Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Підстава припинення трудового договору з ініціативи власника


Трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним
органом лише на загальних або спеціальних підставах. До загальних підстав
відносять випадки: змін в організації виробництва і праці виявленої
невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок
недостатньої кваліфікації або стану здоров'я систематичного невиконання
працівником без поважних причин обов'язків прогулу, нез'явлення на роботу
протягом більш як чотирьох місяців поспіль внаслідок тимчасової
непрацездатності поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю
роботу; появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або
токсичного сп'яніння; вчинення за місцем роботи розкрадання Спеціальними
підставами розірвання трудового договору вважаються: одноразове грубе
порушення трудових обов'язків керівником підприємства, скоєння винних дій
працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності,
вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку,
несумісного з продовженням роботи; якщо працівника визнано таким, що не
витримав випробування. Окрім указаних підстав, передбачених Кодексом
законів про працю, правовідносини деяких категорій працівників можуть
припинятися з інших підстав. Зокрема, Законом України "Про державну службу"
(ст. 30) визначено, що державна служба припиняється в разі: порушення умов
реалізації права на державну службу, недотримання пов'язаних із
проходженням державної служби вимог, досягнення державним службовцем
граничного віку проходження державної служби (60 років для чоловіків і 55 -
для жінок); виявлення чи виникнення обставин, які перешкоджають перебуванню
державного службовця на державній службі (визнання в установленому порядку
службовця недієздатним; наявність судимості, відмови державного службовця
від прийняття присяги або її порушення; неподання або подання державним
службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів. Особливе значення в
разі звільнення працівника за ініціативою власника чи уповноваженого ним
органу має процедура припинення трудових відносин. Порушення цієї процедури
у більшості випадків є підставою для поновлення звільнених працівників на
роботі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Підстава припинення трудового договору з ініціативи власника"
 1. Виклик до суду
  підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи. Доказування - діяльність суду й осіб, які беруть участь у справі, по збору, дослідженню та оцінці доказів, направлена на встановлення дійсних прав і обов'язків учасників спірного правовідношення. Допустимість
 2. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  підставі Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку та її Персональний склад затверджуються Міністром фінансів України. Розділ III. Організація та ведення бухгалтерського обліку Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації
 3. Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника
  припинення трудових відносин, У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання в даній місцевості, пітверджена медичним висновком; вагітність; догляд за
 4. Трудовий контракт та сфера його застосування
  підставою для видання наказу або розпорядження про зарахування на роботу. У контракті строк його дії, права, обов'язки сторін, обсяги роботи, вимоги щодо її якості, відповідальність сторін (у тому числі матеріальна, моральна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови його розірвання, в тому числі дострокового, умови вирішення
 5. 35. Некорисливі злочини проти власності (ст. 194-197).
  підстав побоюватися здійснення цієї погрози. Склад злочину - матеріальний. Злочин вважається закінченим в момент сприйняття погрози знищення майна особою, якій вона адресується. Суб'єкт злочину - загальний, фізична осудна особа, яка досягла 16 років. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Мета і мотиви такої погрози можуть бути різноманітні, що на кваліфікацію злочину не
 6. Словник-довідник
  підставі ліцензії Національного банку України здійснювати в сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Банківська гарантія - письмове підтвердження (гарантійний лист) банку, іншої кредитної
 7. 5. Правове становище виробничого кооперативу.
  підставі письмової заяви громадянина. Член кооперативу робить вступний та пайовий внески в порядку, визначеному статутом виробничого кооперативу. Рішення правління (голови) кооперативу про прийняття у члени кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами. Членство у виробничому кооперативі припиняється у разі: добровільного виходу з кооперативу; припинення трудової участі в діяльності
 8. 6. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.
  підставою для визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Кабінет Міністрів України або органи місцевого самоврядування в особі їх уповноважених органів мають право в будь-який час до закінчення процедури санації особливо небезпечного підприємства розрахуватися з усіма кредиторами. З метою задоволення вимог кредиторів у процедурі санації може бути здійснено продаж майна
 9. 6. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.
  підставою для визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Кабінет Міністрів України або органи місцевого самоврядування в особі їх уповноважених органів мають право в будь-який час до закінчення процедури санації особливо небезпечного підприємства розрахуватися з усіма кредиторами. З метою задоволення вимог кредиторів у процедурі санації може бути здійснено
 10. § 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина
  припинення зловживань». Негативні права вважаються основними, абсолютними. Вони з'явилися історично раніше, ніж інші права, і розвивалися як група прав на незалежність від влади (свобода віри, свобода віросповідання і свобода совісті; право на особисту свободу; право на придбання і недоторканність приватної власності; свобода пересування по території усієї держави; таємниця і недоторканність
© 2014-2021  ibib.ltd.ua