Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Територіальний устрій України


Під територіальним устроєм держави розуміють її територіальну організацію,
тобто систему відносин між державою в цілому (її центральною владою) і
територіальними складовими (населенням і чинними органами суспільної
влади) положення щодо територіального устрою формулюються в розділі IX
Конституції України "Територіальний устрій України", Насамперед зазначено,
що державна територія є єдиною і цілісною, себто такою, що поєднана
спільною системою державної влади - законодавчих, виконавчих, судових і
контрольно-наглядових органів. Рівночасно в її здійсненні слід поєднувати
централізацію та децентралізацію, що забезпечить поєднання і врахування
загальнодержавних і регіональних (місцевих) інтересів. Вказана стаття
проголошує також необхідність забезпечення збалансованості соціально-
економічного розвитку регіонів, більшої їх інтеграції, зближення,
поступового вирівнювання соціально-економічного життя. У Конституції
України визначено: Систему адміністративно-територіального устрою України
складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в
містах, селища й села. З огляду на це можна стверджувати, що
адміністративно-територіальний устрій України є прирівняним: вищий рівень
складають Автономна Республіка Крим, області та міста Київ і Севастополь;
середній - райони й міста обласного підпорядкування; нижчий - райони в
містах, міста районного підпорядкування, селища і села. Принаймні, саме
відповідно до таких територіальних одиниць будується система державних
органів і система місцевого самоврядування. Конституція, попри те, що
суб'єкти складу України різняться величиною території, чисельністю й
густотою населення, проголошує рівноправність суб'єктів як між собою, так і
у відносинах із центральною владою. При цьому слід узяти до уваги, що деякі
питання, які безпосередньо стосуються до територіального устрою нашої
країни, розглянуті не тільки в розділі IX, а й в інших розділах
Конституції. Так, вказано, що держава визнає й гарантує місцеве
самоврядування в Україні "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та
інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України є
об'єктами права власності Українського народу". Виключно всеукраїнським
референдумом вирішуються питання про зміну території України. Для
забезпечення територіальної суверенності України в ''Використання існуючих
військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних
військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному
міжнародними договорами України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Територіальний устрій України"
 1. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  територіального устрою та системи місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно впливають на ефективність управлінської діяльності: регіональний і місцевий рівень управління склався відповідно до системи адміністративно-територіального устрою України, яка була запроваджена на початку 30-х років в інтересах централізованого партійно-бюрократичного управління. У зв'язку з цим значна
 2. 61. Регіональні міжнародні організації
  територіальної цілісності і незалежності і заохочення міжнародного співробітництва. Членом організації може бути будь-яка незалежна і суверенна африканська держава. Число членів ОАЄ в даний час - 51 держава. "Вищим органом ОАЄ є Конференція (Асамблея) глав держав і урядів, що скликається щорічно і складається з глав держав і урядів або з належним чином акредитованих представників. Кожна держава
 3. § 7. Конституція - основний закон громадянського суспільства і держави
  територіального устрою, організацію і систему державної влади і місцевого самоврядування, встановлює принципи їх функціонування, визначає основні права, свободи і обов'язки людини і громадянина, створює політико-пра-вові умови формування структур громадянського суспільства, встановлює принципи законності та правопорядку. 2. Конституція має всеосяжний об'єкт регламентації та впливу. Так,
 4. 3. Порядок формування статутного капіталу банку.
  територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку. Для цього у тижневий термін із дати подання документів для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа подає до територіального управління Національного банку заяву про відкриття накопичувального рахунку для формування статутного капіталу. На
 5. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  територіальні органи, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень. Органам місцевого самоврядування законами можуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належить:
 6. Операції купівлі продажу готівкової іноземної валюти
  територіальному управлінні. Протягом робочого дня пункти обміну валюти здійснюють операції за рахунок коштів отриманого від банку авансу в іноземній валюті та в гривнях, а також Під час здійснення валютно-обмінних операцій використовуються бланки довідок та квитанцій, які є бланками суворого обліку. Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб здійснюють:
 7. Органiзацiя робочого місця касира
  територіальних управлінь НБУ, передача готівки до інших банків на пiдставi укладених з ними договорів па купiвлю-продаж готівки; створення безпечних умов роботи з готівкою та й зберігання; задоволення потреб клiєнтiв у готiвцi; систематичний аналіз стану надходжень i видачі готівки в нацiональнiй валюті; iдентифiкацiю клiєнтiв, які здійснюють операцій з готівкою без вiдкриття рахунку на суму,
 8. Державна політика України у галузіохорони довкілля.
  територіальному і державному рівнях, які відповідно охоплюють: - території промислово-міських агломерацій, санітарно-захисних зон великих підприємств, в тому числі АЕС, великих водоймищ, природоохоронних зон та інших спеціально визначених просторових одиниц ; - територію Автономної Республіки Крим та території областей України; - території промислово-економічних регіонів, басейнів великихрічок
 9. Поняття і особливості принципів екологічного права
  територіальному і державному рівнях, які відповідно охоплюють: території промислово-міських агломерацій, санітарно-захисних зон великих підприємств, в тому числі АЕС, великих водоймищ, природоохоронних зон та інших спеціально визначених просторових одиниц ; територію Автономної Республіки Крим та території областей України; території промислово-економічних регіонів, басейнів великихрічок та
 10. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  територіально-галузевий, який обумовлює залежність організа ційних структур від території, галузі виробництва і послуг, сфе ри суспільного життя; - різноманітності організаційних зв'язків, які розкривають вер тикальні і горизонтальні організаційні взаємовідносини органів державної влади і місцевого самоврядування в системі держав ного управління; - поєднання колегіальності і єдиноначальності,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua