. Деякі дослідники, аналізуючи питання загальної теорії екологічного права, не торкаються принципів останнього, що не можна визнати виправданим. Принципи екологічного права, закріплюються легально, або виводяться із законодавства. Функція екологічного права, як більш загальна спрямованість
 3. 46. Громадянство та його значення для міжнародного права
  поняття громадянства. Щодо громадянства можуть бути виділені правові стани індивіда,.який знаходиться в будь-який час на території конкретної держави. Громадянин (патрид) - це особа, яка має докази приналежності до громадянства даної конкретної держави. В Україні громадянин України - це особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами
 4. 76. Державна територія
  поняття, що має системостворюючі характеристики. При практичній реалізації він виявляється у виді територіального верховенства народу і держави. Таке верховенство передбачає: - право народу на самовизначення, тобто право кожного народу вільно установлювати свій політичний статус, вільно вибирати і забезпечувати свій політичний, економічний і культурний розвиток без будь-якого втручання ззовні
 5. 37.Правила біржової торгівлі. Біржові угоди: поняття, види, порядок укладання.
  види: угода із заставою на купівлю (заставодавцем є покупець) і угода із заставою на продаж (заставодавцем є продавець). Одним з видів біржових угод на строк є ф ючерсш угоди, предметом яких є стандартні біржові контракти на стандартизований товар з визначеним наперед строком виконання, але за ціною, встановленою на день укладання контракту. Ф'ючерсний контракт визначається ЗУ «Про оподаткування
 6. 3.3. Інші види правової допомоги
  види правової допомоги. 1. Передача предметів: - які було використано при вчиненні злочину, що тягне видачу особи, зокрема знаряддя злочину; які було придбано в результаті злочину або як винагороду за нього, або ж предмети, які злочинець одержав замість предметів, придбаних таким чином (якщо запитуваній Договірній Стороні ці предмети необхідні як докази у кримінальній справі, їх передачу може
 7. правове забезпечення окремих видів фінансових послуг
  поняття та загальний порядок проведення переказу грошей визначає Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.01. 2. Довірче управління фінансовими активами, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення. На підставі ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 і за умови отримання письмового дозволу
© 2014-2021  ibib.ltd.ua