Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права
ЗМІСТ:
ОНЮА. Історія вітчизняного держави і права. Екзаменаційні відповіді 2011, 2011

В шпаргалці з історії держави і права наведено відповіді на 59 запитань до іспиту з історії держави і права.

1. Племінні княжіння східних слов'ян.
2. Освіта давньоруської держави.
3. Норманнізм і антінорманнізм.
4. Джерела давньоруського права.
5. Руська правда. Коротка редакція.
6. Руська правда. Велика редакція.
7. Руська правда. Скорочена редакція.
8. Правове становище груп залежного населення Київської Русі.
9. Правове становище феодалів Київської Русі.
10. Холопи на Русі в X-XVII ст.
11. Суд і процес у Київській Русі.
12. Правопорушення та відповідальність у Київській Русі.
13. Державний лад Київської Русі.
14. Передумови та особливості феодальної роздробленості російської держави.
15. Державний лад і право Ростово-Суздальського князівства.
16. Державний лад Новгорода і Пскова.
17. Новгородська судна грамота і Псковська судна грамота.
18. Суд і процес у Новгороді і Пскові.
19. Передумови та особливості утворення російської централізованої держави.
20. Боярська Дума.
21. Судебник 1497 року.
22. Судебник 1550 року.
23. Земські собори.
24. Станово-представницька монархія в Росії.
25. Опричнина.
26. Етапи становлення кріпосного права в Росії.
27. Палацово-вотчина і наказовому система управління.
28. Губное і земське управління.
29. Помісне і вотчинне землеволодіння.
30. Соборне Укладення 1649 року.
31. Кримінальне право по Соборному укладенню.
32. Суд і процес по Соборному укладенню.
33. Поняття самодержавства і абсолютної монархії в Росії
34. Станові реформи Петра I.
35. Табель про ранги.
36. Сенат і Синод в XVIIIв.
37. Колегіальна система управління.
38. Суд і процес за Петра I.
39. Реформа місцевого управління за Петра I.
40. Військові артикули.
42. Установа про губернії 1775г.
43. Жалувана грамота дворянству.
44. Жалувана грамота містам.
45. Комісії для складання нового Уложення в XVIIIв.
46. Престолонаслідування в XV - першій половині XIXвв.
47. Перехід від колегіальної до міністерської системі управління.
48. Сенатська реформа 1802р.
49. Державна рада в першій половині XIX ст.
50. Власна Його Імператорської Величності Канцелярія в першій половині XIX ст.
51. Повне зібрання законів Російської імперії.
52. Звід законів Російської імперії.
53. Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1845г.
54. Правове становище Фінляндії у складі Російської імперії.
55. Правове становище Польщі у складі Російської імперії.
56. Українська автономія в XVII-XVIII ст.
57. Судоустрій і судочинство в першій половині XIX ст.
58. Цивільне право і процес у першій половині XIX ст.
59. Фіскали і прокурори в XVIII - першій половині XIXвв.
60. Поліція і жандармерія в XVIII - першій половині XIXвв.
Теорія держави і права:
 1. Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011 - 2011 год
 2. Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011 - 2011 год
 3. ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011 - 2011 год
 4. ОНЮА. Квитки з державного права 2011 - 2011 год
 5. ОНЮА. Шпагралка по дісціплінні держава і право 2011 - 2011 год
 6. ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011 - 2011 год
 7. ОНЮА. Контрольна робота з історії держави і права 2011 - 2011 год
 8. ОНЮА. Квитки з державного права 2011 - 2011 год
 9. ОНЮА. Шпаргалки з теорії держави і права - 2011 рік
 10. Скакун О.Ф.. Теорія держави и права - 2001 рік
 11. Венгеров А.Б.. Теорія держави і права - 2000
 12. Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с - 2000
 13. Мойса Олександра Валеріївна. КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ: ДИПЛОМНА РОБОТА - 1999 рік
 14. Чичерін Б.М.. Курс державної науки. Том I. Загальне державне право - 1894
 15. Чичерін Б.М.. Курс державної науки. Том II. Наука про суспільство або соціологія - 1894
 16. Чичерін Б.М.. Курс государсmтвенной науки. Том III. Політика - 1894
 17. С.С. Алексєєв. Теорія держави і права - рік
© 2014-2022  ibib.ltd.ua