Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Співвідношення економіки, політики та права


Важлива роль в організації суспільства і здійсненні політичної влади
належить праву. Право - це надбудова над економічним базисом суспільства,
що є складником правової системи суспільства. можна розглядати
співвідношення економіки, політики і права в суспільстві. Роль права в
суспільстві передусім виявляється у співвідношенні його з економікою. По-
перше, виробничі відносини в економіці об'єктивно визначають, яким повинно
бути право. По-друге, економіка визначає право не безпосередньо, а через
інші соціальні явища: соціальну структуру суспільства (класи, прошарки,
групи), політику, правосвідомість, ідеологію, спосіб виробництва, що
відображаються у праві. По-третє, право також впливає на економіку. Такий
вплив здійснюється як безпосередньо, так і через різні економічні важелі.
Держава, як власник засобів виробництва та іншого майна, володіє,
користується і розпоряджається своїм майном. Держава також визначає
суб'єктів і розміри податків, мінімальної заробітної плати і пенсії,
тривалість робочого часу і часу відпочинку, нормування праці, правила
технічної, екологічної безпеки праці й виробництва, санітарії тощо. Усі ці
відносини держава регулює з допомогою права. Право співвідноситься і з
політикою, а саме: право залежить від політики і насамперед від керівної
частини суспільства, що має державну владу; право є формою вияву політики
вказаної частини суспільства; у праві відображається тільки та політика
керівної частини суспільства, до якої вона прагне, якій може надати
загальнообов'язковості; право є концентрованим виразом політики тієї
частини суспільства, що здійснює керівництво; політика у праві формується у
вигляді конкретних прав та обов'язків людини і громадянина; політика, зі
свого боку, залежить від права, оскільки право є засобом декларування,
здійснення й гарантування політики, а також пропаганди окремих політичних
програм чи їхніх положень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Співвідношення економіки, політики та права"
 1. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  співвідношення, що забезпечуватиме тривале функціонування банку. Регулювання бухгалтерського обліку у банках здійснює Національний банк України, який відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Національного банку України від 30.12.1999 р № 566 (із змінами і доповненнями) та з урахуванням загальноприйнятої у міжнародній
 2. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності
  співвідношення між простим та розширеним відтворенням. Якщо сума чистих інвестицій складає від'ємну величину (тобто обсяг валових інвестицій менший суми амортизаційних відрахувань), це означає зниження виробничого потенціалу і, як наслідок, зменшення обсягу випуску продукції. Якщо сума чистих інвестицій дорівнює нулю (обсяг валових інвестицій дорівнює сумі амортизаційних відрахувань), це говорить
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  співвідношення функцій і повноважень вищих і нижчих органів виконавчої влади, що містяться в законах, присвячених регулюванню окремих сфер суспільного життя. В цілому ж статутний блок адміністративного законодавства, зважаючи на потреби належного врахування умов і факторів цілісності системи органів виконавчої влади, повинен мати єдину цільову спрямованість, бути концептуально обгрунтованим,
 4. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  співвідношення системи законодавства і системи права, у т.ч. права і закону. Загальновизнано, що основною формою вираження права є закон. Так само система права і система законодавства співвідносяться між собою, як зміст і форма. Система права являє собою сукупність правових норм, а система законодавства є сукупністю нормативно-правових актів. Первинним елементом системи права служить норма
 5. § 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки
  співвідношення ринкових механізмів саморегулювання та державних важелів управління економічними процесами в умовах багатоукладної економіки; структурну перебудову галузей народного господарства з визначенням пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку, їх державної підтримки; захищеність внутрішнього ринку за умов посилення економічної інтеграції у світовий ринок; зростання
 6. § 1. Господарські відносини - предмет господарського права
  співвідношення між публічним і приватним правом. Аналіз цього процесу привів вчених до необхідності по-іншому поглянути на проблему дуалізму права. На стику публічного і приватного права була розроблена теорія господарського права. У колишньому СРСР ці ідеї набули великого поширення і розвитку. Досить згадати концепцію "двохсекторного права", довоєнну концепцію, яка була висунута в 30-ті роки Я.
 7. ЗМІСТ
  співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації § 5. Функції держави § 6. Типологія держав § 7. Деякі наукові концепції сучасної держави Глава 5 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА § 1. Громадянське суспільство і держава § 2. Політична система суспільства І держава § 3. Правові форми взаємовідносин держави і громадського об'єднання § 4. Правові форми взаємовідносин держави і
 8. § 1. Історія ідеї про правову і соціальну державу
  співвідношення (Аристотель, Демокрит); - про рівність людей за природним правом (римські юристи, стоїки); - про право як мірило справедливості, що регулює норми спілкування (софісти, Цицерон та ін.); - про державу як правове об'єднання людей (Цицерон); - про сфери приватного і публічного права, про юридичну особу, суб'єкт права (римські юристи). Символічним вираженням уявлень про державну
 9. § 13. Право, економіка, політика: їх взаємозв'язок і взаємовплив
  співвідношення права і економіки ? Економіка - одна зі сторін матеріального виробництва в широкому значенні цього поняття, друга сторона - соціальна сфера суспільства, що забезпечує існування і відтворення фізичного життя людини. Взаємодія цих сторін матеріальних відносин є об'єктивною основою формування права. Наприклад, власність є соціально-економічним явищем дійсності. І лише в поєднанні з
 10. § 6. Види законів
  співвідношення між собою. Є два офіційні засоби встановлення класифікації законів: 1. Конституційний, коли в конституціях закріплюється перелік основних нормативно-правових актів. Наприклад, у Конституції Австрії є розділ II «Законодавча влада федерації», у Конституції ФРН - розділ VII «Законодавство федерації», у 321 Конституції Російської Федерації -- низка статей (15, 76, 90, 105, 108, 115
© 2014-2021  ibib.ltd.ua