Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Трудовий контракт та сфера його застосування


трудовий контракт є насамперед різновидом трудового договору між
працівником і роботодавцем, за яким працівник зобов'язується виконувати
роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією або на певній посаді з
підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець
зобов'язується сплачувати працівникові заробітну платню і забезпечувати
умови праці. Контракт - це строковий трудовий договір, що укладається в
письмовій формі. Контракт є підставою для видання наказу або розпорядження
про зарахування на роботу. У контракті строк його дії, права, обов'язки
сторін, обсяги роботи, вимоги щодо її якості, відповідальність сторін (у
тому числі матеріальна, моральна), умови матеріального забезпечення та
організації праці працівника, умови його розірвання, в тому числі
дострокового, умови вирішення соціально-по-бутових проблем тощо можуть
установлюватися угодою сторін, законодавством установлюються певні
обмеження, передусім для роботодавця - у будь-якому випадку умови контракту
не повинні погіршувати становище працівника порівняно з законодавством про
працю. Якщо в контракті буде записано умови, що погіршують становище
працівника, вони визнаються недійсними. Так, недійсними будуть уважатися
положення контракту щодо встановлення штрафних санкцій до працівника, який
належним чином не виконує своїх обов'язків, передбачених контрактом. У
деяких випадках законодавство визначає обов'язкове укладення контракту;
зазвичай це стосується керівників підприємств, установ та організацій,
Зокрема, обов'язково укладається контракт із керівником підприємства,
закладу освіти, що перебуває в загальнодержавній власності, керівником,
науковим, творчим та іншим співробітником національного закладу України,
керівником об'єднань зв'язку працівниками залізничного транспорту
загального користування. Особливістю контрактного виду трудового договору є
також умови його розірвання, тобто припинення його дії. По-перше, поряд із
загальними підставами припинення дії трудового договору, контракт може
передбачати й інші умови, наприклад, за недотримання умов конфіденційності
службової інформації. По-друге, трудовий контракт, як зазначалося раніше, є
строковим трудовим договором, а тому він не може бути припиненим з
ініціативи працівника. Винятком із цього правила є такі підстави: коли
заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена
неможливістю продовжувати роботу порушення власником або уповноваженим ним
органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору. В
означених випадках власник або уповноважений ним орган повинен розірвати
трудовий контракт у строк, названий працівником. Цікавою особливістю
контракту є й те, що за певних умов він може перетворитися зі строкового
договору на договір, укладений на невизначений строк.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Трудовий контракт та сфера його застосування"
 1. Поняття і особливості принципів екологічного права
  трудове, екологічне, конституційне право. У кожній галузі на основі законодавства сформульовані її принципи. Галузеві правові принципи грунтуються на положеннях, які становлять основу загальних принципів, та врахуванні особливостей сукупності норм права кожної галузі. Важливо пам'ятати, що галузеві принципи, як і принципи взагалі, не є статичними. Вони динамічні, оскільки в суспільному житті,
 2. 13. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин
  трудових правовідносинах, тому суб'єктом цивільних процесуальних правовідносин буде суд. Одноособові дії судді, секретаря судового засідання призводять до виникнення, розвитку і припинення правовідносин не з ними особисто, а із судом. Процесуальними гарантіями, що забезпечують безсторонність і об'єктивність суддів і секретаря судового засідання, є відводи. Судді і секретар судового засідання не
 3. 14. Елементи цивільних процесуальних правовідносин (суб'єкти, об'єкти, зміст)
  трудових правовідносинах, тому суб'єктом цивільних процесуальних правовідносин буде суд. Одноособові дії судді, секретаря судового засідання призводять до виникнення, розвитку і припинення правовідносин не з ними особисто, а із судом. Процесуальними гарантіями, що забезпечують безсторонність і об'єктивність суддів і секретаря судового засідання, є відводи. Судді і секретар судового засідання не
 4. § 5. Правовий режим вільних економічних зон
  трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України в Україні можуть створюватися спеціальні (вільні) економічні зони. Їхній правовий статус визначається Законом України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 р., гл. 39 ГК та окремими законами, які визначають статус конкретних вільних зон (наприклад, Закон
 5. Словник-довідник
  трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Відповідальне зберігання - господарська операція платника податку, що передбачає передавання згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій особі без права їх використання у господарському обігу такої фізичної чи юридичної особи, з дальшим поверненням цих матеріальних активів платнику податку без зміни їх
 6. 6. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.
  трудовим договором (контрактом), і щодо виплати авторської винагороди; у третю чергу задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна громадянина-підприємця; у четверту чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); у п'яту чергу проводяться розрахунки з іншими кредиторами. Вимоги кредиторів щодо відшкодування шкоди,
 7. 6. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.
  трудовим договором (контрактом), і щодо виплати авторської винагороди; у третю чергу задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна громадянина-підприємця; у четверту чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); у п'яту чергу проводяться розрахунки з іншими кредиторами. Вимоги кредиторів щодо
 8. 107-108. Правовий режим вільних економічних зон
  трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України в Україні можуть створюватися спеціальні (вільні) економічні зони. Їхній правовий статус визначається Законом України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 р., гл. 39 ГК та окремими законами, які визначають статус конкретних вільних зон (наприклад, Закон
 9. Стандартизація та сертифікація у сфері господарювання.
  трудових колективів, споживачів. Виникає необхідність у їх узгодженні. Для цього необхідно використовувати правові регулятори таким чином, щоб, з одного боку, не допустити зниження підприємницької активності, а з другого, щоб суб'єкти господарювання додержувались норм, що регламентують якість вироблюваної продукції, природокористування тощо. Правовими регуляторами виробничого процесу виступають,
 10. § 1. Оренда майна та лізинг
  трудового колективу державного підприємства, його підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Фізична особа, яка хоче укласти договір оренди державного майна, до його укладення зобов'язана зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності. Договір оренди вважається укладеним з моменту
© 2014-2021  ibib.ltd.ua