Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Юр.особаЮр.особи є одним із видів су'єктів цивільного права. Юр.особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку(ст.80 ЦК), вона наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю, яка може бути позивачем і відвідачем у суді.
Виходячи з цього визначення, можна виділити такі істотні ознаки юр.особи:
Організаційна єдність, яка полягає у визначенні цілей і завдань юр.особи, у становленні її внутр. структури, компетенції органів, порядку її функціонування; закріплюється у статуті юр.особи, її установчих документах або в акті органу влади про створення юр.особи публічного права.
Майнова відокремленість, яка потрібна не задля формальності, а для досягнення певної мети. Необхідність відокремлення майна створює мат.базу незалежного існування юр.особи.
Участь у цив.обігу від власного імені. Від свого імені юр.особа набуває майнові і особисті немайнові права, несе обов'язки, вступає у різноманітні ц-п відносини з іншими суб'єктами цив.права.
Результатом майнової відокремленості юр.особи та її участі від свого імені у цив.обсягу є визнання за нею здатності відповідати за взятими на себе зобов'язаннями. Зокрема ст.96 ЦК закріплює загальний принцип, відповідно до якого юр.особа самостійно відповідає за своїми забов'язаннями усім належним їй мацном.
Реєстрація відповідно вимог чинного законодавства, що полягає у легалізації того чи іншого виду юр.особи з боку держ.огранів, які здійснюють держ.реєстрацію. Тільки з моменту держ.реєстрації організація набуває статусу юр.особи і може бути суб'єктом цив.та інших відносин.
Здатністю юр.особи бути позивачем або відповідачем у суді. У цьому випадку йдеться не тільки про реалізацію, а й про порядок захисту цив.прав останньої.
Цив.правосуб'єктність юр.особи, тобто її здатність бути суб'єктом цив.відносин, складається з цив.правоздатності і цив.дієздатності.
Цив.правоздатність юр.особи - це її здатність мати цив.права та обов'язки, чка виникає з моменту створення юр.особи і припиняється з дня внесення запису до Єдиного держ.реєстру юр.осіб про припинення її діяльності.Реалізуючи власну правоздатність, юр.особа може укладати будь-які угоди.
Цив.дієздатність юр.особи - це її здатність набувати власними діями цив.права і брати на себе цив.обов'язки. Цив.дієздатність юр.особа реалізує через свої органи, які діють відповідно до закону інших правових актів і установчих документів.
Для реалізації правосуб'єктності юр.особи важливе значення має її місцезнаходження - місце її держ.реєстрації, якщо інше не встановлено законом. Для реєстрації правосуб'єктності юр.особи нею можуть створюватися філії та представництва. Вони не визначаються суб'єктами цив.права, а їх посадові особи можуть діяти від імені юр.особи, частиною якої є філія чи представництво. Власною юр.правоздатністю і правосуб'єктністю вони не наділені.
23.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Юр.особа"
 1. 1 Організація роботи касового апарату банку.
  особа, що призначається з його письмового розпорядження (крім касира і завідувача
 2. 3. Порядок формування статутного капіталу банку.
  особа подає до територіального управління Національного банку заяву про відкриття накопичувального рахунку для формування статутного капіталу. На підставі цих документів та заяви територіальне управління Національного банку відкриває накопичувальний рахунок, на якому акумулюються кошти статутного капіталу банку. Не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення строку, встановленого Законом для
 3. 4. Порядок здійснення операцій вечірніми касами.
  особа, що здає готівку, заповнює прибутковий документ на внесення готівки і передає його бухгалтеру-контролеру, який після відповідної перевірки, у свою чергу, передає документ касиру. Прийнявши готівку, касир підписує всі три частини об'яви про внесення готівки (власне об'яву, квитанцію, ордер) і проставляє на них штамп «Вечірня каса». Квитанція за двома підписами (бухгалтера-контролера і
 4. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  особа. Для відкриття рахунку підприємство надає банку такі документи: заявку на відкриття поточного рахунку; копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію; копію належним чином зареєстрованого Статуту; копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік; картку із зразками
 5. 6. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
  особами, а також між фізичними та юридичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи та надані послуги. Загальна схема здійснення розрахунків з використанням платіжного вимогами-доручення наведена на рис. 4. Рис. 4 Документообіг при розрахунках чеками Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім'я чекодавця (фізичної особи) один або
 6. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладника.
  особам а також юридичній особі, державі Україні, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, іноземній державі та іншим учасникам цивільних відносин. Заповідальне розпорядження не позбавляє вкладника права розпорядження вкладом за життя. Малолітні та неповнолітні вкладники не можуть заповідати свої вклади, крім тих неповнолітніх які відповідно до чинного законодавства досягли повної
 7. Видача вкладу після смерті вкладника.
  особам, вказаним у свідоцтві про право на спадщину або у свідоцтві про право власності на частину в спільному майні подружжя або у рішенні суду цього питання чи у копії одного з цих документів, засвідченої органом, що його видав, або нотаріально. Вказані особи додатково повинні представити в установу банка ощадну книжку (якщо вона видавалась), свої паспорт або документ що його замінює. Свідоцтво
 8. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  особа, звичайно ж, має право на чисте, придатне для проживання навколишнє середовище. - Ст. 50 Конституції перед-бачає, що «кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшко-дування завданої порушенням цього права шкоди». - АНАЛІЗ : - ст. З - «права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави», що «держава відповідає перед людиною за
 9. Поняття і особливості принципів екологічного права
  особа, звичайно ж, має право на чисте, придатне для проживання навколишнє середовище. Ст. 50 Конституції передбачає, що "кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди". АНАЛІЗ : ст. З - "права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави", що "держава відповідає перед людиною за свою
 10. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  особа; 16 - права і обов'язки сторін цих відносин пов'язані з діяльністю органів державного управління; - як правило, відносини будуються за принципом "влада-підпо- рядкування"; - у випадку порушення адміністративно-правової норми відпові дальність наступає перед державою; - вони можуть виникати за ініціативою будь-якого суб'єкту адмі ністративного права і, при цьому, згоди іншої сторони не
© 2014-2021  ibib.ltd.ua