Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства


Закон України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994р. визначає
правовий статус іноземців в Україні, закріплює основні права, свободи та
обов'язки іноземних громадян та осіб без громадянства, які проживають або
тимчасово знаходяться в Україні. Розділ І. Загальні положення. Іноземцями
визнаються громадяни - особи, які належать до громадянства іноземних держав
і не є громадянами України, та особи без громадянства - особи, які не
належать до громадянства будь-якої держави. Розділ II. Основні права,
свободи та обов'язки іноземців. Іноземці мають ті ж права і свободи та
виконують ті ж обов'язки, що й громадяни України, якщо інше не передбачено
Конституцією, цим та іншими законами України, а також міжнародними
договорами України. Розділ III. В'їзд в Україну і виїзд з України. Розділ
IV. Відповідальність іноземців. Іноземці, які вчинили злочин,
адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність на
загальних підставах. Розділ V. Заключні положення. Якщо міжнародним
договором України встановлено інші норми, ніж ті, що містяться в цьому
Законі, то застосовуються норми міжнародного договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Правовий статус іноземців та осіб без громадянства"
 1. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  правовий статус громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів державної влади. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, релігійних організацій. При вивченні даної теми слід з'ясувати, що бути
 2. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
  правові *- '-' засади діяльності служби безпеки України та їх повноваження. ..; Охорона державного кордону. - Завдання внутрішніх військ у забезпеченні національної безпеки. ,;| Організаційно-правові засади забезпечення державної таємниці. -ц В адміністративній науці зазначається, що національна безпека досить складне, багатогранне, різнопланове поняття, яке включає в себе державну,
 3. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  правової, соціальної держави Україна. Література: 1, 5,6, 7,9,10,17,20,21, 22,39, 51, 57, 72, 76,82,88,94, 97, 114таін. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання 1. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його елементи. 2. Поняття і особливості адміністративно-правових норм. 3. Види і структура адміністративно-правових норм. 4. Реалізація
 4. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  правовой статус АКУ и его терри ториальных отделений // Государственное строительство и пра вовые проблемы управления: Сб. науч. тр. - Одесса, 1995. - № 2. 26. Біла Л.Р. Деякі правові аспекти розвитку антимонопольного законодавства в Україні: 36. тез. і допов. - Одеса, 1993. 27. Біла Л.Р. Проблеми удосконалення антимонопольного зако нодавства України // Правова держава України: проблеми,
 5. 45. Міжнародно-правовий статус населення
  правового статусу населення й по внутрішньодержавному, і по міжнародному праву вирішуються в контексті забезпечення прав і основних воль людини З незапам'ятних часів держави здійснюють співробітництво з питань громадянства й правового статусу иностранців. Пояснюється це зацікавленістю держав у захисті прав своїх громадян, що перебувають за кордоном. Разом з тим міжнародне співтовариство прагнуло
 6. 46. Громадянство та його значення для міжнародного права
  правового статусу індивіда утворюють правовідносини громадянства. Сутність громадянства полягає у взаємовідносинах людини і держави. У вітчизняній науці міжнародного права і законодавстві з питань громадянства є багато визначень інституту громадянства, але, як вважається, усі вони грішать певною неповнотою, а іноді й суперечливістю. Так, наприклад, у семитомному «Курсі міжнародного права»
 7. 47. Правовий стан іноземців
  правовий стан іноземців, як і правовий стан власних громадян і апатридів, встановлюється державою, на території якої вони знаходяться, але з урахуванням відповідних загальновизнаних норм загального міжнародного права, зокрема, що стосуються можливості захисту їх прав, і державою їхньої національної приналежності. Іноземцями називаються особи, які, проживаючи на території певної держави, не є її
 8. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий режим іноземців (Частина 1)
  правовий режим (статус, положення) іноземців» варто розуміти сукупність прав і обов'язків, якими володіють іноземні громадяни в певній державі відповідно до його законодавства й міжнародних зобов'язань. У цей час найпоширенішими відносно іноземців є національний режим і режим найбільшого сприяння. У відповідності зі ст. 26 Конституції України іноземці й апатриди мають однаковий правовий статус і
 9. 48. Правовий статус біженців і переміщених осіб
  правового статусу біженців, але і до створення міжнародних структур, профільного характеру. У ООН на основі резолюції Генеральної Асамблеї 428 (V) від 14 грудня 1950 року було створене Управління Верховного комісара з справах біженців (УВКБ), а в 1951 році була укладена багатостороння Конвенція про статус біженців. Відповідно до Конвенції під терміном «біженець» мається на увазі особа, яка
 10. 76. Державна територія
  правових угод: купівлі-про-дажу, міни, дарування, оренди та ін. Територіальне верховенство держави прямо зв'язане з державним суверенітетом і виступає в якості одного з його складових елементів. Недарма стаття 2 Конституції України проголошує, що суверенітет України поширюється на всю її територію. У міжнародному праві, відповідно до визначення Міжнародного суду, територіальне верховенство
© 2014-2021  ibib.ltd.ua