Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Органи які розглядають індивідуальні трудові спори


Індивідуальні трудові спори - непорозуміння між працівником і власником
(уповноваженим ним органом), що виникли в трудових правовідносинах. Чинне
трудове законодавство передбачає два органи, які мають право розглядати
трудові спори. Це - комісії з трудових спорів (КТС) і районні (міські)
суди. КТС обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу
підприємства, установи, організації з кількістю працюючих не менш як 15
осіб. Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії
визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу
підприємства, установи, організації. Кількість робітників у складі комісії
з трудових спорів підприємства не може бути меншою від половини її складу.
Чинним трудовим законодавством установлено перелік спорів, що можуть
розглядатися в КТС і що розглядаються в судах. Наприклад, відповідно до
Кодексу законів про працю КТС є обов'язковим первинним органом із розгляду
трудових спорів, за винятком спорів, що безпосередньо розглядаються в судах
в районних (міських) судах розглядаються трудові спори за заявами:
працівника чи власника коли вони незгодні з рішенням КТС; прокурора,
якщо він уважає, що рішення КТС суперечить чинному законодавству;
працівника підприємства, установи, організації, де комісії з трудових
спорів не обираються; працівника про поновлення на роботі керівника,
головного бухгалтера підприємства, а також службових осіб митних органів і
державних податкових адміністрацій, яким присвоєно персональні звання,
службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів державного
контролю за цінами; власника про відшкодування працівниками матеріальної
шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації; працівників у
питанні застосування законодавства про працю. працівників, запрошених на
роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації;
молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад вагітних жінок,
жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда, а одиноких
матерів - за наявності дитини віком до 14 років; виборних працівників після
закінчення строку повноважень; працівників, яким надано право поворотного
прийняття на роботу; інших осіб, з якими власник зобов'язаний укласти
трудовий договір. Працівник може звернутися з заявою про вирішення
трудового спору безпосередньо до районного (міського) суду в тримісячний
строк од дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення
свого права, а в справах про звільнення - в місячний строк од дня вручення
копії наказу про звільнення або від дня видачі трудової книжки. Для
звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях
стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству,
установі, організації, встановлюється строк в один рік од дня виявлення
заподіяної працівником шкоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Органи які розглядають індивідуальні трудові спори"
 1. Тема 6. Форми державного управління
  Поняття і види форм державного управління. Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Поняття, ознаки і функції адміністративного договору. При вивченні данної теми необхідно мати на увазі, що форма державного управління - це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами державного управління для реалізації
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 3. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  Міжнародне право виникло внаслідок реальних суспільних процесів. Вже на ранніх стадіях розвитку первісні общини і племена не існували відокремлено, а були об'єднані неписаними родовими законами. Перші звичаєві норми зароджувалися ще в період первіснообщинного ладу, до становлення державності. Поява ж міжнародного права в сучасному його розумінні як права міждержавного прямо пов'язано з процесами
 4. 61. Регіональні міжнародні організації
  Важливою особливістю сучасного міжнародного права є регіоналізація міжнародних відносин, що дозволяє більш ефективно вирішувати насущні проблеми держав, розташованих у певних географічних регіонах планети. Тому представляється необхідним розглянути основні аспекти діяльності і структурної організації найбільш великих і авторитетних регіональних міжнародних організацій. Ліга арабських держав
 5. 76. Державна територія
  У міжнародній доктрині існує безліч визначень державної території. Але найбільш вдалою вважається наступна: державною територією, відповідно до міжнародного права, є частина земної кулі, що належить певній державі і в межах якої вона здійснює своє територіальне верховенство. Це формулювання характеризується комплексним підходом, тому що в ньому закріплюється двоїстий характер державної території:
 6. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів - галузь міжнародного права
  Незважаючи на те, що галузь сучасного міжнародного права, що регулює відносини держав у період збройних конфліктів, у своєму теперішньому стані виникла нещодавно, вона має довгу історію. її історичні корені лежать дуже глибоко, тому що закони і звичаї війни такі ж давні, як і сама війна, а війна така ж давня, як життя на землі. Вже в давнині, а потім і в середні віки майже в усіх цивілізаціях
 7. 13. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин
  Цивільні процесуальні правовідносини можуть виникнути тільки між носіями цивільних процесуальних прав і обов'язків у процесі здійснення правосуддя в цивільних справах, в цивільному судочинстві. Тому без суду, наділеного такими функціями, неможливі самі процесуальні правовідносини, тому суд і є обов'язковим суб'єктом усіх цивільних процесуальних правовідносин. Другим суб'єктом цивільних
 8. 14. Елементи цивільних процесуальних правовідносин (суб'єкти, об'єкти, зміст)
  Суб'єкти: Цивільні процесуальні правовідносини можуть виникнути тільки між носіями цивільних процесуальних прав і обов'язків у процесі здійснення правосуддя в цивільних справах, в цивільному судочинстві. Тому без суду, наділеного такими функціями, неможливі самі процесуальні правовідносини, тому суд і є обов'язковим суб'єктом усіх цивільних процесуальних правовідносин. Другим суб'єктом цивільних
 9. 29. Поняття та значення процесуального представництва
  Представництво в цивільному процесі с процесуальним засобом реалізації громадянами права на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя та здоров'я, на особисту свободу і майно, гарантований Конституцією (ст. 55) та іншими законами України. Воно забезпечує участь у цивільному процесі громадян і організацій, надає їй можливість використовувати юридичне грамотних осіб для ведення
 10. § 5. Господарські суди, третейські суди та міжнародні арбітражі. Порядок виконання судових рішень
  Захист прав та законних інтересів може реалізовуватись кількома способами, тобто кожна особа має право вільно вибирати не- заборонений законом засіб захисту прав і свобод. З одного боку, це активні безпосередні дії самих суб'єктів господарювання (так званий самозахист), а також залучення органів, які будуть сприяти в такому захисті. При цьому потрібно зазначити, що крім державних органів у
© 2014-2021  ibib.ltd.ua