Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Громадянство України: поняття та ознаки


Громадянство України - постійний правовий зв'язок особи з державою Україна,
який знаходить своє вираження в їхніх взаємних правах та обов'язках.
Громадянство в Україні регулюється Конституцією, Законом України "Про
громадянство України" прийнятими відповідно до них законодавчими актами
України, Закон України "Про громадянство України" складається з преамбули й
9 розділі. Розділ І. Головною ідеєю цього розділу є проголошення того
факту, що в Україні існує єдине громадянство. Розділ II. Громадянство
України набувається: за народженням, за походженням, вступом до
громадянства України, внаслідок відновлення громадянства України, за інших
обставин, передбачених цим Законом. Дитина, батьки якої на момент її
народження були громадянами України, є громадянином України. За різного
громадянства батьків, один із яких на момент народження її був громадянином
України, дитина є громадянином України; однак, якщо обидва батьки жили за
межами України, громадянство дитини, яка народилася за її межами,
визначається через письмову згоду батьків. Розділ III. Громадянство України
припиняється: 1) внаслідок виходу з громадянства України; 2) внаслідок
утрати громадянства України; 3) на підставі, передбаченій міжнародними
договорами України. Розділ IV. За зміни громадянства батьками, якщо обидва
стають громадянами України чи виходять із нього, змінюється і громадянство
їхніх дітей, які не досягли 16-річного віку. Якщо з громадянства України
виходить один із батьків, а інший залишається, дитина зберігає громадянство
України. Розділ V. Президент України виносить рішення про: 1) прийняття до
громадянства України; 2) припинення громадянства України. Розділ VI. Заяви
з питань громадянства України подаються на ім'я Президента України через
органи внутрішніх справ за місцем проживання, а за кордоном - через
відповідні дипломатичні представництва чи консульські установи України.
Розділ VII. ' Виконання рішень із питань громадянства покладається на ОВС,
відділи РАГС, а за кордоном - на дипломатичні представництва і консульські
установи України. Розділ VIII. Рішення з питань громадянства, можуть бути
оскаржені в Конституційному Суді у звичайному суді. Розділ IX Головною їх
ідеєю є приведення Інших нормативно-правових актів у відповідність до цього
Закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Громадянство України: поняття та ознаки"
 1. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  Адміністративна відповідальність як правовий Інститут адміністративного \ права. Тенденції становлення та розвитку адміністративно-деліктного права " як підгалузі адміністративного права. Поняття і ознаки адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. Поняття, ознаки і склад адміністративного проступку. Розмежування адміністративного проступку та злочину.
 2. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  Тема 1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного
 3. 5. Поняття і властивості суб'єкта міжнародного права
  Суб'єкт міжнародного права - це носій певних міжнародних прав і обов'язків, що виникають відповідно до загальних норм міжнародного права або розпоряджень міжнародно-правових актів. Це також особа (у збірному значенні), поведінка якої регулюється міжнародним правом і яка вступає або може вступати в міжнародні публічні (міжвладні) правовідносини. Таким чином, це особи, учасники міжнародних
 4. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  Укладання міжнародних договорів державами являє собою здійснення державного суверенітету і належить до числа основних прав держав. Укладання конкретного договору може бути й обов'язком держав, коли це випливає з інших договорів. Обов'язком може бути і вступ у переговори з конкретного питання. Так, наприклад, за Договором між СРСР і СІЛА про обмеження систем протиракетної оборони 1972 року
 5. 46. Громадянство та його значення для міжнародного права
  Основу правового статусу індивіда утворюють правовідносини громадянства. Сутність громадянства полягає у взаємовідносинах людини і держави. У вітчизняній науці міжнародного права і законодавстві з питань громадянства є багато визначень інституту громадянства, але, як вважається, усі вони грішать певною неповнотою, а іноді й суперечливістю. Так, наприклад, у семитомному «Курсі міжнародного
 6. 47. Правовий стан іноземців
  У принципі, правовий стан іноземців, як і правовий стан власних громадян і апатридів, встановлюється державою, на території якої вони знаходяться, але з урахуванням відповідних загальновизнаних норм загального міжнародного права, зокрема, що стосуються можливості захисту їх прав, і державою їхньої національної приналежності. Іноземцями називаються особи, які, проживаючи на території певної
 7. 48. Правовий статус біженців і переміщених осіб
  Під терміном «біженець» слід розуміти іноземця (у тому числі й особу без громадянства), що внаслідок обгрунтованих побоювань стала жертвою переслідувань за ознаками расової, національної приналежності, відношенням до релігії або громадянства, приналежності© до певної соціальної групи або політичними переконаннями змушений покинути територію держави, громадянином якої він є (або на території якої
 8. 29. Поняття та значення процесуального представництва
  Представництво в цивільному процесі с процесуальним засобом реалізації громадянами права на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя та здоров'я, на особисту свободу і майно, гарантований Конституцією (ст. 55) та іншими законами України. Воно забезпечує участь у цивільному процесі громадян і організацій, надає їй можливість використовувати юридичне грамотних осіб для ведення
 9. 3.3. Інші види правової допомоги
  Окрім екстрадиції (видачі) та кримінального переслідування держави можуть надавати одна одній і інші види правової допомоги. 1. Передача предметів: - які було використано при вчиненні злочину, що тягне видачу особи, зокрема знаряддя злочину; які було придбано в результаті злочину або як винагороду за нього, або ж предмети, які злочинець одержав замість предметів, придбаних таким чином (якщо
 10. Шпигунство
  - це передача чи збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, воно є другою формою державної зради. Ознаки шпигунства будуть розглянуті при аналізі ст. 114. Надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України як форма державної зради в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua