Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника


Припинення трудових відносин за ініціативою працівника ще називають
звільненням за власним бажанням. З метою належної організації праці
підприємств законодавством передбачено письмове попередження працівником
власника про звільнення за два тижні до припинення трудових відносин, У
разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням
зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце
проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
вступ до навчального закладу; неможливість проживання в даній місцевості,
пітверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення
нею 14-річного віку або за дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї
відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи; вихід на пенсію;
прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник
повинен розірвати трудовий договір у строк, запропонований працівником.
Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за
власним бажанням, якщо власник не виконує законодавства про охорону праці.
Водночас для деякої категорії працівників законодавством уведено обмеження
щодо припинення трудового договору в певний період за власним бажанням.
Такі обмеження поширюються на молодих спеціалістів протягом терміну,
визначеного в направленні на роботу а також для осіб, засуджених до
виправних робіт, розірвання молодим спеціалістом угоди можливе з поважних
причин: установлення інвалідності І або II групи, установлення інвалідності
І або II групи у дружини (чоловіка) випускника, одного з батьків
випускника; якщо молодий спеціаліст - вагітна жінка; мати чи батько, які
мають дитину у віці до трьох років, або дитину, яка згідно з медичним
висновком потребує догляду проходження чоловіком (дружиною) військової
служби (крім строкової), вступу до вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації для випускників вищих навчальних закладів І-II рівнів
акредитації. Що ж стосується строкових трудових договорів, то відповідно до
чинного законодавства вони не можуть бути розірваними за ініціативою
працівника, крім деяких випадків. Строковий трудовий договір з ініціативи
працівника може бути розірвано достроково в разі хвороби працівника або
його інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором,
порушення власником чи вповноваженим ним органом законодавства про працю,
колективного або трудового договору та у випадках, на яких ми вже
зупинялися, коли за законодавством не потрібно попередження за два тижні
про припинення дії трудового договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника"
 1. Виклик до суду
  підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи. Доказування - діяльність суду й осіб, які беруть участь у справі, по збору, дослідженню та оцінці доказів, направлена на встановлення дійсних прав і обов'язків учасників спірного правовідношення. Допустимість
 2. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  підставі Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку та її Персональний склад затверджуються Міністром фінансів України. Розділ III. Організація та ведення бухгалтерського обліку Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації
 3. Підстава припинення трудового договору з ініціативи власника
  підставах. До загальних підстав відносять випадки: змін в організації виробництва і праці виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків прогулу, нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців поспіль
 4. Трудовий контракт та сфера його застосування
  підставою для видання наказу або розпорядження про зарахування на роботу. У контракті строк його дії, права, обов'язки сторін, обсяги роботи, вимоги щодо її якості, відповідальність сторін (у тому числі матеріальна, моральна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови його розірвання, в тому числі дострокового, умови вирішення
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  підстави і до пустимі межі правомірного обмеження конкретних прав громадян органами державної влади, у тому числі і виконавчої, та їхніми по садовими особами. 5. Необхідне законодавче визначення переліку і конкретного змісту обов'язків громадян, виконання яких може контролюватись органами виконавчої влади, та санкцій, що можуть ними застосову ватись до осіб, які не виконують або несумлінно
 6. 2.3.1. Сільське господарство
  підстави вважати його складовою частиною бухгалтерського обліку народного господарства України. Кожний факт господарської діяльності у сільськогосподарських підприємствах відображається у первинних документах, які мають єдину уніфіковану форму. Покажемо, як за допомогою первинної документації здійснюється контроль за збереженням і використанням різних видів сільськогосподарської продукції. У
 7. Субпідрядники
  підставою для списання матеріальних цінностей у вантажовідправника і для оприбуткування матеріалів вантажоодержувачем. У разі недовезення будівельних матеріалів вантажовідправником, яке викрито в ході приймання матеріалів, експедитор разом із комісією складає комерційний акт. На матеріальні цінності, ш якими викриті недостача або невідповідність якості, складається приймальний акт, який є
 8. § 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина
  припинення зловживань». Негативні права вважаються основними, абсолютними. Вони з'явилися історично раніше, ніж інші права, і розвивалися як група прав на незалежність від влади (свобода віри, свобода віросповідання і свобода совісті; право на особисту свободу; право на придбання і недоторканність приватної власності; свобода пересування по території усієї держави; таємниця і недоторканність
 9. § 6. Договірні відносини приватизації
  підставою для визнання недійсним договору купівлі-продажу об'єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством України. У зв'язку з цим уявляється невдалою норма п. 5 ст. 27 Закону «Про приватизацію державного майна» в частині визнання недійсним договору купівлі-продажу в разі невиконання стороною зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки. У разі розірвання в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua