Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Договір купівлі-продажц


Договір купівлі-продажу є одним із найпоширеніших договорів, що укладаються
як фізичними, так і юридичними особами. Договір купівлі-продажу - це угода,
за якою продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а
покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову
суму. Двосторонній характер купівлі-продажу обумовлює взаємне виникнення у
кожної зі сторін прав та обов'язків. Зокрема, укладаючи такий договір,
продавець бере на себе обов'язок передати покупцеві певну річ і водночас
набуває права вимагати її оплати, а покупець, зобов'язаний здійснити оплату
придбаної речі та водночас набуває права вимагати від покупця її передачі.
Згідно з цивільним законодавством сторонами в договорі купівлі-продажу
виступають продавець і покупець. Істотними умовами цього договору є умови
про предмет і ціну. Доки сторони не дійдуть згоди щодо цих умов, договір не
може вважатися укладеним, Предметом договору купівлі-продажу можуть бути
окремі речі або їх сукупність, а також певні зобов'язальні права, пов'язані
з можливістю реалізації зафіксованих у них повноважень на можливе отримання
майнових вигод предметом цього договору не можуть бути боргові
зобов'язання, авторські права. Відповідно до цивільного законодавства форма
договору купівлі-продажу визначається характером і вартістю товару, а також
часом виконання договору. Договори, що виконуються в момент їх укладення,
можуть бути укладені і в усній формі. Якщо договір виконуватиметься після
його укладення, то його належить укласти в письмовій формі, а окремі
договори потребують нотаріального посвідчення. Якщо продавець на порушення
договору не передає покупцеві продану річ, покупець має право вимагати
передачі йому проданої речі та відшкодування збитків або ж відмовитись од
виконання договору і вимагати відшкодування збитків. У разі відмови покупця
на порушення договору прийняти куплену річ або заплатити за неї встановлену
ціну продавець має право вимагати прийняття речі покупцем і оплати ціни,
відшкодування збитків або ж відмовитися від договору та вимагати
відшкодування збитків. Якість проданої речі має відповідати умовам
договору, а за відсутності вказівок у договорі - вимогам, що звичайно
ставляться. Покупець, якому продано річ неналежної якості, якщо її вади не
було застережено продавцем, має право вимагати: заміни речі належної
якості; відповідного зменшення купівельної ціни; безоплатного усунення вад
речі продавцем чи відшкодування витрат покупця на їх виправлення; заміни на
такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної
ціни; розірвання договору з відшкодуванням покупцеві збитків. Якщо для
речей, що продаються через роздрібні торговельні організації, встановлено
гарантійні строки, ці строки обчислюються від дня роздрібного продажу.
Покупець протягом гарантійного строку може пред'явити продавцеві претензію
з приводу проданої речі, що перешкоджають її нормальному використанню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Договір купівлі-продажц"
 1. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  договір буде укладено. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується без надання кредиту, то на кінець строку зобов'язання комісії визнаються комісійними доходами (витратами). Якщо фінансовий інструмент обліковується за справедливою вартістю із визнанням змін справедливої вартості через прибутки/збитки, то комісії, отримані (сплачені) банком, визнаються комісійними доходами
 2. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору; вантажна митна декларація; акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт; документи, передбачені за документарної форми розрахунків (акредитив,
 3. 32. Поняття міжнародного договору
  договір означає міжнародну угоду, укладену державами й іншими суб'єктами міжнародного права в писемній формі, незалежно від того, чи міститься така угода в одному, двох або декількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретного найменування. Таким чином, визначення «договір», незважаючи на його функціональний характер, охоплює майже всі елементи цього найважливішого і
 4. 76. Державна територія
  договірний (гарантований) нейтралітет - який закріплюється в багатосторонніх міжнародних договорах або деклараціях (наприклад, декларацією держав-учасниць Віденського конгресу від 20 листопада 1815 року був визнаний і гарантований «вічний нейтралітет» Швейцарії, що був підтверджений Версальским договором 1919 року); б) декларативний (негарантировании) нейтралітет - який заявляється в
 5. № 16. Купля-продаж.
  договір: предмет і ціна. Предмет - будь-яке майно: об'єкти матеріального світу, що мають грошову оцінку. Ціна: договірна ціна - обговорена в договорі; фіксована - види майна, на яке держава уводить свою ціну; регульована державою - установлені нижчий рівень і
 6. № 19. Мнимі та удавані угоди.
  договір купівлі-продажу, хоча грошей не
 7. № 101. Форма угоди.
  договір позики на суму понад 50 руб, договір майнового наймання; договір застави; неустойка; поручительство; 3. Нотаріальні (кваліфікована) письмові - у випадках прямо зазначених, а також будь-яка угода може бути викрита в нотаріальну форму. (Доручення; купівлі-продажу; міни; дарування житлового будинку чи квартири на праві приватної власності; договір дарування понад 500 руб і валютні цінності
 8. № 117. Дії як об'єкти цивільних прав.
  договір схову, договір Перевезення); юридичні (договір доручення, договір комісії); комплексні послуги, в яких поєднуються юридичні і фактичні послуги, наприклад, договір
 9. № 118. Підстави виникнення та припинення права власності.
  договір купівлі-продажу, міни, постачання, позики й ін.), а також перехід майна в спадщину. Право власність припиняється при настанні визначених юридичних фактів: 1.Обставини, зв'язані з припиненням існування об'єкта права власності (наприклад, загибель власності); 2.Обставини, зв'язані з припиненням існування суб'єкта права власності (наприклад, смерть
 10. №132. Обмін.
  договір міни не перетворюється на договір
© 2014-2021  ibib.ltd.ua