Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Історія отечественного государства и права. Экзаменационные ответы 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

48. Сенатская реформа 1802г.В 1802 Александр I своим указом о правах Сената совершил попытку вернуть Сенату управленческие государственные функции. Сенат, в частности, получал право представления на императорский указ (право ремонстрации), однако его вскоре у Сената отняли, когда сенаторы им попробовали воспользоваться. Вскоре центр тяжести управления государством был перенесен Александром I с Сената на министерства. За Сенатом окончательно остались лишь судебные и некоторые другие (у первого департамента) полномочия (такое положение сохранялось до 1917), такое положение вещей закрепилось за Сенатом к 20-м гг. XIXв., Сенат стал высшим имперским апелляционным судебным учреждением.
Число департаментов Сената (во главе каждого стоял свой обер-прокурор) к середине XIXв. возросло до 127. Первый департамент осуществлял надзор за правительственным аппаратом и проводил обнародование законов. Все остальные департаменты играли роль высших апелляционных судов для определенных губерний империи.0
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "48. Сенатская реформа 1802г."
 1. 5. Декабристы
  реформы. А вот М. Н. Муравьев стал генерал-губернатором, министром и жестоким усмирителем бунтов («вешатель»). Доживший до эпохи великих реформ либерал М. А. Назимов был членом дворянского губернского комитета, мировым посредником, а затем - первым председателем Псковского губернского земства. Среди декабристов можно увидеть и масонов, и прямых предшественников славянофильства, западничества или
 2. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  У міжнародній практиці досі не існує єдиної універсальної схеми обліку валютних операцій, і зарубіжні країни у своїх національних системах бухгалтерського обліку використовують різні методи відображення у фінансовій звітності операцій з іноземною валютою. Найпоширеніші з них такі: метод обліку за курсом на дату закриття, відповідно до якого всі операції з іноземною валютою відображаються в обліку
 3. Ощадна справа
  реформи 1924 року вiдновився розвиток ощадних кас на західних землях. На вiдмiну вiд захiднот частини України, на Сходi ощадних кас було небагато i розмiщувалися вони переважно у великих мiстах. В 1782 році, за рiк до появи Галицької ощадної каси, було вiдкрито касу в Одесi - першу на схiднiй територiт України. Примiтною особливiстю схiдноукратнських ощадкас того часу було те, що вони не давали
 4. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  реформи адміністративного права. Роль адміністративного права у становленні і розвитку незалежної правової демократичної держави Україна. Основні напрямки реформи адміністративного права. Адміністративне право, як і конституційне право, опосередковує функціонування публічної влади в державі, тобто воно є правом державного управління, що передбачає владний вплив держави, в особі державних
 5. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  реформи адміністративно-правові норми повинні відіграти важливу роль в утвердженні конституційного постулату: у взаємовідносинах людини з державою, в особі державних органів центральною постаттю виступає людина. Слід мати на увазі, що адміністративно-правові норми досить різноманітні, їх можна класифікувати на різні види в залежності від підстави класифікації, зокрема: 14 . за змістом -
 6. Тема 12. Адміністративний процес
  реформи адміністративного права, зокрема, прийняття Адміністративно-процесуального кодексу, Адміністративно-процедурного (процеду-рального) кодексу. Поки що адміністративно-процесуальні норми знаходяться у різноманітних джерелах. Серед них є такі, що передбачають тільки адміністративно-процесуальні норми: Положення про складання і введення Переліку підприємців, що займають монопольне становище на
 7. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  реформи адміністративного права України) з точки зору поглиблення професіоналізму розгляду адміністративних справ і скорочення кількості органів, що мають право розглядати такі справи, з передачею цих справ судовим органам. Всі інші органи здійснюють адміністративно-юрисдикційну діяльність поряд з іншими функціями: управління, контролю, регулювання, нагляду та ін., тобто розгляд справ про
 8. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
  реформи системи органів державного управління, змінюється сутність державного контролю. Оновлення його сутності полягає в тому, що на перший план, при його здійсненні, висувається питання: чому так виходить і що треба зробити, щоб досягти кращого результату. У минуле відходить інших підхід - виявити і покарати за допомогою контролю. Виходячи із тих завдань, що стоять перед контролем, можна
 9. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
  реформи та вдосконалення законодавства, сприяння розвитку правової науки; забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина; організаційне та матеріальне забезпечення судів; організація виконання судових рішень, робота з кадрами, експертне забезпечення правосуддя; організація роботи нотаріату; діяльність щодо реєстрації актів громадянського стану; розвиток правової інформації; здійснення
 10. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  реформи в Ук раїні. 8. Основні напрямки реформи адміністративного права України. 9. Дія адміністративної норми в часі, в просторі та за колом осіб. 10. Поняття та види систематизації адміністративного законодав ства. 11. Поняття, склад та види адміністративно-правових відносин. 12. Поняття та риси державного управління. 13. Функції державного управління та їхня характеристика. 14. Поняття, види
© 2014-2021  ibib.ltd.ua